Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podnikový management - výpisky ze skript

Podnikový management - výpisky ze skript

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se výpisky ze skript na téma podnikový management. Formou stručných hesel uvádí podnikový management jako systém, poté charakterizuje rozhodovací proces. Zabývá se stimulací motivace, zejména druhy stimulů, i teoriemi. Věnuje se nejen organizačním pravidlům a normám, ale také fázím a druhům kontroly. Zmiňuje koncepce dokonalého podniku, konkurenční schopnost podniku, včetně manažerských a psychologických metod. Pojednává o personalistice a pracovněprávních vztazích. Informuje o právních institucích, účastnících, zásadách a průběhu správního řízení. Seznamuje s podnikatelskými subjekty, i moderními psychologickými směry, včetně hlavních představitelů. V závěru je uvedeno nejen terminologické vysvětlení osobnosti a teorie stresu, ale také zásadní přístupy manažera, i time managementu.

Obsah

1.
Podnikový management jako systém
1.1.
Systém
1.2.
Doplňující charakteristiky systému podniku
1.3.
Další vymezení pojmu management
2.
Rozhodovací proces
2.1.
Fáze rozhodovacího procesu
2.2.
Riziko
2.2.1.
Jak čelit riziku nesprávného rozhodnutí
2.2.2.
Vlivy, na nichž závisí kvalitní rozhodnutí
3.
Stimulace motivace
3.1.
Druhy stimulů
3.2.
Maslowova pyramida potřeb
3.3.
Teorie X a Y
3.4.
Praktické využití pyramidy potřeb, teorie X a Y v motivačním programu podniku
4.
Organizace a organizování
4.1.
Organizační pravidla
4.2.
Organizační normy
4.3.
Příčiny organizačních změn a jejich řešení
4.4.
Typy organizačních struktur
5.
Kontrola
5.1.
Fáze kontrolního procesu
5.2.
Vybrané druhy a formy kontroly
5.3.
Předpoklady účinné kontroly
5.4.
Nežádoucí jevy v kontrole
5.5.
Zvýšení účinnosti kontroly
6.
Dokonalý podnik
6.1.
1. koncepce = profesor PETERS
6.2.
2. koncepce = koncepce 7 S
6.3.
3. koncepce = kritické faktory úspěchu
6.4.
Vztah 3 koncepcí
7.
Konkurenční schopnost podniku
7.1.
Konkurenční schopnost závisí
7.2.
Cesty ke zvýšení konkurenční schopnosti podniku
7.2.1.
Strategie a strategická analýza
7.2.2.
Obsah podnikové strategie
7.2.3.
Druhy podnikové strategie
7.2.4.
Hodnocení podnikových výsledků
8.
Manažerské metody
8.1.
Metody obecné
8.2.
Metody specifické
8.3.
Metody tvůrčího myšlení
9.
Psychologické metody
9.1.
Experimentální metoda
9.2.
Korelační metoda
9.3.
Rozdíl mezi experimentální a korelační metodou
9.4.
Metoda pozorování
10.
Klíčová pravidla – nejdůležitější zásady managementu
10.1.
Deset nejdůležitějších zásad managementu
10.1.1.
Preferuje se vytváření efektivních týmů
10.1.2.
Spoluúčast všech zaměstnanců na zisku
10.1.3.
Motivace
10.1.4.
Informace
10.1.5.
Neustále oceňování výsledků práce
10.1.6.
Oslavování výsledků
10.1.7.
Stále naslouchat svým lidem a všem okolo
10.1.8.
Poskytovat zákazníkovi ještě více, než on sám očekává
10.1.9.
Neustále se snažit o snižování nákladů
10.1.10.
Inovativnost a neustále se učit něčem novému
11.
Personalistika a pracovněprávní vztahy
11.1.
Úkoly řízení lidských zdrojů
11.2.
Personální činnosti
11.3.
Pracovněprávní vztahy
11.4.
Právní normy upravující pracovněprávní vztay
11.5.
Pracovní poměr
11.6.
Pracovní smlouva
11.7.
Zkušební doba
11.8.
Ukončení pracovního poměru
11.9.
Práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru
11.10.
Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu
11.11.
Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu
11.12.
Zvláštní druhy odpovědnosti za škodu
12.
Management, veřejná správa a právní instituce
12.1.
Účastníci, zásady a průběh správního řízení
12.2.
Odvolací řízení
12.3.
Veřejná správa
12.4.
Státní správa
12.5.
Samospráva
13.
Podnikatelské subjekty
13.1.
Obchodní společnosti
13.2.
Družstvo
14.
Moderní psychologické směry
14.1.
Behaviorismus
14.2.
Neobehaviorismus
14.3.
Psychoanalýza
14.3.1.
Struktura osobnosti podle Freuda
14.3.2.
Vývoj osobnosti = psychosexuální stadia
14.4.
Neopsychoanalýza
14.5.
Humanistická psychologie
14.6.
Kognitivní psychologie
14.6.1.
Jean Piaget
15.
Osobnost a stres v manažerské profesi
15.1.
Terminologické vysvětlení a teorie stresu
15.2.
Fyziologická reakce na stresor
15.3.
Pojetí reakce na stresor podle Schachtera
15.4.
Psychické reakce na stres
15.5.
Faktory vzniku stresu
15.6.
Psychosomatické symptomy = příznaky
15.7.
Stresové nemoci
15.8.
Způsoby zvládání stresu = copingové strategie
16.
Osobnost manažera
16.1.
Osobnost manažera je utvářena jeho stylem řízení
16.2.
Zásadní přístupy managera
16.3.
Zásady time managementu

Úryvek

"systém = celek složený z prvků spojených vazbami => nejen souhrn lidí, ale i organizace podniku
skládá se ze základních kategorií MNG:
1) okolí
a) podstatné = konkurence + odběratelé a dodavatelé, zákazníci, stát a jeho zákony
b) nepodstatné = sportovní klub, svaz včelařů X pro prodejny je to už okolí podstatné

vazby v okolí:
a) informační = podnik má zájem o informace o cenách konkurence
b) hmotné = dodávky energie

2) cíle
vytyčení cíle = základ MNG:
a) hlavní = zvyšování hodnoty podniku, maximalizace zisku, spokojený zákazník
b) odvozené = vedlejší = cíle měnící se v úkoly = zvyšující se kvalifikace pracovníků

3) struktura
= účelné uspořádání projevující se jako:
a) obecná manažerská aktivita = rozhodování, organizace, kontrola + stimulace
b) struktura manažerských aktivit = nákup, výroba a prodej
c) subjekty a objekty MNG – vzájemné propojení

subjekt MNG = vedoucí pracovníci
objekt MNG = pracovníci dostávající příkazy

4) fungování
funkce podniku:
a) výrobní
b) sociální – formování kolektivu
c) ekonomická – zisk
d) psychologická – sounáležitost s podnikem

Doplňující charakteristiky systému podniku
1) dynamika = neustálý proces inovace "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 38 stran. Práce obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16672
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse