Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Plánování, získávání a výběr pracovníků

Plánování, získávání a výběr pracovníků


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma z ekonomie jako je plánování, získávání a výběr pracovníků. Popisuje plánování lidských zdrojů, organizace vzdělávání pracovníků, hodnocení pracovníků a zabezpečení pracovních podmínek.

Obsah

1.
Specifikace požadavků na pracovní místo
2.
Plánování lidských zdrojů
3.
Získávání a výběr pracovníků
4.
Organizace vzdělávání pracovníků
5.
Hodnocení pracovníků
6.
Odměňování pracovníků
7.
Zabezpečení pracovních podmínek

Úryvek

"1) Specifikace požadavků na pracovní místo: - Využívají se charakteristiky pracovních míst pro vymezení: - Kvalifikačních předpokladů
- Základní pracovní náplně
- Pravomoci
- Odpovědnosti

2) Plánování lidských zdrojů: - Východiskem plánování jsou průběžné analýzy současného stavu
- Na základě analýzy současného stavu lidských zdrojů a strategických cílů lze sestavit plán potřeb lidských zdrojů
- Při stanovování potřeb pracovníků se vychází z informací vedoucích

3) Získávání a výběr pracovníků: - Získávání vhodných pracovníků má 2 fáze:

a) Definujeme potřeby pracovníků = Na základě rozboru činností se rozhodujeme zda tuto potřebu budeme řešit vlastními nebo externími pracovníky nebo kooperací

b) Realizujeme personální zajištění na základě plánování, náboru a výběru pracovníků

- Podnik má 2 možnosti získávání pracovníků:

a) Z vlastních zdrojů: - Zaměstnance známe
- Víme co od něj můžeme očekávat
- Víme v čem se musí proškolit


b) Z vnějších zdrojů: - Způsoby hledání závisí na řadě faktorů
- Kde hledat: - Úřad práce
- Inzeráty
- Doporučení

- Výběr pracovníků: - Prostudování žádostí o místo, životopisu, dotazníků
- Techniky výběru: - Vstupní pohovor
- Testování
- Ověření schopností

4) Organizace vzdělávání pracovníků: a) Příprava nových pracovníků: - Vstupní školení (BOZP,prohlídka)
- Zaškolovací program = Doplnění znalostí, vědomostí, kurzy
- Vyhodnocení způsobilosti

b) Péče o stálé pracovníky: - Důležitý prvek personálního rozvoje
- Stanovit zaškolovací program
- Vlastní zvýšení kvalifikace
- Vyhodnocení výsledků"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x542477c8b5096.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vyber_a_rozmistovani_pracovniku.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse