Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podnikatelské riziko a jeho měření - přednášky

Podnikatelské riziko a jeho měření - přednášky

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje podnikatelské riziko a zabývá se jeho měřením. Ukazuje, při kterých operacích na trhu, a v kterých zemích, je jaké riziko. Popisuje vztah mezi nejistotou a rizikem, hlavní příčiny podnikatelských rizik a typy postojů, které lze k nim zaujmout. Druhá část se věnuje ochraně proti rizikům a výpočtům požadované výnosnosti a rizika. Praktický příklad se zabývá riziky spojenými s uvedením nové výrobní linky do provozu.

Obsah

1.
Podnikatelské riziko a způsoby jeho měření
2.
Kde je vysoká neúspěšnost podnikání
2.1
Operace na trhu
2.2
Porovnání zemí Západní Evropy a zemí s tranzitní ekonomikou
3.
Jaký je vztah mezi nejistotou a rizikem
4.
Jaké jsou hlavní příčiny podnikatelských rizik
5.
Postoje k riziku
5.1
Na čem závisí postoj managera
6.
Ochrana proti rizikům
6.1
Riziková politika
6.2
Defenzivní a ofenzivní přístup
7.
Požadovaná výnosnost a riziko
7.1
Měření rizika v oblasti investičního rozhodování
7.2
Očekávaná hodnota peněžních toků z investice
7.3
Směrodatná odchylka – absolutní míra rizika
7.4
Variační koeficient – relativní míra rizika
8.
Příklad výpočtu rizika při uvedení nové výrobní linky do provozu

Úryvek

“ Ochrana proti rizikům

V tržní ekonomice podnikatelské riziko dopadá převážně na podnik na vlastníky, management i zaměstnance. Jen z menší části má vliv na stát např. snižování daní, věřitele banky.
Opačně tomu bylo v případě centrálně řízené ekonomiky, kdy hlavní riziko nesl převážně stát, méně zaměstnanci.

Podnik se tedy snaží chránit proti riziku a provádí rizikovou politiku tj. řízení rizika.

Rizikovou politiku tedy definujeme jako takovou činnost podniku, která zahrnuje:
• Identifikaci rizika (příčiny, druh rizika)
• Měření stupně rizika (vysoký stupeň rizika, normální, nízký)
• Kvantifikaci vlivu rizika na podnikatelskou činnost (vliv rizika na zisk, finanční situaci apod.)
• Ochranu proti rizikům (rozložení rizika, přesouvání rizika apod.)


Ochrana proti riziku se může provádět dvěma způsoby:

a) Odstraněním příčin rizika a tím jeho eliminací – to nebývá příliš časný případ, je to např. odstranění konkurence ekonomickou, nebo politickou silou tj. např. koupí podniku, prosazením likvidace zahraničních podniků apod. tj. ofenzivní přístup k riziku.

b) Snížení nepříznivých důsledků rizika na přijatelnou míru – např. snížení dopadu finančních ztrát cestou pojištění či diverzifikace rizika. Tomu říkáme defenzivní přístup k riziku.


Defenzivní přístup – eliminace rizika tj. konkrétní způsoby ochrany proti riziku:

1) Volba právní formy podnikání - zda podnikání jako fyzická či právní osoba
2) Prosté omezování rizika - podnik si stanoví tzv. rizikové meze – tj. kam až je ochoten jít do jakého rizika. Např. hranice možného poklesu ceny, hranice zadluženosti či naopak hranice výše poskytnutého úvěru zákazníkovi, nebo např. minimální požadovaná efektivnosti investic.
Toto omezování rizika někdy vyúsťuje až ve vyhýbání se riziku tím, že se podnik vzdá určité činnosti např. se vzdá úvěru a čeká na vlastní kapitál, nebo se vzdá zavedení nové technologie. Takové vyhýbání se riziku ovšem zpravidla omezuje možnosti dosažení vyšších mimořádných výsledků v rentabilitě podnikání.
3) Rozložení (diverzifikace) rizika - jde o rozložení rizika na co největší
základnu a tím i jeho snížení. Nejčastější formy diverzifikace rizika jsou:
a) rozšiřování výrobního programu – vertikálně: podnik si sám vyrábí polotovary, tím omezuje závislost na dodavateli, nebo horizontálně: vyrábí další výrobky
b) geografická diverzifikace – jde o využívání různých zemí pro lepší podmínky např. nižší daně, levnější pracovní síla apod.
c) diverzifikace z hlediska dodavatelů: např. u dodávky nafty, u nás 1-2 dodavatele, v Německu např. několik dodavatelů nafty
d) diverzifikace z hlediska odběratelů – nejen 1 – 2 rozhodující zákazníci, ale několik odběratelů
e) diverzifikace v oblasti finančních investic


ČÍM VĚTŠÍ JE NEZÁVISLOST JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ČI ČINNOSTÍ, KTERÉ JSOU VÝSLEDKEM DIVERZIFIKACE, TÍM VĚTŠÍ JE OCHRANA PROTI RIZIKU.
Největšího snížení rizika se dosáhne diverzifikaci do činností vzájemně nezávislých např. výroba oceli a potravin, nebo do činností nepřímo závislých např. prodej deštníků a prodej slunečníků, nebo výroba zmrzliny a výroba teplých jídel.

4) PŘESUNUTÍ (FLEXIBILITA) PODNIKÁNÍ – podnik musí být schopen reagovat rychle na změny bez velkých nákladů. Např. výběr technologie pro více účelů.
5) DĚLENÍ RIZIKA – riziko se rozdělí na několik účastníků, kteří se podílejí na společném projektu.
6) PŘESUNUTÍ RIZIKA – jedná se o přesun rizika na jiné subjekty, pomocí smluv (dodavatele, odběratele, leasingové společnosti apod.).
a) Jedná se např. o stálé ceny dodávaných surovin ve smlouvách při očekávaném růstu cen surovin. Tím se riziko přenáší na dodavatele. Tak lze postupovat jen u ekonomicky slabších dodavatelů.
b) Prosadí se stálé ceny prodejní, nebo určité minimální odebírané množství při očekávaném poklesu realizovaných cen. Tak lze postupovat zase jen u ekonomicky slabších odběratelů či v případě převahy prodávajících na trhu.
c) Přenesení rizika formou leasingu na leasingovou společnost
d) Termínované obchody

7) POJIŠTĚNÍ - je zvláštní forma přenesení rizika na pojišťovnu za úplatu. Vztahuje se převážně na měřitelná rizika objektivního charakteru – tzv. pojistitelná rizika (živelné škody, krádeže). V poslední době se rozšiřuje pojištění rizik dříve nepojistitelných např. investování v zahraničí, riziko v zahraničním obchodě, ve stavebnictví tzv. garanční pojištění apod.
8) TVORBA REZERV V PODNICÍCH - např. rezervní fondy, pojistné zásoby apod."

Poznámka

Vypracováno do předmětu Podnikové finance. Práce je přehledná, klíčová slova jsou graficky označena.
Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11020
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse