Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podstata, pojetí a funkce marketingu, trh a jeho pojetí z hlediska marketingu

Podstata, pojetí a funkce marketingu, trh a jeho pojetí z hlediska marketingu


Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce klasifikuje základní kategorie a komponenty marketingu. Definuje podstatu potřeby, poptávky, nabídky, spotřeby, požadavku. Uvádí hierarchii potřeb podle Maslowa. Zabývá se podstatnými znaky trhu a tržní ekonomiky, i aktuálními otázkami marketingu v období od centrálně plánovaných ekonomik k tržní ekonomice. Věnuje se tržním segmentům i kritériím pro segmentaci trhu. Popisuje vzájemné vztahy mezi subjekty marketingu.

Obsah

1.
Základní kategorie a komponenty marketingu
2.
Marketing
2.1.
Podstata marketingu
2.2.
3 základní role marketingu
2.3.
Funkce marketingu:
2.4.
Marketingové nástroje (komponenty)
3.
Základní podnikatelská filosofie
3.1.
Potřeby, poptávka, nabídka, spotřeba, požadavek
3.2.
Hierarchie potřeb podle Maslowa
3.3.
Cílový trh
4.
Znaky trhu
4.1.
Poptávka
4.2.
Nabídka
4.3.
Konkurence
5.
Tržní ekonomika
5.1.
Funkce soutěživosti
5.2.
Aktuální otázky marketingu v období od „centrálně plánovaných“ ekonomik k tržní ekonomice
6.
Strategie přechodu od centrálně plánovaných ekonomik k tržním ekonomikám
6.1.
Centrálně plánovaná ekonomika
6.2.
Základní kroky zavedení tržní ekonomiky
6.3.
Tržní segmenty a kritéria pro segmentaci trhu
6.4.
Kritéria segmentace trhu
7.
Kritéria segmentace spotřebitelských trhů
8.
Kritéria segmentace trhů organizací
9.
Spotřebitelský trh
10.
Trh organizací

Úryvek

"Lidská potřeba

-je stav, pociťování určitého nedostatku (fyzické, sociální, kulturní aj.)
-je vyjádřením objektivního stavu (hlad, potřeba vzdělávat se)
-členění (primární, sekundární, materiální a nemateriální, konečné a výrobní)

Požadavek

-pociťovaná potřeba, která je formována osobními zkušenostmi, kulturou (výchovou) a vlastnostmi osobnosti; vyjadřuje subjektivní stav
-popisuje se většinou názvy předmětů, které slouží k uspokojování jednotlivých potřeb (potraviny, návštěva, školy)
-nezaměňovat požadavky (přání) a potřeby; potřebou je hlad, rohlík je požadavkem, kterým můžeme tuto potřebu uspokojit

Poptávka

-množství zboží či služeb, které jsou kupující ochotni za určitou cenu koupit
-zástupci firem ovlivňují poptávku přitažlivostí, dostupností výrobku
-aktuální poptávka je ta, která za daných podmínek na trhu skutečně existuje
negativní – spotřebitelé mají k výrobkům nebo službám zcela negativní postoj (nové výrobky, které neznají, očkování, zubní ošetření, produkty se špatnou zkušeností)
nulová – stav, kdy cíloví zákazníci nemají o produkt zájem nebo o něm nevědí
latentní – situace, kdy poptávka nemůže být uspokojena existujícími produkty (poptávka po neškodných cigaretách)
klesající – je provázena poklesem zájmu zákazníků o produkt
nepravidelná – je spojena se sezónními výkyvy spotřebitelských zájmů
plná – je stav, kdy se skutečná poptávka rovná objemu činnosti organizace
nadměrná – znamená vyšší poptávku, než firma může uspokojit
škodlivá – např. poptávka po cigaretách, alkoholu, drogách, ručních zbraních
- dle reakce poptávky na změnu ceny – poptávka pružná, nepružná

Nabídka

-množství zboží nabízené na trhu za určitou cenu – měla by vycházet z potřeb zák.
-představuje tu část dodavatelských zdrojů (produktů), které jsou určeny pro uspokojení poptávky prostřednictvím směny na trhu
-produkt je cokoliv, co je možno nabídnout na trhu k užívání nebo k uspokojení potřeby či přání (výrobek, služba, osoba, místo, organizace, myšlenka)"

Poznámka

Tato práce obsahuje grafy a schémata.
Čistého textu je v práci cca 17,5 strany.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: www.maturita.cz, www.vysokeskoly.cz, www.encyklopedie.seznam.cz, www.kostalovci.sk.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14413
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse