Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podstata úpravy nerostných surovin - vypracované otázky

Podstata úpravy nerostných surovin - vypracované otázky

Kategorie: Geologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 24 otázek se zabývá úpravnictvím nerostných surovin. Seznamuje tak s problematikou týkající se drtičů a třídičů, charakterizuje magnetické i elektrické rozdružování a také metodu odvodňování. Dále specifikuje například proces koksování, vysvětluje specifika briketování a mnoho dalšího. Seznam všech zpracovaných témat je uveden níže.

Obsah

1.
Podstata a význam úpravnictví
2.
Drcení – účel a zařazení v procesu úpravy
3.
Drtiče pro střední a jemné drcení
4.
Teorie zdrobňování
5.
Způsoby vynášení produktů z mlýnů, mletí za mokra a za sucha
6.
Drtiče vhodné pro hrubé drcení, popis, funkce
7.
Třídění účel, zařazení v procesu úpravy, základní pojmy
8.
Faktory ovlivňující účinnost třídění
9.
Síťové třídiče, způsoby buzení kmitů
10.
Teorie soupádnosti, klasifikace, promývání nerostných surovin
11.
Sítové třídiče
11.1.
Třídiče s podkritickým počtem kmitů
11.2.
Třídiče s nadkritickým počtem kmitů
11.3.
Rezonanční třídiče
12.
Flotační reagiencie, typy flotačních přístrojů
12.1.
Typy flotátorů
13.
Magnetické rozdružování, podstata, použití
14.
Elektrické rozdružování, podstata, použití
15.
Chemické způsoby rozdružování, základní procesy chemických způsobů úpravy
16.
Odvodňování hrubozrnných a jemnozrnných produktů úpravy
17.
Odvodňování flotačních koncentrátů a kalů
17.1.
Zahušťovací nádrže
17.2.
Odvodňování vlivem odstředivé síly
17.3.
Vakuové filtry
17.4.
Kalolisy
18.
Výpočet a konstrukce HR křivek, hodnocení upravitelnosti
19.
Hodnocení účinnosti rozdružování, výpočet a konstrukce dělicích křivek
20.
Koksování
21.
Briketování
22.
Aglomerace, peletizace
23.
Rozdružování v těžkosuspenzních rozdružovačích
24.
Rozdružování v hydrocyklonech

Úryvek

"4. Teorie zdrobňování
viz otázka 2 +
Hranice mezi drcením a mletím není dosud přesně vymezena. V normě ČSN 447010 "Názvosloví mechanického rozpojování a třídění tuhých látek" je užito rozdělení dle následující tabulky:


[tabulka]


Nerostné suroviny se drobí a rozmělňují tlakem, nárazem, úderem, střihem a ohybem. Viz. obr. 1. Většina drtičů a mlýnů využívá k rozpojování dvou i více způsobů silového působení, a to např. rozmačkávání a roztírání, úderu a nárazu, štípání a tlaku. Velikost odporu proti rozpojování závisí též na tom, zda je hornina celistvá, vrstevnatá, krystalická, stejnorodá nebo prorostlá, zvětralá nebo vlhká.


[schéma]


Drtiče se liší podle:
- způsobu využití a působení síly při rozpojování
- velikosti vstupních zrn k rozpojování a velikosti rozpojených zrn, tvrdosti rozpojovaných
nerostných surovin.
V zahraničí se setkáváme s rozdělením drtičů podle jejich vhodnosti pro drcení:
1. Tvrdých nerostných surovin - hornin sopečného původu, tvrdých rudnin a štěrkových sedimentů.
2. Středně tvrdých nerostných surovin - vápenec, sádrovec, sedimentární Fe-rudy, tvrdé hnědé uhlí.
3. Měkkých nerostných surovin - např. soli, jílové horniny apod.
Různé typy drtičů a mlýnů se liší tvarem drtících a mlecích ploch, jejich rýhováním, rychlostí postupu jejich ploch, dobou po níž je materiál vystaven působení sil.
Při výběru vhodného drtiče nebo mlýna rozhodují:
1. Mechanické a fyzikální vlastnosti rozpojovaných surovin.
2. Maximální velikost zrn na vstupu a výstupu zařízení.
3. Výkonnost stroje v m3.h-1 nebo t.h-1.
4. Požadavky na zrnitostní složení rozpojované horniny, zejména na tvorbu nežádoucích zrnitostních
velikostí.
5. Provozní spolehlivost a náklady na rozpojování a náročnost stroje na údržbu.
6. Energetická náročnost stroje /srovnání s jinými typy/.
Při rozpojování větších zrn vznikají menší zrna a tím i nové plochy - vzniká větší měrný povrch.

5. Způsoby vynášení produktů z mlýnů, mletí za mokra a za sucha
Mletí za sucha a mokra
Mletí za sucha se uplatňuje tam, kde je třeba získat suchý produkt.
Mletí za mokra převládá v úpravnách nerostných surovin, kde voda není jen dopravní médium, ale i aktivní činidlo, které příznivě ovlivňuje průběh mletí.

Způsoby vynášení produktů z mlýnů:
Podle způsobu vynášení rozemletého produktu rozlišujeme kulové mlýny (způsoby vynášení jsem našel jen u kulových mlýnů, snad to je ono) viz obrázek 19:"

Poznámka

Práce je zpracována na základě přednášek do předmětu Úpravnictví nerostných surovin. Rozsah jednotlivých otázek je cca 0,5 - 4,5 stran. Text obsahuje několik schémat, tabulek a vzorců. Rozsah čistého textu je cca 25 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21935
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse