Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podniková ekonomika - přednášky

Podniková ekonomika - přednášky


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované přednášky do podnikové ekonomiky. Charakterizuje podnik a produkční proces, věnuje se členění a kalkulaci nákladů, vnějšímu podnikovému i vnitropodnikovému trhu práce. Sleduje problematiku personální politiky, personálního plánování, získávání, výběru a motivace pracovníků. Všímá si vzniku pracovního procesu a týmové práce. Na závěr rozpracovává téma ceny.

Obsah

1.
Charakteristika podniku a produkčního procesu
1.1.
Rozdíly malých a středních podniků a velkých podniků
1.1.1.
Kvantitativní a kvalititativní charakteristika malých a středních podniků
1.2.
SWOT analýza
1.3.
Nomenklatura územních statistických jednotek NUTS
2.
Členění a kalkulace nákladů
2.1.
Hlediska členění nákladů
2.2.
Kalkulace nákladů
2.2.1.
Kalkulace vlastních nákladů
2.2.2.
Kalkulační vzorec
2.2.3.
Metody kalkulace vlastních nákladů
2.3.
Strukturální fondy - základní data
2.4.
Fondy a rozvojové oblasti
2.4.1.
Kohezní fond
2.5.
Strukturální fondy
2.5.1.
Řídicí orgány programových dokumentů
2.5.2.
Projekty s podporou EU
2.5.3.
Žádosti o příspěvek z Evropského fondu
2.5.4.
Podpora z národních zdrojů
3.
Vnější podnikový trh práce
3.1.
Vymezení spádového území
3.2.
Trh práce
3.3.
Politika zaměstnanosti
3.3.1.
Státní politika zaměstnanosti
3.3.2.
Lokální politika zaměstnanosti
3.3.3.
Podniková politika zaměstnanosti
3.4.
Úřady práce
3.5.
Nezaměstnaný
3.6.
Druhy nezaměstnanosti
3.7.
Modely trhu práce
3.7.1.
Jednoduchý model
3.7.2.
Rozšířený model
3.8.
Phillipsovy křivky
3.9.
Míra ekonomické aktivity obyvatel
3.10.
Pracovní síla
3.10.1.
Struktura pracovních sil
4.
Vnitropodnikový trh práce
4.1.
Pracovní místo
4.2.
Pracovní síla
4.2.1.
Stav pracovní síly
4.2.2.
Pohyb pracovní síly
4.3.
Personální řízení podniku
5.
Personální politika
6.
Personální plánování
6.1.
Skupinové personální plánování
6.1.1.
Přístupy k vytváření pracovních míst
6.2.
Individuální personální plánování
7.
Získávání pracovníků
7.1.
Podmínky získávání pracovníků
7.2.
Zdroje pracovních sil
7.3.
Kroky v procesu získávání pracovníků
7.4.
Pravidla při získávání pracovníků
8.
Výběr pracovníků
8.1.
Kritéria a fáze výběru pracovníků
8.2.
Strukturovaný životopis (vlastnosti)
9.
Vznik pracovního poměru
9.1.
Orientace v novém zaměstnání
9.2.
Hodnocení pracovníků
9.2.1.
Formy hodnocení
9.2.2.
Kdo hodnotí
9.2.3.
Kritéria hodnocení
9.2.4.
Zásady hodnocení (etické – praktické)
9.2.5.
Metody hodnocení
9.2.6.
Doporučení při hodnocení práce
9.2.7.
Personální činnosti, které využívají výsledků hodnocení
10.
Vzdělávání pracovníků
10.1.
Formování pracovních schopností
10.2.
Systém podnikové vzdělání
10.3.
Fáze vzdělávacího procesu
10.4.
Pracovní podmínky
10.4.1.
Pracovní doba
10.4.2.
Pracovní prostředí
10.4.3.
Služby poskytované pracovníkovi
10.4.4.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci
10.5.
Kolektivní vyjednávání – odbory
11.
Motivace pracovníků
11.1.
Zdroje motivace
11.2.
Pracovní úsilí a odměna
11.3.
Motivační program organizace
11.4.
Témata výchovného šetření
11.5.
Podniková kultura
11.6.
Interní komunikace
11.7.
Typy lidí
12.
Týmová práce (pracovní skupina)
12.1.
Dělení týmové práce
12.2.
Procesy, jejichž vzájemná spolupráce umožňuje týmovou práci
12.3.
Osobní předpoklady práce v týmu
12.4.
Faktory ovlivňující průběh a výsledky týmové práce
12.5.
Výhody a nevýhody týmové práce
12.6.
Delegování pravomocí
12.6.1.
Výhody, bariéry, postup delegování
12.7.
Řízení času
12.7.1.
Postupné stanovení cílů
12.7.2.
Plánování činnosti
12.7.3.
Kontrola činnosti
12.7.4.
Koncentrování práce
12.7.5.
Obrana proti nepořádku
12.7.6.
Vyvarování se perfekcionalismu
13.
Cena
13.1.
Modely pro stanovení ceny
13.2.
Způsob stanovení ceny
13.3.
Pojetí ceny v tržní ekonomice
13.4.
Funkce cen
13.5.
Druhy cen
13.6.
Faktory ovlivňující pohyb cen
13.7.
Zahájení cenových změn, reagování na cenové změny
13.7.1.
Program cenových opatření pro případ, že konkurent sníží ceny
13.7.2.
Cenová politika,tvorba výchozí ceny výrobku
13.7.3.
Faktory působící na citlivost vůči ceně
14.
Zkouškové otázky z podnikové ekonomiky (1 - 47)

Úryvek

"Cena
cena - důležitá ekonomická kategorie
- důležitý faktorem - určuje podíl firmy na trhu,
- určuje výsledek ekonomické činnosti - zisk

Modely pro stanovení ceny
- hodnotový typ ceny - zisk se zahrnuje do ceny jednotlivých výrobků, služeb
- nákladový typ ceny - vychází se ze struktury nákladů (materiálové, personální,…)
- výrobní typ ceny - vychází z materiálních podmínek výroby

Způsob stanovení ceny
1) nákladově orientovaná tvorba ceny - ...........
2) poptávkově orientovaná tvorba ceny - tvorba založena na zákazníkem akceptované hodnotě produktu, bere v úvahu měnící se intenzitu cenové poptávky
3) konkurenčně orientovaná tvorba ceny - výrobce reaguje na změny cen konkurence
4) tvorba ceny odvozením -
- odvozením velkoobchodní ceny ze zahraničních relací
- odvozením ceny z ceny dosahované vývozem zboží do zahraničí
5) parametrický způsob tvorby ceny
- cenové řady - pro výrobky, služby které funkčně shodné, technologicky podobné, liší se parametrem (např. velikostí)
6) kalkulační způsob tvorby ceny
- stavebnicový způsob - cena se tvoří jako součást cen jednotlivých dílčích komponentů
7) tvorba ceny přirážkou - přidání přirážky k jednotlivým nákladům, přirážka tvoří zisk firmy
8) tvorba ceny pomocí vnímané hodnoty - souvislost bodu 3
9) tvorba ceny pomocí běžných cen - podobný jako 3
10) tvorba ceny pomocí cenových nabídek - typické pro veřejné zakázky (rozhodnutí podle ceny projektu, kvality projektu)
11) propagační tvorba cen - marketingové hledisko:
- tvorba cen na úkor vedoucích firem (např. obchodní domy sníží ceny známých výrobků, aby přilákali více lidí)
- tvorba cen pro zvláštní příležitosti (sezóny, svátky,…)
- psychologická sleva - výrobek uveden na trh za přehnanou cenu, razantní snížení ceny
- záruky, servisní smlouvy - bezplatnou záruku
12) diskriminační tvorba cen
- ceny pro zákaznické segmenty (různé ceny pro studenty v muzeu, důchodce…)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata, grafy a výpočty. Má heslovitou formu. Čistý text tvoří cca 40 stran. Částečně čerpá z: http://ekonom.zcu.cz/prostor/PE2/PE2-otazky.doc

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10905
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse