Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Platón: sedmá kniha Ústavy

Platón: sedmá kniha Ústavy

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce přibližuje obsah sedmé knihy Platónovy Ústavy, jímž je podobenství o jeskyni a úvahy o vládě filosofů v ideální obci. Krátce nejprve Ústavu charakterizuje a poté s pomocí úryvků z díla popisuje podobenství o jeskyni, jak je předkládá hlavní mluvčí knihy Sókratés a jímž posléze ospravedlňuje nárok vzdělanců na vládu v obci. V návaznosti pokračuje otázkou výchovy a vzdělávání filosofů-vládců, jejich výběrem, žádoucími vlastnostmi a principy, postupem a obsahem jejich studia. V záběru stručně hodnotí klady a zápory některých Platónových myšlenek.

Obsah

1.
Krátce o Ústavě a její sedmé knize
2.
Podobenství o úsečce
3.
Podobenství o jeskyni
3.1.
Jeskyně a její vězni
3.2.
Výstup z jeskyně a návrat
4.
Vláda filosofů v Sókratově obci
4.1.
Nárok vzdělaných na vládu
4.2.
Obory vzdělávání filosofů
4.3.
Vlastnosti budoucího filosofů
4.4.
Postup výběru vládnoucích filosofů
5.
Vlastní zhodnocení některých Platónových myšlenek

Úryvek

"Vězni tedy to, co vidí (stíny), pokládají za skutečnost a pokládají je za pravdivé, dokonce mezi sebou soutěží, kdo vidí stíny nejbystřeji. Sokrates potom předpokládá, že pokud by se nějaký vězeň osvobodil (obraz duše, která začne poznávat), nejdříve by ho bolely oči ze všeho toho světla a poté by teprve viděl předměty skutečnější než stíny – stále by se ovšem domníval, že stíny jsou pravdivější. Po vyvlečení tohoto člověka z jeskyně by samozřejmě také nejdřív nic neviděl. Když by přivyknul, nejdříve by se díval na stíny, potom na předměty zrcadlící se na vodní hladině (předpoklady, např. trojúhelník), poté na noční oblohu (hvězdy představují jednotlivé ideje) a až úplně naposled na slunce (to představuje ideu dobra).
„A pak již by si o něm učinil úsudek, že ono jest, co způsobuje roční počasí a oběh roků a všechno spravuje ve viditelném světě, a že jest nějak původcem i všeho toho, co viděli tam dole“.
Kdyby se takový člověk vrátil zpět do jeskyně, opět by si musel zvyknout na tmu – ostatní by se mu vysmívali, že je na tom špatně, a kdyby jim chtěl říct, co je venku, neposlouchali by ho.
„… prostor jevící se zraku jest jako ten žalářní příbytek a světlo ohně v něm hořícího je síla slunce“
Výstup z jeskyně symbolizuje vzestup duše do pomyslné sféry. Když někdo zhlédne samotnou ideu dobra (symbolizovaná sluncem), musí uznat, že ona je původcem všeho dobrého – ten, kdo chce rozumně jednat, musí ji spatřit.
Sokrates pokračuje, že člověk, který nahlédl nejvyšší ideji, se jeví ostatním směšný. Dále říká, že vzdělání není vkládáno do duše, nýbrž duše sama musí chtít a sama poznává – výchova má sloužit pouze k tomu, aby se učila poznávat správně. Rozumové vlastnosti, ctnosti záleží na výchově – jestli se stanou dobrými nebo špatnými. Duše je v podstatě kažena tím, že se soustředíme na tělesné požitky – pak se hůře soustředíme na poznávání toho, co je pravdivé. Z toho Sokrates vychází a tvrdí, že obci by měli vládnout pouze nejvíce vzdělaní lidé, protože lidé nevzdělaní nemůžou obci vládnout dokonale. Na Glaukónovu otázku, co bude nutit tyto vzdělané lidi, filosofy, vládnout, Sokrates odpovídá následovně: pokud to nebudou „samorosti“, ale vychová je obec, potom budou cítit zavázanost. Tím, že budou mít tu nejmenší chuť k vládnutí, tím bude obec spravována dobře a svorně (budou to cítit jako povinnost).
„… vždyť spravedlivý úkol dáme jim, mužům spravedlivým. Jistě pak každý z nich bude přistupovati k vládě jako k nezbytnosti…“
Poté Sokrates řeší otázku vzdělání filosofů a spolu s Glaukónem hledají nauky, kterým by se měli filosofové učit. Nejdříve by se měli učit gymnastice a hudbě, protože tyto nauky rozvíjí vlastnosti a dovednosti potřebné ke správnému strážení obce. Dále je potřeba znát aritmetiku, protože ta prostupuje všemi uměními a naukami a vyzývá i náš rozum, pokud se budeme snažit pochopit přirozenost čísel a ne jen počítat na prstech. Aritmetika je potřebná jak pro filosofy, tak pro strážce, protože se týká správného vládnutí i vojenské taktiky.
„… silně táhne duši kamsi vzhůru a nutí ji rozprávěti o číslech samých, nikterak se nespokojujíc, kdyby někdo v rozpravě podával duši čísla s těly viditelnými nebo hmatatelnými.“"

Poznámka

Součástí práce je drobná ilustrace podobenství o jeskyni.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22899
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse