Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podstata účetnictví

Podstata účetnictví

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Předmětem účetnictví je zaznamenávat - stav a pohyb majetku a závazků, náklady a výnosy nebo příjmy a výdaje, a s tím související zjištění hospodářského výsledku. Účetní období. Funkce účetnictví - dokumentární a informační funkce, dispoziční funkce, kontrolní funkce. Právní úprava účetnictví - mezinárodní úprava, národní úprava, právní normy, Zákon o účetnictví. Povinností podnikatele je podle zákona o účetnictví vést účetnictví - úplné, průkazné, správné. Důležité informace pro vedení účetnictví. Rozsah vedení účetnictví. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh - zákon o účetnictví rozděluje účtovou osnovu (účtová osnova pro podnikatele, účtová osnova pro banky, účtová osnova pro pojišťovny, účtová osnova pro příspěvkové organizace, účtová osnova pro nadace a fondy), 10 účtových tříd (0 – Dlouhodobý majetek, 1 – Zásoby, 2 – Finanční účty, 3 – Zúčtovací vztahy, 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, 5 – Náklady, 6 – Výnosy, 7 – Závěrkové a podrozvahové účty, 8 – 9 – Vnitropodnikové účetnictví), účtový rozvrh, postupy účtování, syntetické účty, analytické. Vnitropodnikové směrnice - rozvrh, odpisový plán, podpisové vzory, účtový harmonogram účetní jednotky, používání měnových kurzů, způsoby oceňování, oběh účetních dokladů, zásady časového rozlišování, inventarizace majetku a závazků, normy přirozených úbytků, používání silničních motorových vozidel, způsob účtování zásob. Obecné účetní zásady - nezávislost účetních období, vymezení okamžiku realizace, zákaz kompenzace, nepřetržitost trvání podniku, stálost metod, zásada historických cen, zásada opatrnosti, zásada bilanční kontinuity, zásada objektivity, zásada kvantity. Účetní doklady - účetní knihy, účetní knihy u podvojného účetnictví (deník, hlavní kniha, kniha analytické evidence), formy účetních knih (vázané, volné), otevírání a uzavírání účetních knih. Finanční a manažerské účetnictví - účetnictví finanční (základní), účetnictví manažerské (vnitropodnikové), jeho složky (vnitropodnikové účetnictví, kalkulace, rozpočetnictví).

Ukázka z práce:
"FUNKCE ÚČETNICTVÍ
- poskytuje informace pro potřeby podnikatele (o průběhu hospodaření, zda vydělal nebo prodělal) → dokumentární a informační funkce
- může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů (ochrana práv vyplývající ze vztahů mezi věřitelem a dlužníkem) → dokumentární a informační funkce
- poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku (rozhodování o budoucích investicích, obchodech, rozšíření, likvidaci) → dispoziční funkce
- zjištění informací pro účely daňové (správné stanovení základu daně, daňové povinnosti)
- údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření (akcionáři, Finanční úřad) → kontrolní funkce

Dokumentární a informační funkce je zdrojem kalkulací k určení cen (vnitropodnikové účetnictví). Poskytuje informace pro interní uživatele, pro externí uživatele (dodavatelé, odběratelé, banky, Fú, porad. firmy, akcionáři). Je naplňována informacemi, které se nachází v účetních výkazech – Cash flow.

PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ
- právní prostředí účetnictví

1) Mezinárodní úprava – jedná se o respektování mezinárodních standardů, které mají charakter doporučení pro jednotlivé oblasti účetnictví. Direktivy Evrops. komise: direktiva č. 4, 7; jsou povinné, neboť přispívají k harmonizaci účetnictví členských států EU, jedná se zejména o výkaznictví a principy sestavení účetních výkazů (náležitosti rozvahy).
2) Národní úprava – obchodní zákoník, zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, celní zákon, postupové normy, účtový rozvrh, vnitropodnikové normy atd."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4254
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse