Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Počátky otrokářského zřízení, staroorientální despocie

Počátky otrokářského zřízení, staroorientální despocie

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace, Nymburk

Charakteristika: Podrobně, ale zároveň přehledně zpracovaná maturitní otázka z dějepisu se zabývá obdobím starověku, konkrétně staroorientálními despociemi (Mezopotámie, Egypt, státy východního středomoří, Indie, Čína). Otázka informuje o politických dějinách, kultuře, náboženství či obyvatelstvu těchto států.

Obsah

1.
Prehistorie a historie (prameny poznání)
2.
Staroorientální despocie a klasické starověké státy (znaky)
3.
Předpoklady vzniku nejstarších civilizací
4.
Mezopotámie
4.1.
Politické dějiny
4.1.1.
Starosumerská říše
4.1.2.
Akkadská říše
4.1.3.
Staroasyrská říše
4.1.4.
Starobabylónská říše
4.1.5.
Středobabylónská říše
4.1.6.
Středoasyrská říše
4.1.7.
Novoasyrská říše
4.1.8.
Novobabylónská (chaldejská) říše
4.2.
Obyvatelstvo
4.3.
Kultura
4.4.
Náboženství
5.
Egypt
5.1.
Politické dějiny
5.1.1.
Predynastické období
5.1.2.
Stará říše
5.1.3.
První přechodné období
5.1.4.
Střední říše
5.1.5.
Druhé přechodné období
5.1.6.
Nová říše
5.1.7.
Pozdní doba
5.2.
Obyvatelstvo
5.3.
Kultura
5.4.
Náboženství
6.
Státy východního středomoří
6.1.
Chetitská říše
6.2.
Frýgie
6.3.
Lýdie
6.4.
Persie
6.5.
Sýrie
6.6.
Foinikie (Fénicie)
6.7.
Izrael (biblická Palestina)
7.
Indie
8.
Čína

Úryvek

"Počátky otrokářského zřízení, staroorientální despocie

Prehistorie a historie (prameny poznání)
prehistorie – období vývoje lidstva od prvopočátku až k době historické; pravěk
historie (dějiny) – paměť lidstva; souhrn událostí, které se staly v určitém časovém sledu ve světě
archeologické nálezy, písemné prameny (Epos o Gilgamešovi)

2 typy států: staroorientální despocie a klasické starověké státy (znaky)
staroorientální despocie (východní) – vznik od poloviny 4. tisíciletí př. n. l. zvláště v povodí řek
- vznik v oblastech s příznivými přírodními podmínkami (teplé počasí, dostatek vláhy a úrodné půdy); např. údolí Nilu, Indu, Eufratu a Tigridu, Chuang-che
- tzv. asijský způsob výroby
- občinová držba půdy (panovník je symbolickým vlastníkem půdy, ale skutečným držitelem je vesnická občina, tj. zemědělci a řemeslníci) vedle soukromé držby půdy
- převážně zemědělský charakter výroby (závlahové zemědělství)
- otroci nejsou jedinou pracovní silou (patriarchální ráz otroctví – otrok jako pomocník rodiny)
- stabilita a neměnnost států v úrovni a způsobu výroby, státním zřízení, názorech na svět
 položeny základy lidské kultury a vzdělanosti (nejstarší typ písma, literatura, věda, …)
klasické státy – vznik v 1. polovině 1. tisíciletí př. n. l. v oblasti Středozemního moře
- přímořská civilizace
- přeměna občinové držby půdy v individuální soukromé vlastnictví
- překonán výlučně zemědělský charakter výroby  rozvoj řemesel, obchodu, peněžního hospodářství
- rozhodující společenské postavení mají svobodní, plnoprávní občané (mají všeobecné vzdělání)
- vzrůst počtu otroků – převažují i často jako jediná pracovní síla
- hospodářský rozvoj ovlivněn objevem železa (kolem r. 1000 př. n. l.)
 antická kultura – základ pozdější evropské vzdělanosti a kultury

Předpoklady vzniku nejstarších civilizací
dobré přírodní podmínky – úrodná půda, řeky (bahno, záplavy, dostatek vláhy), subtropické podnebí  teplo
výhodná poloha pro obchod
usedlý způsob života, zemědělská výroba
vliv metalurgie na hospodářský rozvoj lidstva (železo)
upevňování moci bohatých za pomoci náboženství a vojska i soudních zákonů

proces vzniku – dlouho přežívající rodové a kmenové vazby jsou nahrazovány organizací státu
vznik a rozvoj nejstarších států na Předním východě a v egejské oblasti

Mezopotámie
„meziříčí“ – z řečtiny mesos = uprostřed, potamos = řeka; Eufrat a Tigris, oblast dnešního Iráku
vhodné přírodní podmínky pro život; zavodňovací zařízení, závlahové zemědělství, vodní nádrže
primární oblast neolitické revoluce (pohoří Zagros)
první zemědělci na S na počátku 6. tisíciletí př. n. l.; na J na přelomu 6. a 5. tisíciletí př. n. l.
konec 4. tisíciletí př. n. l. – nejstarší písemné záznamy (piktogramy – jednoduché obrázky, znaky)"

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27817
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse