Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podnikové plánování - přednášky slovensky

Podnikové plánování - přednášky slovensky

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je přednáškami z podnikového plánování. Objasňuje základní pojmy podnikového plánování. Podrobně rozebírá struktury plánů. Věnuje se plánování výroby, konkrétně se zaměřuje na systémy MRP II., JIT, Kanban, OPT a DBR. Charakterizuje plánování výrobních kapacit, v rámci něhož blíže seznamuje s metodou Balanced Scorecard (BSC), a to z hlediska oblasti hodnotové, zákaznické, zaměstnanecké a oblasti vnitřních procesů. Velká část práce se zabývá problematikou řízení a plánování, kde si všímá podstaty, obsahu, druhů a organizace plánování, stejně jako strategickému plánování a kontrole. Detailně rozebírá personální plánování.

Obsah

1.
Plánování výroby
1.1.
Systém MRP II.
1.2.
Systém Just in time (JIT)
1.2.1.
Srovnání systému MRP II. a JIT
1.2.2.
Principy JIT
1.3.
Kanban
1.4.
OPT (Optimized production technology)
1.5.
DBR (Drum Buffer Rope System)
2.
Plánování výrobních kapacit
2.1.
Výrobní kapacita
2.2.
Balanced Scorecard (BSC)
2.3.
Hodnotová oblast
2.3.1.
Rentabilita aktiv
2.3.2.
Ekonomický zisk (EVA)
2.4.
Zákaznická oblast
2.4.1.
Loajalita a získávání nových zákazníků
2.4.2.
Získávání (akvizice) zákazníků
2.4.3.
Ziskovost zákazníků (analýza ziskovosti zákazníků)
2.5.
Oblast vnitřních procesů
2.5.1.
Cíl hodnocení vnitřních procesů
2.5.2.
Parametry procesů, činností a aktivit
2.6.
Zaměstnanecká oblast
2.6.1.
Spokojenost zaměstnanců
2.6.2.
Loajalita zaměstnanců
2.6.3.
Produktivita zaměstnanců
3.
Řízení a plánování
3.1.
Podstata a obsah plánování
3.1.1.
Úloha cílů při plánování
3.1.2.
Postavení plánování v managementu
3.1.3.
Koncepce plánování
3.1.4.
Plánování jako východisko všech ostatních manažerských funkcí
3.1.5.
Plánování jako proces
3.2.
Druhy plánování a plánů
3.2.1.
Druhy plánování a plánů podle časového trvání (typy plánů)
3.2.2.
Flexibilita plánování
3.2.3.
Druhy plánování a plánů podle objektů řízení
3.3.
Organizace plánování
3.3.1.
Funkcionální typ
3.3.2.
Divizionální typ
3.4.
Strategické plánování - tvorba a implementace strategie
3.4.1.
Úrovně strategického managementu a strategie podniku
3.4.2.
Balanced Storecard - podstata, hodnotová oblast, zákaznická oblast, oblast vnitřních procesů, zaměstnanecká oblast
3.4.3.
Vymezení poslání podniku
3.4.4.
Východiska strategického plánování
3.4.5.
Zkoumání externího a interního prostředí (externí prostředí - parametry odvětví, hybné síly odvětví, Porterův model pěti konkurenčních sil, zkoumání pozice klíčových konkurentů, mapa strategických skupin, intenzita konkurenčních sil a životní cyklus odvětví, hodnocení atraktivnosti odvětví, analýza makroprostředí, prognózování, interní prostředí - hodnotový řetězec, hodnocení strategických interních faktorů)
3.4.6.
Metody strategické analýzy a strategického výběru (BCG portfóliová matice, GE matice, analýza SWOT, příklad seznamu položek SWOT, matice syntézy výsledků SWOT, analýza SWOT s ohodnocenými položkami, příklad sestavení matice modelové strategie)
3.4.7.
Formulace dlouhodobých cílů a hlavních strategií (dlouhodobé cíle, strategie na úrovni podniku, strategie na úrovni podnikatelské jednotky, implementace strategie)
3.5.
Funkce kontroly
3.5.1.
Podstata a obsah kontroly (vztah kontrolování k plánování)
3.5.2.
Klasifikace kontroly
3.5.3.
Fáze kontrolního procesu
3.5.4.
Orientace a předmět kontroly
4.
Personální plánování
4.1.
Místo personálního plánování v systému řízení
4.2.
Horizont personálního plánování
4.3.
Úloha personálního plánování
4.4.
Cíle personálního plánování
4.5.
Návaznost personálního plánování
4.6.
Časový horizont
4.7.
Východisko
4.8.
Analýza lidských zdrojů
4.9.
Analýza pracovního prostředí
4.10.
Bilancování lidských zdrojů
4.11.
Výkon a produktivita
4.12.
Interní zdroje informací
4.13.
Externí zdroje informací
4.13.1.
Stanovení potřebného počtu pracovníků (kvantitativní metody)
4.13.2.
Plánování mzdových nákladů a odměn (stanovení a plánování mzdových nákladů u zaměstnavatele a zaměstnance, mzdové náklady ve světě, porovnání vedlejších mimomzdových nákladů)
4.13.3.
Tendence zvyšování účinnosti lidských zdrojů

Úryvek

"JUST IN TIME

Základy systému položené v Japonsku - Toyota

Cieľ vyrábať:
požadované výrobky,
v požadovanej kvalite,
v požadovanom množstve,
načas,
bez nepodarkov.
Zákazníkom nie je len kupujúci, ale aj robotník na ďalšej operácii!

Princípy JIT

Výrobok musí byť dodaný zákazníkovi včas;
Používa sa systém ťahu - materiál je ťahaný
do výroby podľa potreby bez materiálových
a časových strát;
Minimalizácia medzioperačných časov;
Minimalizácia medzioperačných zásob;
Minimalizácia nepodarkovosti;
Zabudovaný systém kontroly už medzioperačne;
Využívanie tvorivého ľudského potenciálu;

KANBAN

KANBAN = po japonsky kartička, štítok
Implementuje sa v opakovanej veľkovýrobe.
Je to systém „predavačov“ a „ kupujúcich“.

Princíp: kupujúci pošle predavačovi objednávku- kartičku.
Predávajúci, kt. je zároveň výrobcom, vyrobené komponenty dodá kupujúcemi spolu s dodacím listom (kartička kanban). Medzioperačné zásoby v procese nesmú byť! Dodávky plynú načas a v požadovanej kvalite.

V systéme sú presne definované dodávateľsko-odberateľské vzťahy: okruhy pracovísk, kt. sú kupujúcimi a predavačmi.

OPT - Optimized production technology

Tvorca systému: fyzik GOLDRATT

Ide o filozofiu plánovania a riadenia výroby vyvinutú v Izraeli.
Komerčne spracovaná americkou firmou Creative Output.

Obsahuje 4 moduly:
1. Stavebná sieť - databáza informácií;
2. Server - identifikácia „úzkych“ miest;
3. Rozčleňovanie - rozdelenie pracovísk do 2 skupín:
bežné pracoviská,
úzke miesta;
4. Mozog - algoritmus na odstraňovanie úzkych miest."

Poznámka

Jedná se o Podnikové plánovanie prof. Ing. Michala Pružinského, CSc. na PF KU v Ružomberku.
Práci tvoří 3 soubory v Microsoft PowerPointu. Psáno heslovitě. Obsahuje tabulky, obrázky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12379
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse