Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podíl cestovního ruchu na devizových příjmech ČR

Podíl cestovního ruchu na devizových příjmech ČR

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Obsah

Literární rešerše - definice cestovního ruchu (Horner, C. Kaspar, Collina, WTO, Petrů a Holubová). Podíl cestovního ruchu na ekonomice - postavení cestovního ruchu v národním hospodářství (základní kritéria), platební bilance, mezinárodní cestovní ruch – ekonomický pohled.
Metodika práce - analýza časových řad, charakteristiky znaku Y sledového v časové řadě (první absolutní diference d1i, druhá absolutní diference d2i, první relativní diference r1i, řetězové indexy k1i, bazické indexy z1i), popis trendové složky.
Analýza dosažených výsledků - devizové příjmy z cestovního ruchu (časová řada bilance, rovnice funkce, trendová funkce). Devizové příjmy z cestovního ruchu 1992-2004 (mld. USD). Bilance cestovního ruchu 1992-2004 (mld. USD).

Ukázka z práce:
"2.1.1. Postavení cestovního ruchu v národním hospodářství
Názory na postavení cestovního ruchu v národním hospodářství z hlediska jeho společensko-ekonomické podstaty se značně liší. Odborná literatura tento problém spojuje s podílem vlivu zahraničního cestovního ruchu na platební bilanci a výdajů obyvatelstva spojených s účastí na cestovním ruchu v osobní (konečné) spotřebě.
Odvětví cestovního ruchu je možné označit za samostatné národohospodářské odvětví, protože splňuje následující základní kritéria [7]:
• specializace ekonomických a ostatních společenských funkcí,
• speciální kvalifikační úroveň pracovníků,
• specifický charakter materiálně-technické infrastruktury.
V odvětví cestovního ruchu se při zabezpečení služeb pro účastníky prolínají činnosti několika různých odvětví a oborů národního hospodářství, proto přesně vymezit jeho místo a postavení ve struktuře národní ekonomiky je obtížné. Hospodářská činnost typická pro cestovní ruch se tak označuje jako „průmysl cestovního ruchu“ a zahrnuje především hotelnictví, restaurační stravování, činnost cestovních kanceláří, průvodcovskou činnost a další služby. Ve vztahu k těmto odvětvím je účelné rozlišovat odvětví, která bezprostředně vytvářejí služby cestovního ruchu jako výlučnou nebo alespoň převažující náplň své činnosti (stravovací, ubytovací a zprostředkovatelské služby), a odvětví, která poskytují cestovnímu ruchu své služby, ale jako doplňující část své hlavní činnosti (služby dopravy, lázní, obchodů, komunálních služeb apod.).
Co se týče oblastní ekonomiky má cestovní ruch jedno z předních postaveních zejména v podhorských a horských oblastech s vhodnými přírodními podmínkami. Vliv cestovního na rozvoj těchto oblastí může mít dvě stránky – pozitivní, kdy cestovní ruch vyvolává ekonomický růst daných oblastí vytvářením nových pracovních příležitostí, koncentruje výrobu spojenou s cestovním ruchem apod., a negativní, kdy nadměrná koncentrace cestovního ruchu má negativní dopad na životní prostředí těchto oblastí. "

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4307
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse