Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pohyby těles z hlediska kinematického, dynamického a jejich zákonitosti - maturitní otázka

Pohyby těles z hlediska kinematického, dynamického a jejich zákonitosti - maturitní otázka

Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z fyziky, která představuje jednotlivé typy pohybu těles.

Obsah

1.
Kinematika
1.1
rovnoměrný přímočarý pohyb
1.2
Rovnoměrný zrychlený přímočarý pohyb
1.3
Volný pád
1.4
Skládáný pohybů a rychlosti
1.5
Rovnoměrný pohyb po kružnici
1.6
Zrychlení při rovnoměrném pohybu po kružnici
1.7
Zrychlení při nerovnoměrném křivočarém pohybu
2.
Dynamika
2.1
Vzájemné působení těles
2.2
Newtonovy pohybové zákony
2.2.1
První Newtonův pohybový zákon
2.2.2
Druhý Newtonův pohybový zákon
2.2.2.1
Hybnost hmotného tělesa
2.2.2.2
Změna hybnosti
2.2.3
Třetí Newtonův pohybový zákon
2.2.3.1
Zákon zachování hybnosti
3.
Smykové tření a valivý odpor
3.1
Valivý odpor
3.2
Dostředivá síla
3.3
Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity
3.4
Neinerciální vztažné soustavy a setrvačné síly
3.5
Otáčející se vztažné soustavy

Úryvek

"Zvláštní případ rovnoměrně zrychleného pohybu s nulovou počáteční rychlostí.
Tíhové zrychlení g je ve vakuu pro všechny tělesa stejné a jeho směrem je určen svislý směr na
daném místě povrchu Země. Mění se se zeměpisnou šířkou a nadmořskou výškou. Hodnota
normální tíhového zrychlení je gn=9,80665m⋅s−2
Skládání pohybů a rychlostí
Při skládání pohybů platí prinip nezávislosti pohybů: Koná-li hmotný bod současně dva nebo více
pohybů, je jeho výsledná poloha taková, jako kdyby konal tyto pohyby po sobě, a to v libovolném
pořadí.
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Nejjednodušší křivočarý pohyb. Trajektorie je kružnice. Velikost rychlosti je konstantí, její směr se
však neustále mění – v daném bodě trajektorie má směr tečny k trajektorii.
Spojnice středu kružnice (trajektorie) a hmotného bodu se nazývá průvodič hmotného bodu. Délka
je rovna poloměru kružnice.
Hmotný bod urazí za dobu t dráhu s . Poměr této dráhy a poloměru kružnice je úhlová dráha
=sr
. Jednotkou jsou radiány.
Úhlová rychlost je podíl úhlové dráhy  , kterou průvodič opíše za dobu t , a této doby:
=

t . Jednotkou je radián za sekundu ( rad⋅s−1=s−1 ).
Koná-li hmotný bod rovnoměrný pohyb po kružnici, je jeho úhlová rychlost konstantní. Úhlová
dráha je lineární fukncí času: =t . Rovnoměrný pohyb po kružnici je pohyb periodický.
Průvodič opíše plný úhel 2 vždy za dobu T . Doba T se nazývá oběžná doba nebo perioda.
Úhlová rychlost je pak =
2
T . Počet oběhů za jednotku času je frekvence pohybu. Mezi
frekvencí a periodou platí vztah f = 1
T . Jedtnotkou jsou s−1=Hz hertzy. Úhlová rychlost je
pak =2 f .
Velikost rychosti hmotného bodu je v=r . Při dané úhlové rychlosti je rychlost přímo úměrná
poloměru.
Zrychlení při rovnoměrném pohybu po kružnici
Vektor rychlosti hmotného bodu při rovnoměrném pohybu po kruřnici v není konstantní – má
stejnou velikost, avšak jeho směr se mění -> na hmotný bod působí zrychlení. Toto zrychlení se
nazývá dostředivé a směřuje do středu kružnice, přičemž je vždy kolmé k vektoru okamžité
rychlosti. Platí vztah: ad=
v2
r =2 r . Velikost zrychlení je stále stejná, jeho směr se však mění."

Poznámka

Práce je formátu pro AcrobatReader (.pdf)

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12445
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse