Podnikání - základní pojmy


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce charakterizuje základní pojmy z oblasti podnikání. Definuje, co je to podnikání, vyjmenovává podmínky pro zahájení podnikání. Popisuje nejen hospodářskou soutěž, obchodní rejstřík, ale zabývá se rovněž předpoklady, které podmiňují úspěšnost podnikatele. Dále seznamuje se základními znaky státního podniku, organizační strukturou podniku, i základními znaky družstva. Uvádí formy integrace podniků formou smlouvy o sdružení, i formou kooperace a koncentrace. Definuje nejen Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) a společné podnikání bez kapitálové účasti a s kapitálovou účasti, ale také majetkovou a kapitálovou strukturu podniku. Závěr je věnován podnikatelskému záměru a základním znakům podnikatelského prostředí.

Obsah

1.
Podnikání
1.1.
Podnik
1.2.
Podnikatel
1.3.
Odpovědný zástupce
2.
Podmínky pro zahájení podnikání
2.1.
Živnostenské oprávnění
2.2.
Živnosti dělení
2.3.
Zánik živnostenského oprávnění
2.4.
Živnostenský rejstřík
2.5.
Živnostenská kontrola
3.
Hospodářská soutěž
3.1.
Nekalá soutěž
3.2.
Klamavá reklama
4.
Obchodní rejstřík
5.
Předpoklady, které podmiňují úspěšnost podnikatele
6.
Státní podnik, základní znaky
7.
Organizační struktury podniku
7.1.
Formální organizační struktura
7.2.
Neformální organizační struktura
7.3.
Faktory ovlivňující volbu organizační struktury
8.
Družstvo, základní znaky
8.1.
Členská schůze
8.2.
Představenstvo
8.3.
Kontrolní komise
9.
Formy integrace podniků formou smlouvy o sdružení
9.1.
Konsorcium
9.2.
Tiché společenství
10.
Formy integrace podniků formou kooperace
10.1.
Sdružení k podnikatelské činnosti
10.2.
Kartelové dohody
11.
Formy integrace podniků formou koncentrace
12.
Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS)
12.1.
Evropská společnost
12.2.
Formy zakládání evropských společností:
13.
Společné podnikání bez kapitálové účasti a s kapitálovou účasti
13.1.
Obchodní zástupce
13.2.
Reprezentant
13.3.
Prodej (předání) licencí
13.4.
Výměnné obchody
13.5.
Kooperace
13.6.
Podnikání s kapitálovou účastí
14.
Majetková struktura podniku
15.
Kapitálová struktura podniku
15.1.
Z vlastních zdrojů
15.2.
Z cizích zdrojů
16.
Podnikatelský záměr
16.
Základní znaky podnikatelského prostředí
16.1.
Mikroprostředí
16.2.
Makroprostředí
16.3.
Mezoprostředí


Úryvek

"15) Společné podnikání bez kapitálové účasti a s kapitálovou účasti
- - toto podnikání bývá označováno jako volná forma společného podnikání, rozlišujeme:

a) Obchodní zástupce (angl. Dealer)
- může nabízet současně na trh výrobky jedné nebo několika firem, zastupuje-li několik firem, výrobky se většinou doplňují. Úloha obchodního zástupce se omezuje na prodej a poradenské služby. Je samostatný a pracuje na základě provizí od firem, které zastupuje.

b) Reprezentant
- nabízí výrobky jedné firmy, tyto výrobky většinou představují výběr ze sortimentu firmy

c) Prodej (předání) licencí
- prodejem licence předává její majitel zpravidla know-how, a to formou předání technické dokumentace, technickou asistenci, popř. zaškolení personálu. Za předání licence se platí licenční poplatek.

d) Výměnné obchody, rozlišují se 4 formy výměnného obchodu:
▪ barter – nejstarší forma výměnného obchodu, při barteru se jedná o bilaterální obchod (obchodují jen 2 osoby), při němž se vyměňuje zboží za zboží bez účasti peněz
▪ kompenzační obchod – dodavatel akceptuje zcela nebo částečně zboží jako platbu za jím dodané statky. Tuto platbu pak převádí na třetí osobu.
▪ obchod se zpětným nákupem – vývozce dodá dovozci zařízení, vybavení nebo technologii a jako platbu odebere zcela nebo částečně zboží, které dovozce bude danou technologií vyrábět
▪ paralelní obchod - vývozce dodá dovozci zařízení, vybavení nebo technologii a zavazuje se, že v dohodnuté době a výši odebere zboží ze seznamu, který neobsahuje zboží vyrobené touto technologií

e) kooperace
- spolupráce dvou a více hospodářsky samostatných podniků prostřednictvím smluv, podniky zůstávají právně a hospodářsky samostatné, kooperace je dobrovolná, existuje 6 základních forem:
▪ Práce ve mzdě – objednatel dává k dispozici základní materiál a někdy i technické pomůcky, dodavatel zabezpečí zhotovení požadované produkce, kterou objednatel odebere
▪ Práce na objednávku – krátkodobé smlouvy na dodávky zboží nebo polotovarů , které se vyrobí dle dokumentace nebo know-how, které poskytl objednatel
▪ Výrobní kooperace – kooperace, při kterých každý partner vyrábí díly nebo komponenty finálního výrobku. Tato kooperace může také znamenat, že každý z partnerů se specializuje na nějakou část výrobního programu, aby pak výměnou s ostatními partnery doplnil výrobní sortiment.
▪ Kooperace v administrativní oblasti – může být realizována např.:
- ve správě (společné účetnictví, výpočetní středisko, personalistika)
- v nákupu (kumulace nákupu s cílem snížení ceny)
- v odbytu ( doprava, skladování) aj.
Společným cílem je obecně snížení nákladů.
▪ Projekční kooperace – společně pracuje 2 a více partnerů na projektu časově omezeném.
▪ Franchising - je forma kooperace, kdy jeden subjekt poskytne druhému práva na prodej zboží nebo služby pod jeho obchodním jménem (př. Mc Donald)

ad2) podnikání s kapitálovou účastí
- do těchto forem podnikání zahrnujeme přímé investice a joint ventures

▪ přímé investice tj. zakládání a získávání podniků a poboček. Pobočka, stejně jako reprezentant, nabízí výrobky jediné firmy

▪ Joint ventures ( v překladu společné riziko)
- skupina podniků představována právnickými osobami s hospodářskou činností, které mají sídlo na českém území, pokud se na založení nebo na podnikání po tomto založení podílí zahraniční účastník
- výše podílu zahraničního účastníka je dohodou, max. 100%"

Poznámka

Práce obsahuje schémata.
Práce obsahuje překlepy.
Práce kompilačního charakteru. Čerpáno např. z:http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/podnikani/zivnostenske-podnikani/zivnostenska-kontrola-neopravnene-podnikani-pokuty/; http://books.google.cz/books?id=qGIHLpxFJlgC&pg=PA377&lpg=PA377&dq=%22kartel+p%C5%99edstavuje+smluvn%C3%AD+spojen%C3%AD+podnik%C5%AF,+kter%C3%A9+si+zachov%C3%A1vaj%C3%AD+pr%C3%A1vn%C3%AD+a+hospod%C3%A1%C5%99skou+samostatnost.+%22&source=web&ots=DC_-adO-pr&sig=IZ2erijOrWSiMY3cPgxheFoz8v4&hl=cs&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15612
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse