Název Goodness Staženo

Interpretace hydrogeologických dat I. - zápisky z přenášek

Práce obsahuje zápisky z předmětu Interpretace hydrogeologických dat I, které slouží jako podklady pro zápočet. Kurs se věnuje zpracování hydrogeologi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

73x

Rudy a ložiska - specifikace

Tento text obsahuje popis rud a ložisek. Vyjmenovává jejich hlavní ložiskotvorné materiály, minimální kovnatost, vlastnosti, použití, i hlavní světové... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

9x

Podstata úpravy nerostných surovin - vypracované otázky

Soubor 24 otázek se zabývá úpravnictvím nerostných surovin. Seznamuje tak s problematikou týkající se drtičů a třídičů, charakterizuje magnetické i el... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

8x

Organizace práce v dobývání - přednášky

Soubor obsahuje přednášky týkající se organizace práce na důlním podniku. Popisuje dělbu práce na těchto pracovištích, podrobně se zabývá organizací d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Geologie

1x

Úvod do praktické geologie: exogenní procesy

Jedná se o výpisky z přednášek na téma základní geologie, konkrétně exogenních procesů. Vhodné pro studenty geologie a souvisejících věd (geochemie, a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

1x

Mesozoikum, paleogén, neogén, Karpaty - základy historické a stratigrafické geologie 2/2

Práce obsahuje základní poznatky z historické a stratigrafické geologie, zaměřuje se na informace o paleogeografii, paleoklimatu, flóře, fauně a vývoj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

1x

Proterozoikum, paleozoikum - základy historické a stratigrafické geologie 1/2

Práce obsahuje základní poznatky z historické a stratigrafické geologie, zaměřuje se na informace o paleogeografii, paleoklimatu, flóře, fauně a vývoj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

0x