Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Personální management - zápisky z přednášek

Personální management - zápisky z přednášek

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek nabízí několik okruhů z personálního managementu. Jsou zaměřeny na personální plánování, přijímání a orientaci pracovníků a vzdělávání zaměstnanců. V závěru jsou vypracovány okruhy ke státní závěrečné zkoušce.

Obsah

1.Personální management
1.1.
Taylorismus
1.2.
Škola lidských vztah
1.3.
Hlavní úkoly řízení lidských zdrojů
1.4.
Vnější faktory při realizaci personální politiky
2.
Personální plánování
2.1.
Plánování zdrojů pracovníků
2.2.
Analýza pracovních míst a vytváření pracovních míst
2.3.
Čtyři základní přístupy k vytváření pracovních míst
2.4.
Získávání pracovníků
2.5.
Vnitřní a vnější zdroje pracovníků
2.6.
Získávání a jeho fáze
2.7.
Volba dokumentů od uchazeče
2.8.
Formulace nabídky zaměstnání
2.9.
Výběr pracovníků
3.
Přijímání a orientace pracovníků
3.1.
Možné dvě pojetí
3.2.
Objekty adaptačního procesu
3.3.
Hodnocení pracovníků
3.4.
Chyby v rámci hodnocení pracovníků
3.5.
Rozmísťování, propouštění a penzionování pracovníků
3.6.
Mobilita
3.7.
Vzdělávání pracovníků v organizaci
3.8.
Metody vzdělávání
4.
Vzdělávání zaměstnanců
4.1.
Metody používané na pracovišti
4.2.
Metody používané mimo organizaci
4.3.
Vyhodnocování výsledků vzdělávací činnosti
5.
Okruhy ke zkoušce

Úryvek

"PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

= systematicky uskutečňovaná předpověď budoucích potřeb a rezerv v personální práci
- těžké vytváření plánu; úspěšnost je na základě vnějších faktorů
- mělo by reagovat na 1. hl. úkol (správný člověk ve správný čas na správném místě)
- u dělnických profesí je plánování jednodušší než u duševních profesí
- cílem : zlepšit využitelnost pracovníků, koordinovat plány v organizaci
3 základní dimenze
a) plánování potřeby pracovníků
b) plánování zdrojů pracovníků
c) plánování kariéry pracovníků
- proces plánování (páteř plánování) :
1) informace – validní, ověřené a pravdivé →
2) analýza – propojení informací →
3) prognóza – výhled do budoucna →
4) plán
Potřeba pracovníků – metody ke stanovení potřeby pracovníků; metody jsou dány vnímáním lidí a rozdíly v kultuře, metody jsou :
1) odborné – založeny na úsudku odborníků (na jejich znalostech, zkušenostech,…, znají potřeby oblasti plánování), např. :
* DELFI = skupina odborníků se snaží skrze prostředníka shodnout (v úvahu brány vnější zdroje)
* KASKÁDOVÁ METODA = princip stejný jako Delfi, ale bere v úvahu i vnitřní zdroje
2) metody podle tendencí – přesnější, konkrétnější, např. :
* EXTRAKULACE= poměrné změny v minulosti pro budoucnost
* INDEXOVÁNÍ = porovnání tempa růstu nezaměstnanosti s konkrétním ukazatelem

3. přednáška 25.2.2008

Plánování zdrojů pracovníků – zdroje :
1) vnější – všechny pracovní síly, které nejsou v dané organizaci
2) vnitřní – pracovníci dané organizace, bilancování pohybu pracovníků – hodnotí zda pracovníci vyhovují požadavkům organizace do budoucna, etapy bilancování :
a) zjištění současného stavu pracovníků – počet pracovníků, pracovní schopnosti, pracovní zařazení a třídy, demografické charakteristiky (věk, pohlaví, sociální struktura)
b) odhad ztráty pracovníků – odhad kolik pracovníků může odejít, výpovědi, propouštění, převod na jinou funkci, penzionování, smrt (odhad podle úmrtnostních tabulek)
c) odhad zisku pracovníků – na základě hodnocení pracovníků a vnitropodnikové mobility (= pohyb pracovníků v rámci naší organizace)
d) porovnání výsledků : 1) málo pracovníků (přijmout další)
2) hodně pracovníků (propouštění)
Plánování kariéry (personálního rozvoje)
- v ČR není moc oblíbené, používají spíš zahraniční organizace
- 2 linie :
a) plán následnictví – použití spíš při nenadálé situaci při obsazování pracovního místa, karta následnictví – umožňuje lepší variabilitu a distribuci pracovních sil v organizaci, obsahuje : funkce, současný držitel, náhradník, náhradníkova současná funkce, hodnocení nebo důvody pro výběr tohoto náhradníka
b) plán kariéry – klade nároky na vlastní iniciativu pracovníka, kroky :
1) sebehodnocení
2) hodnocení organizací
3) informace o možnostech uchazeče v organizaci (schůzka uchazeče a pracovníků organizace – stanovení cest a prostředků ke zlepšení pozice)
→ Jakýkoli plán realizujeme ve 3 časových dimenzích :
1) dlouhodobá (strategická) – personální plánování v horizontu 5 let, hrubší obrysy plánu, nastolení strategie rozvoje
2) střednědobá (taktická, manažerská) – 1 – 2,5 roku
3) krátkodobá (operativní) – 0,5 – 1 rok"

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24328
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse