Platební bilance

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Náplň této přednášky tvoří popis obsahu, struktury a ekonomické analýzy platební bilance. Ekonomická analýza platební bilance je zaměřena na vývoj národního hospodářství, odhad tohoto vývoje a možnost jeho ovlivnění v budoucnu. Rozebírána jsou tato kumulativní salda: běžný, kapitálový a finanční účet, vyrovnávací položky. Dále je naznačeno několik vyrovnávacích procesů výkonové bilance - cenový, kurzový, důchodový a monetární. V závěru je stručně shrnuto saldo výkonové bilance při tendenci kurzu ke zhodnocení i při tendenci k znehodnocení. Zde naleznete předchozí část výpisků z přednášek ze zahraničního obchodu Směnné relace v ZO a zde následující Kurzová politika ČR v souvislosti se zahraničním obchodem.

Obsah

1.
Obsah a struktura platební bilance
1.1
Horizontální struktura
1.2
Vertikální struktura
2.
Ekonomická analýza platební bilance
2.1
Běžný účet
2.2
Kapitálový účet
2.3
Finanční účet
2.4
Vyrovnávací položky
3.
Vyrovnávací procesy platební (výkonové) bilance
3.1
Cenový vyrovnávací proces
3.2
Kurzový vyrovnávací proces
3.3
Důchodový vyrovnávací proces
3.4
Monetární vyrovnávací proces
4.
Souhrn
4.1
Aktivní saldo výkonové bilance
4.2
Pasivní saldo výkonové bilance

Úryvek


- zboží – hmotné toky bez ohledu na to, jestli následuje příslušná platba; patří sem i hmotné TR i zboží ke zpracování a opravě; často se užívá cena celní hranice dodavatele
- služby – doprava, CR, spoje, stavebnictví, pojištění, fin. služby, poplatky za autorská práva, patenty a licence, výdaje na zahraniční zastoupení,…
- výnosy (důchody) – příjmy / výdaje spojené se zahr. investicemi (úroky, dividendy, renty,…); patří sem i mzdy a zisky z arbitrážních operací s devizami a Au
- běžné převody (1stranné TR) – hosp. pomoc, příspěvky mezinár. institucím, dary, zahr. penze, alimenty,…
- kapitálové převody – souvisejí s migrací obyvatelstva, promíjením dluhů a vlastnickými právy; patří sem i převody nehmotných práv
- přímé investice – takové vynaložení PP nebo jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot nebo majetkových práv, kt. vede k získání většinového podílu na podnikání (v ČR min. 10 %)
- portfoliové investice – nákupy a prodeje akcií, kt. nesplňují podmínky pro zahrnutí do PZI
- ostatní investice – čerpání a splátky obch. úvěrů, fin. půjčky, pohyby měn a depozit, pohyby kr. CP
- devizové rezervy (- rezerv) – likvidní devizová aktiva CB a jiných oficiálních institucí (MF) - hotovost, CP, Au a devizové facility (pohotovostní úvěry u mezinár. institucí nebo cizích CB)
- chyby a opomenutí – ne všechny údaje lze exaktně zjistit (černá ekonomika, příjmy z CR); velikost ukazuje na kvalitu vypovídacích údajů; zajišťuje vyrovnanost bilance

1.1.2 Vertikální struktura

- funguje na bázi PUCE; kritériem je vztah dané transakce k deviz. S a D
- kreditní položky (plus, ve prospěch, dal, příliv) - devizová S
- export zboží a služeb
- import výnosů (důchodů), TR, kapitálu (investic)
- snížení deviz. rezerv CB (nabídka deviz)
- debetní položky (mínus, na vrub, má dáti, odliv) - devizová D
- import zboží a služeb
- export výnosů (důchodů), TR a kapitálu (investic)
- zvýšení deviz. rezerv CB (poptávání deviz)
- jde o podvojný princip - úplná plateb. bilance je formálně vždy (z úč. hlediska) vyrovnaná (a to právě zajišťuje položka „chyby a opomenutí“)"

Poznámka

Přednášky ze zahraničního obchodu 3/7.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2906
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse