Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Počátky otrokářského zřízení: staroorientální despocie

Počátky otrokářského zřízení: staroorientální despocie

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace, Nymburk

Charakteristika: Maturitní otázka přehledně zpracovává téma staroorientálních despocií, a to Mezopotámie, Egypta, Indie, Číny i maloasijských národů. V úvodu otázka obsahuje základní charakteristiku staroorientálních despocií a poté jsou představeny významné historické události a postavy ve vývoji daných civilizací, jejich kultura či společenské uspořádání.

Obsah

1.
Vymezení pojmu starověk
2.
Typy starověkých států
3.
Charakteristika staroorientálních států
4.
Mezopotámie
4.1.
Sumer
4.2.
Akkadská říše
4.3.
Asýrie
4.4.
Babylonie
4.5.
Kultura v Mezopotámii
5.
Egypt
5.1.
Archaické období
5.2.
Stará říše
5.3.
První přechodné období
5.4.
Střední říše
5.5.
Druhé přechodné období
5.6.
Nová říše
5.7.
Třetí přechodné období
5.8.
Pozdní říše
5.9.
Kultura Egypta
6.
Indie
7.
Čína
8.
Další starověké národy
8.1.
Chetité
8.2.
Féničané
8.3.
Židé

Úryvek

"A. VYMEZENÍPOJMU STAROVĚK
 Začátek: přibližně 4 000 př.n.l. – rozšíření písma na území staroorientálních říší Blízkého východu
 Konec: rozpad západořímské říše = 476 n.l.
B. TYPY STAROVĚKÝCH STÁTŮ
a) Staroorientální – východní – od poloviny 4 tisíciletí př.n.l., v povodí řek
b) Klasické – v první polovině prvního tisíciletí př.n.l., oblast Středozemního moře
C. CHARAKTERISTIKA STAROORIENTÁLNÍCH STÁTŮ
 Příčiny vzniku: usedlý způsob života → potřeba řídit a organizovat zemědělskou činnost, obchod, obrana před nepřáteli → panovník
 Panovník – neomezená moc = despota: neomezená moc, božský původ panovníka
 Vznik v oblastech s příznivými přírodními podmínkami – subtropy, úrodná půda, říční údolí (X klasické – přímořská oblast), lemovaná pouštěmi nebo horstvem
 Egypt – Nil, Východní poušť, Sahara
 Mezopotámie – Eufrat a Tigris, Asijská poušť, pohoří v Íránu
 Indie – Indus a Ganga, Indická poušť, Himaláje
 Čína – Chuang-che (Žlutá řeka), Jang c´ tiang (Dlouhá řeka), mongolské pouště
 Závlahové zemědělství – síť zavlažovacích kanálů – vznik pro střídání období sucha a období záplav
 Otroci nejsou jedinou pracovní silou – tzv. patriarchální ráz otroctví – otrok jako pomocník rodiny, jejíž příslušníci také pracují
 Poměrná stabilita a neměnnost států (X evropská roztříštěnost) – v důsledku centralizovaného despoticky řízeného státu
D. MEZOPOTÁMIE
a) Sumer (3000 – 2350 př.n.l.)
 Vznik městských států – Eridu, Uruk, Ur, Lagaš, Kiš
 Chrám – centrum náboženského politického a hospodářského života, kněz je správcem chrámu i organizátor hospodářství = chrámové hospodářství, postupně proměna na palácové hospodářství
 Vznik písma – potřeba vést záznamy – první použití piktografického písma 3400 př.n.l.
 Klínové písmo – psalo se na hliněné destičky, rozluštěno 1802 G.F.Grotefendem, nejstarší literární památka – Epos o Gilgamešovi (vládce Uruku)

b) Akkadská říše (2340 – 2200 př.n.l.)
 Semité ovládli sumerská města – Sargon I. Akkadský = 2340 př.n.l.
 První centralizovaný stát na území Mezopotámie, sídelní město Akkad
 Poté útoky okolních kmenů – oslabení – zánik

c) Asýrie
1. Staroasyrská říše (2000 – 1750 př.n.l.)
 Vznik na horním toku Tygridu kolem města Aššur
 Soupeření s Babylonií
 Nakonec dobyta a podrobena

2. Středoasyrská říše (1350 – 1078 př.n.l.)
 Sjednocení Asýrie
 1235 př.n.l. = dobytí Babylonu

3. Novoasyrská říše (911 – 612 př.n.l.)
 Největší rozkvět, expanze
 Aššurbanipal II. – dobytí Sýrie a fénických měst
 Založení knihovny v Ninive
 612 př.n.l. = dobyto Babylóňany, zpustošení Ninive"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27204
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse