Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Pohled na ženu v historii a dnes

Pohled na ženu v historii a dnes

Kategorie: Filozofie, Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec

Charakteristika: Práce se věnuje postavení ženy v historii a dnes. Autorka vychází především z knihy Třetí žena: neměnnost a proměny ženství od filozofa Gillese Lipovetského, shrnuje její základní myšlenky. Charakterizuje tři modely ženy, zabývá se vztahem ženy a moci a v závěrečné části se zamýšlí nad budoucností žen.

Obsah

1.
Úvod
2.
Tři modely ženy
2.1
První model – žena otrokyně
2.2
Druhý model – ženy opěvované
2.3
Třetí žena – žena neurčitá
2.3.1
Sufražetky
2.3.2
Žena, která se obrací k sobě samé
3.
Žena a moc
4.
Ženy a budoucnost
5.
Shrnutí
6.
Prameny

Úryvek

"2.1 První model – žena otrokyně
Již v Bibli lze nalézt to, co přetrvá celá staletí v naší společnosti. Každý jistě zná příběh o Adamovi a Evě a jejich prvotním hříchu. Eva svedla Adama, aby ochutnal ze stromu poznání. Hospodin se však rozhněval a vyhnal oba z ráje. Dříve však pronesl k Evě: „Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s bolesti roditi budeš děti, a pod moc muže tvého bude žádost tvá, a on panovati bude nad tebou“. Co z toho plyne? Již od samotného počátku je ženě stanovena podřízená role. Musí poslouchat muže a rodit děti. V primitivních společnostech je důležitá úloha žen plodit děti. Bez této úlohy se nestvrzuje jejich ženská role. Dosud neplodná žena tedy není považována za opravdovou ženu – tou se stane až poté, co zplodí potomka. V tomto kontextu lze vidět, že žena není považována ani za řádnou lidskou bytost, pokud nezačne rodit děti. Žena, která je z nějakého důvodu neplodná, je v primitivní společnosti považována za nedokonalé stvoření, které není schopné splnit svoji primární úlohy a nezasluhuje si získat postavení předka. Už od počátku věku je společnost výhradně patriarchální. Už jenom při dělbě úkonů muž stvrzuje svoji nadřazenost nad ženou. Muž si vybírá činnosti, které jsou vznešené a vážené, zatímco ženám přenechává jen podřadné úkony. Jenom mužům náleží sláva a moc. Žádná činnost ani vlastnost žen nemůže být plně uznána a oslavována, protože by jim zajistila prestiž, což společnost nechce v žádném případně dovolit. Muži sami sebe umisťují na piedestal slávy.
První vlastnost, která přinesla ženám uznání je jejich krása. V primitivních společnostech byla zprvu chápána krása jako projev zla. V Bibli se dočteme, že krása ženy vždy svedla muže z cesty spravedlnosti a víry, ať už to byla Eva, Sára, nebo Judit. Všechny díky své kráse byly pokušitelky, stejně jako had „pokušitel“ v zahradě. Pokud by dostalo prostor modloslužebnictví krásy, vytvořilo by svobodné území podřízené jen ženám, a vzepřelo by se tak zásadě mužskému monopolu na prestiž a společenskou nadřazenost. Snaha o krásu a sebezkrášlování se mohla ovšem objevit až s novým společenským uspořádáním. Ve všech primitivních kmenech neexistovala zahálka. V těchto dobách si žádný kmen nemohl dovolit živit hladový krk, který by nic nedělal. Každý muž i každá žena (ať už to byla manželka náčelníka), měli stanoveny své úlohy v rámci společenství. Poprvé se tedy snaha o zalíbení objevuje ve vyspělých starověkých kulturách, kde společnost byla rozdělena na chudé a bohaté. Toto je správná živná půda pro modloslužebnictví krásy, protože nyní jsou ženy, které nemají nic na práci, a proto se zkrášlují z důvodu nudy a z důvodu zalíbit se. Avšak krása je stále spojována se zlem.

Známý malíř Lucas Cranach namaloval tento obraz. Dílo, které výstižně popisuje, jak se na ženu ve středověku hledělo. Atribut krásy byl vnímán jako ďáblův nástroj. Krásná žena měla ve středověku zastrašovat, protože žena je „bránou pekla“ a „ztělesněné zlo“. V tomto případě je žena pokušitelka, která svádí Adama, aby ochutnal zakázané jablko. Z ženy se stává první hříšnice, protože podlehne našeptávání hada. Ženská krása je smrtící pastí, která vede do pekel. Ve středověku je žena chápána jako atribut muže. Je jeho milenkou, ženou, dcerou, sestrou. Vždy náležela muži. Nebyla však zavrhována jenom kvůli fyziologickým atributům, ale byla také podceňována duševně. Jenom jedinec silného pohlaví mohl mít čistou duši, a proto jedině on mohl sloužit bohu. Její intelekt byl často podceňován a zesměšňován. Žena nemohla být ani schopna vést debatu na úrovni muže, protože na to neměla ty správné schopnosti, a ani jich nemohla nikdy dosáhnout."

Poznámka

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra filosofie, studijní obor Filosofie humanitních věd, práce do předmětu Úvod do současné hermeneutiky.
Práce obsahuje 1 malou doprovodnou fotografii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21717
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse