Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podílové spoluvlastnictví - 4/33

Podílové spoluvlastnictví - 4/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků seznamuje se podílovým spoluvlastnictvím. Uvádí jeho obecný výklad, definici, vznik, velikost podílů, obsah práv a povinností mezi spoluvlastníky a způsoby zániku, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou či rozhodnutím soudu. Předchozí část naleznete zde Prevence škod a odpovědnost za škody - 3/33, následující Společné jmění manželů (SJM) - 5/33.

Obsah

1.
§ 10 Podílové spoluvlastnictví
2.
Obecný výklad
3.
Pojem
4.
Vznik
5.
Velikost podílů
6.
Obsah práv a povinností mezi spoluvlastníky
6.1
Mezi spoluvlastníky při hospodaření se společnou věcí
6.2
Mezi spoluvlastníky a 3. osobami ohledně společné věci jako celku
6.3
Mezi každým spoluvlastníkem a 3. osobou ohledně spoluvlastnického podílu
7.
Zánik, zrušení a vypořádání
7.1
Dohodou spoluvlastníků
7.2
Rozhodnutím soudu
7.2.1
Typy rozhodnutí

Úryvek

“ D: Velikost podílů
- pro velikost spoluvlast. podílu je rozhodující právní skutečnost, kt. vedla ke vzniku podílového spoluvlastnictví,

Podíly mohou být určeny:
• obsahem smlouvy, kt. se spoluvlastnictví mezi více osobami zakládá
• výší dědických podílů může ve svém rozhodnutí určit soud;
• výjimečně právním předpisem

- je-li předmětem podílového spoluvlast. nemovitost, uvádí se v KN výše spoluvlast. podíl každého spoluvlast. v podobě zlomku
- pokud nejsou stanoveny velikosti podílů právním předpisem nebo dohodnuty účastníky, platí, že podíly všem spoluvlast. jsou stejné (§ 137 odst. 2)
- velikost podílů u podílového spoluvlast. se může změnit jen některým ze způsobů jakým podílové spoluvlast. vzniká nebo zaniká

E: Obsah

Obsahem podílového spoluvlast. jsou práva a povinnosti, kt. vznikají:
1. Mezi spoluvlastníky při hospodaření se společnou věcí
2. Mezi spoluvlastníky a 3. osobami ohledně společné věci jako celku
3. Mezi každým spoluvlastníkem a 3. osobou ohledně spoluvlastnického podílu

1. Mezi spoluvlastníky při hospodaření se společnou věcí
- za hospodaření se společnou věcí lze považovat i údržbu věci, její opravu, ale také její úpravu, popřípadě její změnu včetně odstranění či likvidace
- hospodařením se společnou věcí je také určení, kdo bude nájemce bytu ve společném domě
- podle soudní praxe nelze považovat za hospodařen se společnou věcí zřízení zástavního práva k podílu
- při hospodaření se společnou věcí se klade na první místo velikost podílů (princip majorizace) → většinou (počítanou podle velikosti podílů) rozhodují spoluvlast. i o užívání bytu ve společném domě jedním z nich
- spoluvlastník jehož právo užívat byt ve společném domě zaniklo rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 139 odst. 2 má podle § 712 právo na zajištění bytové náhrady
- ti spoluvlast., kt. byli v otázkách hospodaření společnou věcí přehlasování (minoritní spoluvlastníci) nemají možnost přijaté rozhodnutí většinových spoluvlastníků zvrátit soudní cestou, ledaže by se jednalo o důležitou změnu společné věci
- v případě důležité změny společné věci přiznává zákon přehlasovaným spoluvlast. právo podat návrh k soudu, aby o změně rozhodl. Důležitou změnou společné věci je: změna podstat věci či změna její funkce (změna stavebního pozemku na pozemek zemědělský apod.)
- za důležitou změnu společné věci ve smyslu § 139 odst. 3 nepovažuje soudní praxe rozhodnutí tzv. většinového spoluvlastníka o tom, komu bude pronajata část nem. v podílovém spoluvlast., jejíž účelové určení zůstalo nezměněno
- při rovnosti hlasů spoluvlast. anebo nedosáhne-li se při hospodaření se společnou věcí většiny spoluvlast. hlasů, rozhodne na návrh kteréhokoli ze spoluvlast. soud
- podílovému spoluvlastníku, kt. užívá společnou věc nad rozsah svého spoluvlast. podílu, vzniká bezdůvodné obohacení → musí ostatním spoluvlastníkům poskytnout peněžitou náhradu jako ekonomickou protihodnotu toho, co nemůže být vydáno

2. Mezi spoluvlastníky a 3. osobami ohledně společné věci jako celku
- z PÚ týkajících se společné věci jsou oprávněni a povinni všichni spoluvlast. společně a nerozdílně (tj. solidárně; § 139 odst. 1)
- jde o případy, kdy solidarita oprávněných či povinných je založena přímo zákonem
Př. Byla-li spoluvlastníky sjednaným způsobem uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je oprava společné nemovitosti, je dodavatel díla oprávněn domáhat se zaplacení ceny díla na kterémkoli ze spoluvlastníků s tím, že je povinen zaplatit celkovou cenu díla a následně se domáhat uhrazení poměrného dílu na ostatních spoluvlast. podle výše jejich spoluvlast. podílu
- každý ze spoluvlast. je sám oprávněn domáhat se ochrany u soudu proti neoprávněným zásahům 3. osob prostřednictvím některé z vlastnických žalob
- v případě sporu vyvoleném 3. osobou jsou pasivně legitimování všichni podíloví spoluvlast. nebo kterýkoli z nich"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11517
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse