Plánování

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Materiál představuje způsoby plánování v podniku zaměřených na jednotlivé oblasti. Informuje o tom, jaké jsou cíle, strategie, plány a pravidla pro plánování v podniku.

Obsah

1.
Plánovací proces
a) Základem je analýza
2.
Prvky plánovacího procesu
a) Cíle
b) Strategie
c) Plány
d) Pravidla
e) Rozpočty
3.
Kroky plánovacího procesu
4.
Cíle podniku
5.
Druhy plánování a plánů
a) Podle časového hlediska a řídící úrovně
b) Podle objektů řízení
5.
Strategické plánování
6.
Charakteristické znaky strategického plánování
7.
Strategický management
a) Tvorba strategie podniku
b) Metody výběru vhodné strategie podniku
c) Strategie diverzifikace podnikání
d) Průběh strategické kontroly a hodnocení

Úryvek

"Kroky plánovacího procesu
∆ analýzy skutečného stavu v podniku a jeho okolí
∆ rozhodování o určení konkrétních cílů podniku a opatření pro jejich dosažení
∆ vypracování plánů na různých řídících úrovních a pro rozdílné časové období

Cíle podniku
Cíle podniku mohou být formulovány na různé míře obecnosti. Priorita cílů = tento pojem znamená, že v určitý čas je dosažení určitého cíle důležitější než dosažení ostatních cílů. Mezi prioritou a termínem splnění cíle je velmi úzká souvislost, neboť vymezení cílů se promítá do sestavování plánů.

Obsah jednotlivých cílů lze vymezit zkratkou SMART:
S = specifické cíle
M = cíle musí být měřitelné
A = cíle musí být akceptovatelné
R = cíle musí být realizovatelné
T = cíle musí být terminované

Plánování zabezpečuje:
1. určení cílů, resp. jejich konkretizace v návaznosti na obecný ekonomický cíl podniku
2. postupnou korekci a konkretizaci cílů, hodnocení alternativních cest a způsobů k jejich dosažení
3. určení způsobu a prostředků pro realizaci cílů

Druhy plánování a plánů
1. podle časového hlediska a řídící úrovně
2. podle objektů řízení

ad 1) Podle časového hlediska a řídící úrovně, kde jsou plány zpracovávány:
◊ plány strategické (dlouhodobé)
◊ plány taktické (střednědobé)
◊ plány vykonávací – operativní (krátkodobé)

Strategické plánování = vykonávají manageři na nejvyšší úrovni řízení v podniku. Výsledkem jsou strategické cíle a plány. Je to plánování výchozí jeho období je obvykle 5 a více let. Základním problémem pro řešení je zde otázka předmětu podniku, rozsah podnikání apod. Strategický plán určuje základní záměry a dlouhodobé cíle podniku. Je podkladem pro rozpracování strategických cílů v taktickém plánování.

Taktické plánování = představuje střední úroveň plánování, je to spojovací most mezi strategickým a každodenním plánováním. Jeho časový horizont se pohybuje od 1 roku do 5 let. Hlavní pozornost je zaměřena na specifické oblasti podnikání. Např. zdroje na splnění cílů apod.

Operativní plánování = má časový horizont plánování 1 rok a zejména kratší období. Pozornost je zde soustředěná na vymezení specifických úloh, které zabezpečí plnění cílů a opatření předcházejících plánů. Tyto plány např. obsahují časové veličiny: časově omezený průzkum trhu pro každý výrobek spolu s rozpočtem na každý výrobek. Kalkulace nákladů a výnosů, plán práce a mezd apod. Posláním podniku je sladit dílčí plány jednotlivých úseků činností podniku (technických, výrobních, obchodních, ekonomických, personálních apod.) do určitého sladěného a vyváženého celopodnikového plánu. Roční plán se zpravidla dělí na: plány hlavních činností podniku /výrobní, odbytový/, plány obslužných a pomocných činností /dopravy, údržby/ apod."

Poznámka

Z části psané formou poznámek, obsahuje tabulky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9494
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse