Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pěstounská péče

Pěstounská péče


Kategorie: Právo, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Projekt se zabývá pěstounskou péčí v dnešní společnosti. Cílem práce bylo zjistit, jak je informovaná středoškolská mládež o pěstounské péči. Text se skládá ze dvou částí. První část se zabývá teoretickými východisky, jakými jsou historie pěstounské péče, její současnost, zákonné úpravy, organizace a psychologické aspekty. Druhá se pak věnuje zjištění stavu informovanosti středoškolské mládeže o tomto institutu výchovy.

Obsah

1.
Resumé
2.
Úvod
3.
Teoretická část
3.1
Historie pěstounské péče
3.1.1
Řím
3.1.2
Středověk, novověk
3.1.3
Osvícenství
3.1.4
Období první republiky
3.1.5
Období po 2. světové válce
3.2
Organizace náhradní rodinné péče
3.2.1
Adopce
3.2.2
Pěstounská péče
3.2.3
Ústavní péče
3.3
Psychologická hlediska náhradní rodinné péče
3.3.1
Neznámé dítě v rodině
3.3.2
Schéma
3.4
Otázka identity
3.4.1
Potřeba pozitivní identity
3.4.2
Ochrana rodičovské identity
3.5
Adopční trojúhelník
3.5.1
Tři strany tři vrcholy
3.6
Ztráty
3.6.1
Od ztráty k identitě
4.
Praktická část
4.1
Cíl
4.2
Hypotéza
4.3
Výzkumná metoda
4.4
Otázky a grafy
4.5
Shrnutí výsledků
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury
7.
Přílohy
7.1
Přehled typů náhradní rodinné péče (rozdělení dle J. Kovaříka)
7.2
Přehled typů náhradní rodinné péče (rozdělení dle J. Kovaříka)
7.3
Dávky pěstounské péče
7.4
Dotazník

Úryvek

"2.4.2 Ochrana rodičovské identity
Přijetí dítěte je u nás pociťováno jako něco společensky žádoucího a společensky prospěšného, ale přece jenom nezvyklého, zvláštního, mimořádného. Je-li po delší době očekávání naplněna touha po dítěti, je přirozené, že se u nich projeví snaha nově nabytou rodičovskou identitu chránit a pojistit. Mají tendenci stylizovat se do postavení vlastních rodičů, se vším všudy. Protože jimi ale ve skutečnosti nejsou, těžko se zbavují napětí, nejistoty a pochybností.

2.5 Adopční trojúhelník
2.5.1 Tři strany tři vrcholy
Adopčním trojúhelníkem – někdy se také hovoří o adopční triádě, kterou se rozumí účastnické strany procesu osvojení, jejichž osudy a životní příběhy se zvláštním způsobem setkávají a prolínají. V našich domácích podmínkách se většinou na jednu z těchto stran. Tj. biologické rodiče a zejména matku dítěte, zapomíná. Žadatele o adopci nebo adoptivní rodiče, často však i sociální pracovníky a ostatní zúčastněné odborníky nanejvýš zajímá, zda vlastní matka dítěte byla, nebo nebyla prostitutka, zda byl, nebo nebyl pokrevný otec alkoholik a kriminálník a zda dali souhlas k osvojení dítěte, nebo zda jim byla rodičovská prává odebrána. Reálné životní situace lze však jen zřídka vtěsnat do takových černobílých schémat.

2.6 Ztráty
Ztráta je to, s čím se všechny tři strany musí dříve či později vyrovnat.
• Adoptivní rodiče se musí vyrovnat se ztrátou možnosti mít své vlastní pokrevní dítě, tedy i se ztrátou svého biologického rodičovství. Mohou ovšem své rodičovské vlohy a schopnosti rozvíjet nyní v rámci nově nalezeného adoptivního rodičovství.
• Adoptivní dítě se musí smířit se ztrátou svých pokrevních rodičů. A je pro ně mnohdy snazší, když porozumí jejich životní situaci, jejich motivům a jejich osudu.
• Vlastní rodiče dítěte a především matka ztrácí své dítě, či aspoň dítě, které nosila devět měsíců pod srdcem, které živila, s nímž žila, jehož pohyby pociťovala. Může to být dítě, které by si ráda ponechala, ale okolnosti ji donutily, aby se ho vzdala. Může to být dítě, které nebylo od počátku chtěné. Dítě, k němuž má rozporný vztah. Nicméně i tak je to dítě, s nímž ušla cestu devíti měsíců v tom nejužším možném, tj. symbiotickém vztahu.
2.6.1 Od ztráty k identitě
Proces truchlení a prožití pocitů ztráty má své zákonitosti, své etapy a proměny. Ztráta je něčím, co k životu bytostně patří. Tam, kde si tuto zkušenost připustíme, můžeme celou krizí projít ozdraveni a posíleni. Sama krize se může v takovém případě stát jedním ze zdrojů naší nově nalezené identity. Nejen důvěra a důvěryhodnost, ale i vlastní identita musí být znovu a znovu živena a obnovována, aby od sebe dokázala pojmout nové zkušenosti a nové bytosti, které se na naší životní cestě stávají našimi společníky, našimi blízkými či dokonce nejbližšími.
3 Praktická část

3.1 Cíl
Zjistit, jak je informována středoškolská mládež o pěstounské péči.

3.2 Hypotéza
Předpokládám, že středoškolská mládež je nedostatečně informovaná o pěstounské péči.

3.3 Výzkumná metoda
Výzkum jsem provedla pomocí dotazníků, které jsem rozdala v domově mládeže U Hvízdala. V dotazníku je 10 otázek, které jsou polozavřené nebo uzavřené. Dotazník naleznete v příloze číslo 4 . Rozdala jsem 50 dotazníku, z toho se mi vrátilo 37 dotazníků. Návratnost tedy byla 74 %.

Otázka číslo 1
Pohlaví
Graf č. 1 - pohlaví"

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Obsahuje tabulky a grafy. Čistý text dosahuje cca 11,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21550
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse