Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pojišťovnictví

Pojišťovnictví


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku na téma pojišťovnictví. Zhruba rozebírá i životní pojištění, daňové výhody nebo penzijní připojištění.

Obsah

1.
Pojišťovnictví
2.
Dělení
3.
Životní pojištění
4.
Daňové výhody
5.
Penzijní připojištění

Úryvek

"Každodenní život firem a jednotlivců je spojen s řadou rizik, lidé se chtějí proti rizikům chránit
- Pojišťovnictví řeší minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka
- Pojišťovnictví členíme : 1) Povinné : - Je povinné ze zákona
- Zajištění sociálních jistot a zabezpečení proti šk.
- Dělení : - Sociální a zdravotní pojištění
- Zákonné pojištění odpovědnosti za
škodu z provozu mot. vozidla
- Zákonné pojištění pracovních úrazů

2) Komerční : - Je dobrovolné
- Klient se může pojistit proti různým rizikům

- Pojistné služby dělíme : 1) Životní : - Pomáhá chránit osoby a jejich rodiny proti rizikům
- V případě úmrtí nahrazuje zdroj příjmu pozůstalým
- Je zde daňové zvýhodnění od státu
- Dělíme ho na : a) Rizikové : - Nižší pojistné poskyt.
vysokou pojistou ochr.
b) Rezervotvorné : - Poj. Je vyšší a
obsahuje i spořící složku

2) Neživotní : - Zahrnuje pojištění movitostí a nemovitostí


Životní pojištění

Daňové výhody se týkají : - Pojištění pro případ dožití
- Pojištění pro případ smrti nebo dožití
- Důchodové pojištění

Daň. výhody jsou dále podmíněny : - Výplatou pojistného nejdříve po 60-ti kalendářních měsících
trvání pojištění
- Nejdříve v kalend. roce, kdy dosáhneme 60-ti let

Daňové výhody : 1) Z pozice FO
2) Z pozice zaměstnance : - Příspěvky zaplacené zaměstnavatelem je osvobozeno
od daně z příjmu do určité výše
3) Z pozice zaměstnavatele : - Pojistné zaplacené zaměstnavatelem je nákladem
snižujícím základ daně z příjmu zaměstnavatele"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5420784b8d6f0.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Pojistovnictvi_24.9.2014.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse