Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podnik - výpisky z přednášek 1/5

Podnik - výpisky z přednášek 1/5

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky zpracovávají problematiku podniku s důrazem na poslání, podstatu a cíle podnikání. Zabývají se vlivy vnějšího prostředí a způsoby, jak na ně podnik může reagovat. Zmiňují se o pozičních předpokladech pro dosahování konkurenční výhody, věnují se podnikovým zdrojům, naznačují proces strategického řízení v podniku a také charakterizují jeho pět hlavních složek. Následující část přednášek naleznete zde Strategické analýzy vnějšího prostředí - výpisky z přednášek 2/5.

Obsah

1.
Podnik
2.
Podstata podnikání
3.
Účel a cíl podnikání
4.
Vznik podniku
5.
Založení nového podniku
5.1.
Volba právní formy podnikání
5.2.
Výše a forma prvotního kapitálového vkladu
6.
Strategické zaměření podniku
6.1.
Vize
6.2.
Poslání podniku
6.3.
Podnikatelský záměr
6.4.
Podnikové cíle
6.5.
Plány
7.
Vnější vlivy prostředí
7.1.
Faktory, které charakterizují vnější prostředí
7.2.
Obecné trendy vývoje vnějšího prostředí
7.3.
Možnosti reakce podniku na změny
7.4.
Způsob reakce podniku na změny ve vnějším prostředí
8.
Přístupy k tvorbě konkurenční výhody
8.1.
Konkurenceschopnost
8.2.
Konkurenční výhoda
8.3.
Přístupy k tvorbě konkurenční výhody
9.
Poziční přístup
9.1.
Příklady konkurenční výhody z pozičního přístupu
10.
Zdrojový přístup
10.1.
Podnikové zdroje
10.2.
Kompetence
11.
Strategické řízení
11.1.
Proces strategického řízení
11.2.
Složky strategického řízení

Úryvek

"Strategické zaměření podniku
- vyjadřuje účel a smysl existence podniku
- jeho složky jsou hierarchicky uspořádané

Vize
- vyjadřuje, čím by chtěl podnik v budoucnosti být (jde o obecnou představu manažera)

Poslání podniku (mise)
- = zformulovaná a napsaná vize
- vyjadřuje dlouhodobou orientaci podniku
- dává odpověď na otázku: kdo jsme, co děláme a kam směřujeme
- proč podnik existuje, jaké jsou jeho základní hodnoty, čím je podnik výjimečný, jaké jsou jeho konkurenční výhody, jak uspokojuje potřeby zájmových skupin
- co je předmětem činnosti teď a co v budoucnu: jaké jsou hlavní výrobky a služby
- kdo jsou zákazníci podniku
- na jakém trhu působí
- vymezení předmětu činnosti zabraňuje tomu, aby se podnik ubíral více směry najednou nebo nevěděl, kam jít
- je základem pro odvození podnikové strategie
- efektivně formulované poslání musí splňovat 4 podmínky:
1) musí být tržně orientované
- vymezuje podnik ve vztahu:
- k trhu, na kterém podnik působí
- ke skupinám zákazníků, kterým slouží
- ke konkrétním potřebám, které uspokojuje
2) realizovatelné
- týká se předmětu činnosti: nutno vymezit optimálně tak, aby podnik mohl růst
3) motivující
- má umocnit růst pocitu sounáležitosti u zaměstnanců (pocit, že jejich úsilí je významné)
4) specifické
- vyjadřuje hodnotový systém podniku, vztah k zákazníkům, dodavatelům, konkurentům

- znaky dobrého poslání:
- zdůrazňuje hlavní hodnoty podniku
- vymezuje pole působnosti podniku (odvětví, produkt, zákazníka, geografická oblast)
- je jednoduché, jednoznačné, stručné (max. 5 vět)
- na formulaci se podílí všichni zaměstnanci (snáze se s ním potom ztotožňují)
- je podporováno vrcholovým vedením podniku
- znaky špatného poslání:
- nikdo se jím neřídí, napsáno jen formálně (rozpor mezi tím, co je psáno a praxí)
- příliš dlouhé, příliš široce formulované poslání má malou vypovídací schopnost: zamlžuje charakter podniku
- příliš úzké: omezuje periferní vidění (některé příležitosti nebo ohrožení mohou být přehlédnuty)"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje 1 schéma o rozsahu cca 1/4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21178
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse