Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podvojný účetní zápis - maturitní otázka

Podvojný účetní zápis - maturitní otázka

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá podvojným účetním zápisem, popisuje jednotlivé typy účtů a jejich souvztažnost. Podrobně se věnuje vytváření a vedení analytické a syntetické evidence. Zamýšlí se také nad jejich vzájemnými vztahy.

Obsah

1.
Podvojný účetní zápis
2.
Souvztažnost účtů
3.
Obraty a zůstatky na účtech
4.
Podrozvahové účty
5.
Třídění účtů
6.
Účty syntetické a analytické
6.1
Syntetická evidence
6.2
Analytická evidence
6.3
Vytváření analytické evidence
6.4
Vedení analytické evidence – vazby mezi syntetickou a analytickou evidencí

Úryvek

“Příklad
K syntetickému účtu Zboží na skladě a v prodejnách analytická evidence podle jednotlivých prodejen a v nich podle jednotlivých druhů zboží.
Analytická evidence může být vedena různou formou, tzn. v případě zboží lze vést evidenci na skladních kartách.

b) členění pohledávek podle jednotlivých dlužníků, členění závazků podle jednotlivých věřitelů
Příklad
K syntetickému účtu Odběratelé analytická evidence podle jednotlivých firem.

c) členění na českou a cizí měnu při účtování o pohledávkách a závazcích, peněžních prostředcích
Příklad
K syntetickému účtu Pokladna analytická evidence za jednotlivé pokladny, příp. podle jednotlivých zahraničních měn (pokladna korunová, pokladna valutová – EUR, CHF)

d) členění pro daňové účely, např. členění nákladových účtů na daňově uznatelné a daňově neuznatelné, členění účtů pro potřeby daně z přidané hodnoty
Příklad
K syntetickému účtu Cestovné analytická evidence podle toho, zda se jedná o cestovné v rámci limitu zákona o cestovních náhradách, nebo cestovné nad limit zákona, k syntetickému účtu Daň z přidané hodnoty analytická evidence podle jednotlivých sazeb DPH, tj. analytický účet DPH 9 %, DPH 19 %.

e) členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Příklad
K syntetickému účtu Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – analytická evidence na OSSZ a jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Vedení analytické evidence – vazby mezi syntetickou a analytickou evidencí
Při vedení analytické evidence na účtech platí pro účtování stejné zásady, které platí pro zápisy na syntetických účtech, tzn. všechny analytické účty vedené k aktivními účtu (například Zboží na skladě a v prodejnách) jsou účty aktivními, vedené k pasivnímu účtu (např. Dodavatelé) jsou účty pasivními apod.
V analytické evidenci se zápisy mohou uskutečňovat v jednotkách peněžních i v jednotkách hmotných nebo současně obojích.
Rozsah, způsob vedení a úprava analytické evidence i její obsah závisí na druhu činnosti, velikosti podnikatelského subjektu a na technice zpracování – např. při účtování na počítači se analytická evidence vede zpravidla tak, že záznamy se provádí pouze na analytických účtech a počítač provede automaticky zaúčtování i na syntetických účtech (resp. syntetické účty pak odvozuje sečítáním příslušných analytických účtů).
Analytických evidence může být vedena v některých případech i ve více stupních.
Mezi účty syntetické a analytické evidence je vzájemná účetní vazba: musí platit, že součet počátečních stavů a obratů na straně Má dáti i Dal všech analytických účtů se bude rovnat počátečnímu stavu a obratům příslušného účtu syntetického. Tato návaznost se ověřuje kontrolní soupiskou analytických účtů."

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12964
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse