Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podstata účetnictví - maturitní otázka

Podstata účetnictví - maturitní otázka

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá základy účetnictví, jakými jsou podmínky jeho vedení (včetně zákonných úprav), jeho funkce, zásady. Dále charakterizuje účetní knihy a účtový rozvrh. Poslední část se věnuje bilanci v účetnictví, účetním obdobím a metodice vnitropodnikového účetnictví.

Obsah

1.
Podmínky vedení účetnictví
2.
Funkce účetnictví
3.
Zásady účetnictví
4.
Účetní knihy
5.
Účtový rozvrh
6.
Bilance v účetnictví
7.
Účetní období
8.
Metodika vnitropodnikového účetnictví

Úryvek

“Účetnictví plní tyto funkce:
1. poskytuje informace pro potřeby podnikatele
Jsou to informace o průběhu hospodaření podnikatele, zda vydělal, nebo prodělal apod.
2. může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů
Jedná se zejména o vedení sporů při uznávání a ochraně práv vyplývajících ze vztahů mez věřitelem a dlužníkem.
3. poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku
Na základě údajů o minulosti nebo současnosti firmy se mohou řídící pracovníci rozhodovat o budoucích investicích, obchodech, rozšíření nebo naopak likvidaci podniku.
4. zjištění informací pro účely daňové
Dobře vedené účetnictví je nezbytným předpokladem pro správné stanovení základu daně a tím i daňové povinnosti účetní jednotky.
5. údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření
Tato kontrolní funkce je charakteristická zejména u akciových společností, kdy tyto společnosti jsou řízeny profesionálním týmem odborníků, odděluje se výkonné řízení firmy od vlastnictví. Pro akcionáře jako majitele společnosti se účetnictví stává důležitým prostředkem kontroly a ochrany majetku svěřeného do správy profesionálnímu vedení.

Důležité informace pro vedení účetnictví:
- za správnost účetnictví zodpovídá podnikatel, a to i v situaci, že si nechává na základě smlouvy vést účetnictví od kvalifikovaného účetního
- účetním obdobím je 12 nepřetržitě po sobě jdoucích kalendářních měsíců, toto účetní období se může shodovat buď s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem
- účetnictví se vede v české měně
- právnické osoby mají povinnosti vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne svého zániku
- povinnosti vést jedno účetnictví za jednu účetní jednotku jako celek
- účetnictví může vést jednotka buď ručně nebo pomocí účetního softwaru
Kalendářní rok – začíná 1. ledna a končí 31. prosince
Hospodářský rok – může začínat jakýmkoliv měsícem v roce a trvá 12 měsíců po sobě jdoucích.
Právní normy
- Zákon o účetnictví
- Vyhlášky Ministerstva financí
- České účetní standardy

Zákon o účetnictví

Základním předpisem pro vedení účetnictví je zákon o účetnictví, kterým se řídí vedení účetních záznamů závazně pro všechny účetní jednotky.
Povinností podle zákona o účetnictví je vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazoval skutečnosti, které jsou jeho předmětem.
1. Účetnictví je úplné, jestliže jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období. Nelze tedy zahrnovat do jednoho účetního období účetní doklady vztahující se k roku jinému.
2. Účetnictví je vedeno průkazným způsobem, jestliže jsou účetní případy a účetní zápisy doloženy účetními doklady a účetní jednotka provedla inventarizaci.
3. Účetnictví je správné, jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem o účetnictví a předpisy.

Obsah zákona
a) definuje účetní jednotky (osoby, které se řídí zákonem o účetnictví),
b) definuje předmět účetnictví a účetní období (účetní období je dvanáct nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců – toto účetní období se může shodovat buď s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem),
c) stanoví základní povinnosti při vedení účetnictví a při používání účetních metod (oceňování, odpisováni apod.) včetně pokut za nedodržení povinností stanovených zákonem o účetnictví,
d) stanoví pravidla pro oceňování jak v průběhu účetního období, tak i k rozvahovému dni, např. oceňování reálnou hodnotou,
e) definuje účetní knihy a jejich otevírání a uzavírání, účetní doklady,
f) definuje směrnou účtovou osnovu,
g) stanoví základní požadavky na obsah účetní závěrky a její zveřejňování."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14135
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse