Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Podnikové finance, kompletní příprava ke zkoušce - výpisky z přednášek

Podnikové finance, kompletní příprava ke zkoušce - výpisky z přednášek

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletně vypracované podklady k okruhům ke zkoušce z předmětu Podnikové finance. Autor se zabývá především investicemi, jejich typy, projekty, hodnocením efektivnosti nebo riziky. Práce také obsahuje odpovědi na nejčastější otázky a seznam potřebných vzorců.

Obsah

1.
Investice, investiční rozhodování a cíle podnikání
1.1
Typy investic z makroekonomického hlediska
1.1.1Obnovovací investice
1.1.2Dynamika investic v ekonomice
1.2
Reálná úroková míra
1.3
Výše zdanění
1.4
Pojetí investice z mikroekonomického hlediska
1.5
Kapitálové výdaje
1.6
Pořizování investičního majetku firmou
1.7
Specifika investičního rozhodování a dlouhodobého financování
1.8
Kapitálové plánování, podnikové cíle, investiční a finanční strategie
1.9
Investiční strategie a strategie dlouhodobého financování
1.9.1Typy strategií
2.
Investiční projekty a před investiční příprava
2.1
Investiční projekty, jejich kategorizace a fáze uskutečňování
2.2
Členění investičních projektů
2.3
Finanční aspekty před investiční přípravy
3.
Plánování peněžních toků z investičních projektů a principy jejich vymezení
3.1
Charakteristika peněžních toků z investičních projektů a principy jejich vymezení
3.2
Kapitálové výdaje
3.3
Identifikace peněžních příjmů z investic
3.4
Peněžní příjmy z investičního projektu
4.
Ekonomické metody hodnocení efektivnosti investičních projektů
4.1
Nákladová kritéria výběru projektů
4.2
Úloha finančních kritérií v rozhodování firmy o investici
4.3
Souhrnná charakteristika metod hodnocení efektivnosti investičních projektů
4.4
Metody vyhodnocování efektivnosti investičních variant
4.5
Nákladová kritéria efektivnosti investičních projektů
5.
Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento
5.1
Ekvivalent roční anuity projektu
5.2
Upravená ČSH projektu
6.
Tradiční metody hodnocení investičních projektů
6.1
Průměrná výnosnost investičního projektu (rentabilita)
6.2
Doba návratnosti
6.3
Argumenty proti
6.4
Vhodné využití této metody
7.
Požadovaná výnosnost daně a inflace v investičním rozhodování
7.1
Požadovaná výnosnost projektu a podniku
7.2Požadovaná bezriziková výnosnost
7.3
Vliv daní
7.4
Inflace v investičním rozhodování
8.
Základy analýzy rizika a jeho měření
8.1
Podnikatelské riziko a jeho druhy
8.2
Výsledná odchylka od záměru
8.3
Hlavní příčiny (druhy) rizik
8.4
Postoje k riziku
8.5
Ochrana proti rizikům
8.6
Riziková politika podniku zahrnuje
8.7
Míra závažnosti rizika
8.8
Analýza rizika investičních projektů
8.9
Kritický objem produkce
8.10
Očekávaná hodnota peněžních toků z investice
8.
11 Směrodatná odchylka – absolutní míra rizika
8.12
Variační koeficient – relativní míra rizika
9.
Aplikace rizika v investičním rozhodování
9.1
Obvyklé techniky promítání rizika do finančních kritérií efektivnosti investic
9.2
Nepřímé promítání
9.
3 Analýza citlivosti projektu
9.4
Počítačová simulační analýza projektu
9.5
Technika rozhodovacích stromů
10.
Vypracované odpovědi na nejčastější otázky
11.
Vzorce


Úryvek

„Typy investic z makroekonomického hlediska

- hrubé – „tvorba hrubého kapitálu“
o představují přírůstek investičních statků za dané období
přírůstek hmotného dlouhodobého majetku – budovy, stroje…
přírůstek nehmotného dlouhodobého majetku – licence software…
přírůstek zásob – včetně strategických vládních rezerv…
o hrubé investice nesmíme zaměňovat se stavem investičních (kapitálových) statků k určitému okamžiku protože hrubé investice jsou veličiny „tokové“ obnovují se eventuelně rozšiřují za určité období ale investiční statky je veličina stavová k určitému okamžiku
o přírůstek hmotného a nehmotného majetku se může nazývat „tvorbou hrubého fixního kapitálu“
o jestliže výše investic přesahuje opotřebení investičních statků, dochází k růstu těchto statků. Důležité je si uvědomit, že do hrubých investic se zahrnují i přírůstky zásob, nepatří tam však přírůstky předmětů dlouhodobé spotřeby pořízené domácnostmi pro uspokojení konečné spotřeby, ani přírůstky zbraní pořízených vládou pro vojenské účely. Nezahrnují se tam ani finanční investice (do dlouhodobých cenných papírů) nemohou tam být ani přírůstky pozemků
o pro měření intenzity investování je používán ukazatel míry investic představuje poměr míry investic na hrubém domácím produktu.
o Míra investic je významným ukazatelem ekonomického vývoje

- Míra investic
- ukazatel ekonomického vývoje
- ukazuje podíl hrubých investic na domácím produktu

- míra investic = hrubé investice
• HDP

o Účinnost kapitálových statků se vyjadřuje poměrem HDP na velikosti kapitálových statků

- Účinnost kapitálových statků (budov, strojů, zařízení..)

- účinnost kapitálových statků = HDP / kapitálové statky
- HDP > kapitálové statky
- HDP < kapitálové statky = stroje jsou schopné pracovat několik desítek let
- čisté investice
o hrubá investice snížená o znehodnocený kapitál (kapitálovou spotřebu, odpisy..)
o obvykle čisté investice tvoří podstatně méně než polovinu hrubých investic

- Obnovovací investice

- reinvestice
- ta část hrubých investic, která připadá na obnovu opotřebených investičních statků
- teoreticky by se měly rovnat kapitálové spotřebě (odpisům)
- odpisy obvykle neumožní plnou obnovu investičních statků, je tomu tak proto, že se provádějí z historických pořizovacích cen
o odpisy slouží naopak jako zdroj rozšiřovacích investic nazývá se to reprodukčním efektem odpisů
- v mezidobí lze odpisy využít pro financování rozšiřovacích investic
o odpisy však musí být hned reinvestovány v následujícím roce
o investice se pořizuje počátkem roku, s nulovou dobou výstavby
o nedochází ke zvýšení cen investičních statků

- hrubé investice jsou větší než znehodnocení kapitálu
- znehodnocení kapitálu je větší než čisté investice

- někdy se vyskytují situace, kdy hrubé investice jsou menší než znehodnocení kapitálu, to znamená, že se neinvestuje ani tolik, aby se investiční statky obnovily. Dochází k tomu v období hluboké krize eventuelně v obdobích velkých strukturálních změn mezi jednotlivými odvětvími“

Poznámka

Jedná se o okruhy ke zkoušce z předmětu Podnikové finance na VOŠ. Práce obsahuje schémata a grafy. Čistý text práce dosahuje cca 138 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3240
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse