Podnikatelský potenciál

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje základní pojmosloví týkající se podnikatelského potenciálu (PP). Objasňuje vztahy mezi podnikatelským potenciálem a produktem. Vysvětluje význam PP pro současný rozvoj podnikání a podniku. Seznamuje s metodami a technikami pro identifikaci PP. Nechybí popis metod, jak lze měřit podnikatelský potenciál.

Obsah

1.
Potenciál
2.
Podnikatelský potenciál
3.
Procesní pojetí podnikatelského potenciálu
4.
Odchylky od normálu
5.
Nositelé potenciálu
6.
Strukturalizace podnikatelského potenciálu
7.
Objasnění vztahu mezi podnikatelským potenciálem a produktem
8.
Bifurkační bod
9.
Podnikatelský potenciál a konkurenceschopnost podniku
10.
Význam podnikatelského potenciálu pro současný rozvoj podnikání
11.
Metody a techniky pro identifikaci podnikatelského potenciálu
12.
Význam podnikatelského potenciálu pro konkurenceschopnost podniku

Úryvek

"Potenciál
je rozdíl mezi tím, co je a tím, co může nebo musí být. Potenciál je pravděpodobná změna, která vyvolává jednak odpor ke změně, jednak příležitost k umocnění potenciálu původního nebo ke vzniku potenciálu nového. Pod slovem potenciál lze obecně chápat souhrn schopností, výkonu či celkovou schopnost něco udělat. Je to velikost odchylky jevu od normálu.
Podnikatelský potenciál
je schopnost k výkonu či souhrn majetku a znalostí, který je možno využít k podnikání. Podnikatelský potenciál můžeme také definovat jako potenciál v podnikání, respektive potenciál podnikatele, podnikatelského prostředí, podniků a podnikání (tzn. interakci mezi podnikatelem, podnikem a podnikovým prostředím). Podnikatelský potenciál nese náboj pohybu, náboj změny, které bychom se neměli bát, ale naopak potenciál vyhledávat a usilovat o změnu. Podnikatelský potenciál má svého vlastníka, tzn., že někomu patří a jeho uvolnění souvisí se změnou vlastnictví mezi nositeli. Je to vyzrálost jednotlivce, organizace, podniku v soutěži s jinými. Podnikatelský potenciál se transformuje do určité produkce.
Procesní pojetí podnikatelského potenciálu
Potenciál se projevuje jako silná stránka a slabá stránka. Existuje-li stav rovnováhy (normál), musí podnikatel hledat nerovnováhu (rozdíl, protiklad). Jen tak může uspět v silné konkurenci.
Odchylky od normálu jsou chápány jako:
- zdroj (kumulace přebytku, šance, vysílač) - silná stránka, kterou musí podnikatel využít
- potřeba (kumulace nedostatku, riziko, přijímač) - slabá stránka

Potenciály mohou být v pozici:
- protikladu – „zdroj – potřeba“ a vytvářejí vazbu souvztažnosti (sounáležitosti),
- stejnorodosti – „zdroj – zdroj“ nebo „potřeba – potřeba“ a vytvářejí vazbu odpudivosti (konkurence)
potenciál, resp. potřeba změny,
potenciál, resp. zdroj reálné změny.
Aby existoval potenciál, musí nejdříve existovat ROZPOR. Když se nachází podnikatel v pozici potřeby, hledá zdroj a naopak, pokud má zdroj, hledá potřebu.
Nositele potenciálu je možno hledat v těchto čtyřech třídách objektů:
- příroda neživá - potenciál s nejpomalejším cyklem změn,
- příroda živá (bez člověka) - vývoj je rychlejší
- lidské společenství - krátký cyklus vývoje, sociální skupiny (firmy),
- příroda umělá - produkty lidského společenství.
Strukturalizace podnikatelského potenciálu
Potenciál můžeme členit na:
- jednoduchý (elementární),
- složitý (strukturovaný) - je rozčleněn a vyznačuje se určitým souborem elementárních potenciálů, vazbami mezi nimi a charakteristikami složitého potenciálu jako celku.
Podrobné informace viz [1] str. 39.
Objasnění vztahu mezi podnikatelským potenciálem a produktem
Základem úvah o konkurenceschopnosti firmy se musí stát zkoumáním vztahu mezi produktem a potenciálem vytvoření produktu (ekonomie hovoří o potenciálním produktu).
Potenciál – je to, co musí podnikatel v sobě nalézt (určitá příležitost), možnost a předpoklad něco uskutečnit.
Produkt – je výsledek potenciálu, za který obdržíme vše, co potřebujeme pro jištění krátkodobé existence i rozvoj potenciálu pro dlouhodobou prosperitu. Má podobu výrobku, služby, vyléčeného pacienta atd.

Bifurgační bod
Zvládnutí složitého procesu poznání potenciálu a jeho geneze do podoby produktu a užití vyžaduje poznání základních principů a transformací potenciálu. V teorii chaosu a řádu existuje výraz bifurkační (větvící) bod. Tak je označován okamžik, kdy se rozhodujeme mezi dvěma situacemi a dojde tedy k určitému zlomu. Je to bod, kdy se cesta rozdvojuje tedy okamžik volby směrem k chaosu nebo k řádu, okamžik pravdy. V podnikání jde o bod, který značí rozhodnutí mezi tím nic nezměnit a setrvat v čase na určité pozici (což představuje riziko zániku) a mezi určitou změnou (která představuje náročné dobrodružství). Podnikání je velmi dynamickou činností, ve které jsou obvykle změny v čase nezbytné k rozvoji podniku. V okolí bifurkačního bodu hovoříme o strukturální nestabilitě systému."

Poznámka

Práce obsahuje graf. Čistý text je cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23932
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse