Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Podmínky vzniku a vlastnosti chemické vazby

Podmínky vzniku a vlastnosti chemické vazby

Kategorie: Chemie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vznikem a vlastnostmi chemické vazby. Po vysvětlení pojmu autor objasňuje, co jsou to vazebná a disociační energie. Poté autor představuje druhy vazeb a jejich vlastnosti. V závěru pak informuje, jak mohou chemické vazby ovlivnit vlastnosti látek. Definitivní tečkou je pak přehled struktur krystalů.

Obsah

1.
Pojem chemická vazba
2.
Vznik chemické vazby
2.1
Předpoklady vzniku chemické vazby
3.
Vazebná energie
4.
Disociační energie
5.
Druhy chemických vazeb
5.1
Kovalentní vazba
5.2
Vaznost atomu
5.3
Vazba σ (sigma)
5.4
Vazba π (pí)
6.
Násobnost vazeb
6.1
Jednoduchá vazba
6.2
Dvojná vazba
6.3
Trojná vazba
7.
Polarita kovalentní vazby
7.1
Elektronegativity
7.2
Vazba kovalentní nepolární
7.3
Vazba kovalentní polární
8.
Iontová vazba
9.
Koordinačně kovalentní vazba - donor, akceptor
10.
Kovová vazba
11.
Slabé vazebné interakce
11.1
Vodíková vazba
11.2
Van Der Waalsovy síly
12.
Vliv chemické vazby na vlastnosti látek
12.1
Látky s kovalentní nepolární vazbou
12.2
Látky s polární a iontovou vazbou
12.3
Látky s kovovou vazbou
13.
Struktura krystalů
13.1
Pojem krystaly
13.2
Iontové krystaly
13.3
Atomové krystaly
13.4
Molekulové krystaly

Úryvek

"CHEMICKÁ VAZBA = jsou to soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách a krystalech (vysvětlení: atomy nejsou schopny trvalé existence v nesloučeném stavu, a proto se sdružují do složitějších útvarů jako jsou molekuly a krystaly, a právě mezi těmito sdruženými atomy nebo ionty působí jakési soudržné síly = chemické vazby, které je drží sdružené v molekuly nebo krystaly)

Vznik chemické vazby:
- chemické vazby vznikají a zanikají při chemických reakcích
- chemickou vazbu mezi atomy zprostředkovávají jejich valenční elektrony, takže charakter chemické vazby závisí především na uspořádání valenčních elektronů v těchto atomech
- předpokladem vzniku chemické vazby je:
1) Atomy, které mají dostatečnou energii a vhodné uspořádání valenčních elektronů se musí k sobě přiblížit tak, aby došlo k překrytí jejich valenčních orbitalů.
2) Počet, energie a prostorové uspořádání valenčních elektronů musí umožnit vznik vazebných elektronových párů.

- při tvorbě chemické vazby se uvolňuje tzv. VAZEBNÁ ENERGIE - energií vazby je dána pevnost chemické vazby, se vzrůstající energií pevnost vazby roste
- naopak při rozštěpení chemické vazby je nutno dodávat tzv. DISOCIAČNÍ ENERGII - tato energie je potřebná pro zrušení vazby, disociační energie má stejnou velikost jako energie vazebná
- vazebná i disociační energie se udává v kJ*mol-1
- čím je vazebná nebo disociační energie silnější, tím je i chemická vazba pevnější
- délka chemické vazby je vzdálenost jader atomů, které jsou vázané v molekule

DRUHY CHEMICKÝCH VAZEB
• KOVALENTNÍ VAZBA:
- tato vazba je založena na sdílení elektronových párů (= dvojic elektronů) v orbitalu oběma atomy, mezi kterými je daná chemická vazba - oba elektrony jsou společné oběma atomům a mají opačný spin
- typickým příkladem je vazba mezi dvěma stejnými atomy v dvouatomových molekulách prvku, například H2, Cl2, I2, O2, N2
- důležitou charakteristikou kovalentní vazby, která vyjadřuje vazebné poměry v molekule, je VAZNOST ATOMU - což je číslo, které udává, kolik vazebných elektronových párů sdílí daný atom s jinými atomy "

Poznámka

Práce je psána z větší části v odrážkách. Obsahuje schémata. Čistý text je cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20125
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse