Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podnikání právnických osob

Podnikání právnických osob


Kategorie: Obchodní akademie, Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku z podnikání. Práce obsahuje základní charakteristiku obchodních korporací, rozdělení obchodních společností, závazkové vztahy dle zákona o obchodních korporacích, hospodářskou a nekalou soutěž.

Obsah

1.
Základní charakteristika obchodních korporací
2.
Rozdělení obchodních společností
2.1.
Založení
2.2.
Způsob ručení
2.3.
Vedení
3.
Závazkové vztahy dle zákona o obchodních korporacích
3.1.Vznik
3.2.
Změna
3.3.
Zánik
3.4.
Druhy obchodně právních smluv
4.
Hospodářská a nekalá soutěž

Úryvek

"Podnikání právnických osob
K 1. 1. 2014 byl zrušen obchodní zákoník, který definoval podnikatele, podnikání právnických osob, obchodní společnosti…
Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který obsahuje zákon o obchodních korporacích.

Charakteristika obchodních korporací
Jsou právnické osoby založené za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu.

Právnická osoba:
Ž Právnickou osobu označuje nový občanský zákoník jako „organizovaný útvar“, který má právní osobnost (subjektivitu).
Ž právnické osoby mohou sloužit soukromým zájmům (např. běžná obchodní banka), anebo zájmu veřejnému (např. Česká národní banka).
Ž Typy právnických osob:
• Korporace
» to je společenství osob  SPOLEK
» Založit ho mohou alespoň 3 osoby, mající společný zájem.
» Spolky nelze zakládat za účelem podnikání
» SPOLKY = NEZISKOVÉ ORGANIZACE
» Např: obecně prospěšné společnosti, občanské sdružení

• Fundace
» jedná se zpravidla o nadace nebo nadační fondy.
» Jejich základ (fundus) tvoří majetek určený k určitému účelu.
» Je zakázáno zakládat nadace k podpoře politických stran nebo k dosažení výdělečných cílů.
• Ústavy
» jsou zřízeny za účelem provozování činnosti společensky užitečné s využitím své majetkové a osobní složky.
» Jedná se např. o muzea, galerie"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55ec5f0759770.zip (39 kB)
Nezabalený formát:
Podnikani3.doc (117 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse