Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Počátky feudalismu, barbarské říše a první státní útvary

Počátky feudalismu, barbarské říše a první státní útvary

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá

Charakteristika: Pátá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje ve své první části uspořádání středověké společnosti i církve. Následně se věnuje Franské říši od jejích počátků po korunovaci Karla Velikého na císaře a zbylý prostor patří informacím o Vandalech, Keltech na našem území a Sámově říši.

Obsah

1.
Středověká společnost, feudální vztahy
1.1.
Dělení feudální společnosti
1.2.
Uspořádání středověké společnosti
1.2.1.
Panovník
1.2.2.
Členové vojenské družiny
1.2.3.
Svobodní rolníci
1.3.
Postupné vytvoření dvou základních skupin obyvatel
1.3.1.
Šlechta
1.3.1.1.
Dělení šlechty
1.3.1.1.1.
Vyšší šlechta
1.3.1.1.2.
Nižší šlechta
1.4.
Uspořádání církve
1.4.1.
Papež
1.4.2.
Arcibiskupství
1.4.3.
Biskupství
1.4.4.
Farnost
1.4.5.
Kláštery
1.4.5.1.
Opat
1.4.5.2.
Abatyše
2.
Franská říše
2.1.
Král Chlodvík
2.2.
Karel I. Veliký
2.2.1.
Jeho vojenská tažení
2.2.2.
Jeho reforma státní správy
2.2.3.
Hospodářský život
2.2.4.
Rok 800
2.2.5.
Důsledky roku 800
2.2.6.
Rozdělení říše na 3 části
3.
Vandalové
3.1.
Rozdělení na 2 kmeny
4.
Keltové na našem území
5.
Sámova říše
5.1.
Obyvatelé
5.2.
Opevněná hradiště
5.3.
Vojenská demokracie
5.4.
Ohrožení vnějším nepřítelem

Úryvek

"Středověká společnost, feudální vztahy:
- feudalismus – podle slovo feudum = půda (základ majetku)
- dělení feudální společnosti na:
a) církev a duchovenstvo
b) panovník a družina
c) svobodné obyvatelstvo a poddaní
- původním vlastníkem půdy byl panovník, který půdu přiděloval za zásluhy (= léno)
- leník, to je člověk, kterému byla přidělena půda
- poddaní jsou zemědělci – pracují na půdě feudála a plní feudální povinnosti (= robota)
- robota znamenala pracovat na panské půdě a platit daně v naturáliích
- společnost soběstačná (výroba většiny produktů)
- zemědělství = hlavní zdroj obživy (90 % obyvatel) – nejčastěji pěstování obilí a chov dobytka
- postupně zdokonalování nástrojů k obdělávání půdy (rádlo, pluh)
- nejčastější dobytek – ovce (pro maso, mléko- následně výroba sýrů)

Uspořádání středověké společnosti:
1) panovník: vládce, nejbohatší feudál, teoreticky vlastník veškeré půdy
2) členové vojenské družiny: privilegovaná vrstva, za zásluhy odměňování propůjčováním půdy – později dědičná držba půdy = léno, feudum za slib věrnosti, poslušnosti
3) svobodní rolníci: pracují na pronajaté půdě – odevzdávají dávky, část výnosu, půda obhospodařovaná rolníky = rustikál
- postupně vytvoření dvou základních skupin obyvatel:
1) šlechta: světská i církevní, privilegovaná vrstva, považovaná za urozenou, dědiční vlastníci půdy
Dělení šlechty:
a) vyšší šlechta: panstvo, obývají hrady
b) nižší šlechta: zemané, obývají tvrze, sami na poli nepracují = feudální vrchnost
2) poddaní: neprivilegovaná vrstva, obyvatelé vesnic, závislí na feudálovi nebo králi
nesvobodní poddaní: připoutáni k půdě = nevolníci"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24536
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse