Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podstata, pojetí, význam a formy podnikání

Podstata, pojetí, význam a formy podnikání

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Ekonomické odvození podstaty podnikání. Právní formy podnikání a faktory ovlivňující jejich volbu. Typologické členění podniků - specifika výrobních podniků, obchodních podniků a podniků služeb, podniky infrastruktury a ostatní typy organizací. Malé a střední podniky, jejich význam pro rozvoj ekonomiky. Význam a formy podpor malého a středního podnikání. Podniky s mezinárodní účastí.

Obsah

1.
Co je podnikání
2.
Právní formy podnikání
2.1.
Fyzické osoby
2.1.1.
Živnostník
2.2.
Právnické osoby
2.2.1.
Obchodní společnosti
2.2.1.1.
Veřejná obchodní společnost
2.2.1.2.
Komanditní společnost
2.2.1.3.
Společnost a ručením omezeným
2.2.1.4.
Akciová společnost
2.2.2.
Družstvo
2.2.3.
Statní podnik
2.3.
Faktory ovlivňující volbu právní formy podnikání
3.
Typologické členění podniků
4.
Malé a střední podniky a jejich význam pro rozvoj ekonomiky
5.
Význam a formy podpor malého a středního podnikání
6.
Formy podpory z EU
7.
Systém podpory malého a středního podnikání v ČR
8.
Podniky s mezinárodní účastí
9.
Společné podnikání bez kapitálové spoluúčasti
10.
Společné podnikání s kapitálovou spoluúčastí

Úryvek

"SPOLEČNÉ PODNIKÁNÍ BEZ KAPITÁLOVÉ SPOLUÚČASTI
-podnikání bez kapitálové spoluúčasti je označováno jako volná forma společného podnikání. Ta může mít nabývat následujících podob:
-obchodní zástupce – o.z. (dealer) může nabízet na trh současně výrobky 1+ firem, zastupuje-li více firem, výrobky se většinou doplňují. Úloha obchodního zástupce se omezuje na prodej a poradenské služby.
-reprezentant – nabízí výrobky jedné firmy, ty většinou představují výběr z úplného sortimentu firmy
-prodej licencí – předání know-how formou předání technické dokumentace, technickou asistencí nebo zaškolením personálu
-výměnné obchody – 4 formy:
-barter – výměna zboží za zboží bez použití peněz
-kompenzační obchod – dodavatel zcela nebo zčásti akceptuje přijaté zboží jako platbu za jím dodané statky
-obchod se zpětným nákupem – vývozce (obvykle prům. podnik) dodá zařízení nebo technologie a ode-bere jako platbu zboží vyráběné pomocí této technologie
-paralelní obchod – vývozce dodá zboží , technologie nebo služby a zavazuje odebrat zbožím které nebylo vyrobené touto technologií
-kooperace – vymezuje spolupráci mezi 2+ samostatnými podniky prostřednictvím dobrovolně uzavřených smluv. 6 základních forem kooperace:
-práce ve mzdě – objednatel dá k dispozici základní materiál a technické pomůcky, dodavatel jejich pomocí zabezpečí zhotovení požadované produkce, kterou objednatel 100% odebere
-práce na objednávku – krátkodobé smlouvy na dodání zboží, které dodavatel vyrobí na základě know-how poskytnutého objednatelem
-výrobní kooperace – každý partner vyrábí různé díly finálního výrobku
-kooperace v administrativní oblasti – spolupráce v oblasti správy, nákupu (snížení nákladů při velkém množství), odbytu apod.
-projekční kooperace – časově omezená společná spolupráce na jednom projektu – forma jednoduchého konsorcia
-franchising

SPOLEČNÉ PODNIKÁNÍ S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ
-2 základní formy – přímé zahraniční investice a joint ventures
-přímé investice – zakládání podniků a poboček. Pobočky stejně jako reprezentant, nabízí výrobky jedné firmy; liší se od něj zejména širším sortimentem a počtem zaměstanců. Konkrétní formy, jak způsobení uskutečnění příme investice jsou:
-vklad peněžních prostředků, věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty do ZJ podniku
-nákup cenných papírů (akcie, podílové listy)
-poskytnutí úvěru
-joint venture (společné riziko) – přímá investice 2+ podniků, které na základě smlouvy zakládají PO, jejíž kapitál společně spravují.
-investování v zahraničí sleduje především tyto cíle:
-proniknutí na zahraniční trhy
-dosažení vyšší rentability než při podnikání v tuzemsku
-zabezpečení návratnosti investice
-bezpečnost a likvidita
-rizika spojená se zahraničním partnerem
-nesplnění očekávání ze spolupráce
-řešení problémů partnera na úkor naší firmy
-poskytování důvěrných informací partnerovi
-kulturní rozdíly
-negativní reakce našich zaměstnanců na změny
-neznalost mezinárodního práva apod.
-rizika po úspěšném ukončení spolupráce
-zpřístupněné know-how nelze získat zpět
-úmluvy o zákazu konkurence nemusí být vynutitelné
-spor o právo používání ochranné známky
-zánik nemusí být povolen právními předpisy hostitelské země apod."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14412
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse