Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podniková ekonomika - výpisky

Podniková ekonomika - výpisky

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vysvětlení pojmů jako národní hospodářství včetně rozdělení do skupin a znázornění, dále dlouhodobý majetek, měření rychlosti zásob, rovnoměrné a zrychlené daňové odpisy, výsledkové účty, rozvahové účty, pořizování DHM, leasing, družstvo, organizace nebo zánik podniku.

Obsah

1.
Limity a normy zásob
1.1
Rychlost obratu zásob
1.2
Mšžrní rychlosti zásaob
2.
Nákupní marketing
3.
Rychlost obratu zásob
3.1
Výsledkové účty
3.2
Rozvahové účty
3.3
Hodnocení výnosu a rizika investice
4.
Pořizování dlouhodobého majetku
4.1
Leasing
4.2
Finanční leasing
5.
Veřejná obchodní společnost
6.
Komanditní společnost
7.
Společnost s ručením omezeným
7.1
Ručení
7.2
Valná hromada
7.3
Dozorčí rada
8.
Akciová společnost
9.
Řízení
9.1
Kompetence řízení
9.2
Výkonným orgánem je představenstvo
9.3
Kontrolní orgán
9.4
Ručení
10.
Obchodní rejstřík
10.1
Údaje v obchodním rejstříku
11.
Organizace
11.1
Hospodářská komora
11.2
Jednání jménem podniku
11.3
Statutární orgán
11.4
Plná moc
11.5
Prokurista
12.
Cíle podniku
12.1
Růst podniku
12.2
Zánik podniku

Úryvek

"Výkonným orgánem je představenstvo
,které je statutárním orgánem společnosti. Jménem společnosti je podle zákona oprávněn jednat každý člen představenstva.Členové představenstva se zapisují do obch. rejstříku.

Kontrolní orgán
-společností je dozorčí rada.její zřízení je povinné.

Ručení
-společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Akcionáři za závazky společnosti neručí. Jediné, co akcionář riskuje svým vstupem do akciové společnosti je ztráta hodnoty akcií.Obchodní jméno společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“ nebo zkratku „akc. spol.“ nebo „a.s.“…Akciová společnost tedy získává svůj majetek vydáváním akcií.Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře, jméno a sídlo společnosti, číselné označení, zda jde o akcii v době vydávání akcie,datum vydávání a podpisy dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za společnost.Akcie mohou znít na různou hodnotu.Zákon nepředepisuje minimální jmenovitou akcii.
Obchodní Rejstřík
-veřejná listina
-rejstříkový soud
-zapisují se podniky všech právních forem
-podnik vzniká zápisem do obchodního rejstříku
-po zápisu do obchodního rejstříku soud přidělí IČ

Údaje v obchodním rejstříku
-obchodní jméno,sídlo,IČ,právní forma podnikání,předmět podnikání,jména + příjmení a adresy statutárních zástupců (jednatelů),prokurista,výše vkladů (základní kapitál),podnik obdrží po zápisu –výpis z obchodního rejstříku,po ukončení činnosti podniku provede soud
-Výmaz z obchodního rejstříku
-v obchodním rejstříku jsou povinné i další skutečnosti, jako vyhlášený konkurs

ORGANIZACE
-jakákoliv instituce, která vznikla zákonným způsobem
Organizace-ziskové = cíl = vytvořit zisk
-neziskové = zaměřeny na služby (sociální)
Druhy – rozpočtové a příspěvkové
-neziskové nestátní organizace
-občanské sdružení- zájmové organizace a majetkové příspěvky
-obecné prospěšně společnosti
= prospěšná činnost obyvatelstva
= majetek- členské příspěvky, dotace…

Nadace
-pomoc skupinám obyvatelstva
-majetek zdarů

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
-regionální zastoupení v K.V
-poskytuje poradenské a konzultační služby spojené s podnikáním
-organizuje vzdělávací činnost
-propagace podnikatelské činnosti"

Poznámka

Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10971
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse