Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podniková ekonomie - strategie, majetková a kapitálová struktura - výpisky z přednášek, 2. díl pro 2. ročník

Podniková ekonomie - strategie, majetková a kapitálová struktura - výpisky z přednášek, 2. díl pro 2. ročník


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpis přednášek pro 2. ročník ekonomie. Práce heslovitou formou popisuje strategii podniku, a jeho poslání. Definuje formy, poslání a cíle firmy. Zabývá se nejen strategickou analýzou, konkurencí a kontrolou, ale také organizováním i řízením podniku. Závěr je věnován majetkové a kapitálové struktuře podniku, jeho výnosů, nákladům a hospodářskému výsledku. U nás najdete také první část této práce: Ekonomie-pro-2-rocnik-vypisky-z-prednasek

Obsah

1.
Strategie podniku
1.1.
Definice strategie
1.2.
Strategie podniku obsahuje
1.3.
Proces tvorby vize, poslání a strategie
1.4.
Strategie změny
1.5.
Metodika zpracování strategie
1.5.1.
Ministrategie
2.
Poslání a strategická analýza firmy
2.1.
Poslání a cíle podniku
2.2.
Strategická analýza
2.2.1.
Prvky strategické analýzy
2.3.
Externí analýza
2.4.
Analýza mikrookolí
2.5.
Analýza makrookolí
2.6.
Analýzy
2.6.1.
PEST
2.6.2.
SLEPT
2.6.3.
Interní analýza
2.7.
Výrobní funkce
2.8.
Marketing a prodej – kritéria
2.9.
Materiálové hospodářství
2.10.
Vědeckotechnický rozvoj – 3 základní strategie
2.11.
Personální funkce
2.12.
Podniková infrastruktura
2.13.
SWOT analýza
3.
Firma (podnik)
3.1.
Činnost firmy
3.2.
Formy podnikání
3.3.
Cíle firmy
3.4.
Náklady
3.5.
Příjmy firmy
3.6.
Typy výroby
3.7.
Vize podniku
3.7.1.
Rozdíl vizí, poslání
3.7.2.
Úloha a význam podniku v národním hospodářství:
3.8.
Poslání a cíle firmy
3.9.
Tvorba strategie
4.
Strategická analýza
4.1.
Vize podniku
4.1.1.
Vize má 3 cíle
4.1.2.
Znaky vize
4.1.3.
Pravidla tvorby vize
4.2.
Strategické vize a cíle
4.2.1.
Strategické vize
4.2.2.
Strategická vize představuje
4.2.3.
Znaky cíle
4.3.
Vazby na formulace cílů
4.4.
Alternativní strategie
4.4.1.
Obecné strategické alternativy
4.4.2.
Strategické alternativy
4.5.
Ministrategie podniku
5.
Konkurence – soutěž (competition)
5.1.
Nekalá soutěž
5.2.
Tržní konkurence
5.3.
Dokonalá konkurence
5.3.1.
Podmínky dokonalé konkurence
6.
Organizování podniku
6.1.
Proces organizování
6.2.
Řízení, vedení podniku
6.2.1.
Metody vedení
6.2.2.
Manažerské techniky
7.
Kontrola
7.1.
Kontrola působí na
7.2.
Členění kontroly
8.
Majetková a kapitálová struktura podniku
8.1.
Majetek podniku - definice
8.2.
Likvidnost a likvidita
8.3.
Majetek podniku - rozdělení
8.4.
Kapitálová struktura podniku (finanční) - definice
8.5.
Kapitálová struktura podniku - rozdělení
8.6.
Bankovky a státovky
8.7.
Externality
8.8.
Vznik monopolu
8.9.
Oligopol
9.
Výnosy, náklady a hospodářský výsledek
9.1.
Výnosy - definice
9.2.
Náklady - definice
9.3.
Výnosy podniku tvoří
9.4.
Náklady – členění
9.5.
Explicitní a implicitní náklady
9.6.
Náklady v čase
9.7.
Druhové třídění nákladů
9.8.
Evidence nákladů
9.9.
Manažerské pojetí nákladů
9.10.
Kalkulace
9.11.
Tržby
9.12.
Hospodářský výsledek podniku
9.13.
Investiční činnost

Úryvek

"Strategická analýza
Prostředek k nalezení problémů a příležitostí k vyhodnocení variant strategie.
Strat. analýza zpětně určuje poslání a cíle podniku – formulace strategie.
Z formulace strategie vyplývá implementace strategie – zavedení vybrané varianty
Formulace strategie viz schéma 1-3, str. 6 (Dedouchová – Strategie podniku)

Vize podniku
Je sjednocující prvek, který je všem členům firmy výzvou, inspirací, oporou, zdrojem smysluplnosti jejich úsilí. Musí být vedením ošetřována, dávána do souladu, šířena.
Všichni mají společný cíl (mocný prostředek mobilizace)
Vize musí stát v podtextu, v pozadí všech strat. úvah.
Vize – dokument, který slouží nejenom zamcům ale i investorům

Viza má 3 cíle:
1. vyjasnit obecný směr - mnoho drobných změn, které zohledňují směry podn. prostředí, které musejí vyvolat změny ve firmě, aby přežila a prosperovala
2. motivovat lidi k vykročení správným směrem, aby byli schopni a ochotni opustit zaběhnutý způsob práce, motivovat
3. rychle a účinně koordinovat úsilí velkého množství lidí k tomu, aby všichni měli spol. cíl

Znaky vize
a) obraznost (popis chování podniku v budoucnosti)
b) adresnost (oslovit všechny skupiny, abych byla schopna max. uspokojit jejich zájmy
c) uskutečnitelnost (reálné cíle, ale náročné, změna stylu práce)
d) jednoznačnost
e) flexibilita
f) srozumitelnost (postoupit a vysvětlit, každý zamec by měl pochopit vizi do 5min a dokázat ji vysvětlit, poslat dále)
Vize je orientována na zákazníky a z toho vyplývá dosažení zisku. Vize podniku je úkolem vrcholového vedení (top manager).
Top manager musí – analyzovat, mít jasnou představu o budoucnosti firmy,shromažďovat inf.
Kvalita vize se projeví v hospodaření podniku

Pravidla tvorby vize
První návrh tvoří vůdčí osoba, člověk, který má představu o směru vývoje podniku. 1. návrh obsahuje potřeby trhu, ale také autorovy sny. Potom je 1. návrh podroben kritice vrcholovým vedením, vize je upravována, jedná se o týmovou práci. Má sjednotit top managery, ale i aktivní postoj vedení.
U tvorby vize je potřeba užít co nejlepší analytické myšlení. Osobní touhy ano ale ne osobní prospěch, touha poznat firmu dopředu, využití tvůrčího potencionálu."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 27 stran. Práce obsahuje schémata. V práci je použito množství zkratek, které ji činí nepřehlednou.
Přednášky pro 2 ročník.
Částečně čerpáno z: www.oxygy.com/manazerska-ekonomika/282 - 66k.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14721
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse