Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pokladna a běžný účet

Pokladna a běžný účet


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma z ekonomie pokladna a běžný účet. Rozebírá ceniny i převody mezi bankou a pokladnou.

Obsah

1.
Pokladna
2.
Běžný účet
3.
Převody mezi pokladnou a bankou

Úryvek

"15. Pokladna a běžný účet

1) Pokladna : - Evidujeme zde stav a pohyb peněz v hotovosti
- Při příjmu vystavuje pokladník příjmový pokladní doklad
- Při výdeji vystavuje výdajový pokladní doklad
- Stav peněz eviduje v pokladní knize
- Úloha pokladníka : - Pokladník má za pokladnu hmotnou odpovědnost
- Je-li při inventuře zjištěno manko je mu připsáno k úhradě
- Na konci každého dne provádí tzv. skontro
- Skontro = denní uzávěrka porovnávající skutečný stav pokl. s pokl. knih.
- inventarizace jednou do roka
- pokladní limit je stanovená maximální výše pokladního zůstatku
- manka a přebytky v pokladně:- předpis a úhrada manka pokladníkem:Ceniny: kolky, stravenky, poukázky…
2) BÚ: je podnikatelský účet u banky, který slouží firmě pro bezhotovostní platební styk, na účet přicházejí úhrady od odběratelů a firma z tohoto účtu hradí své závazky
- běžný účet je u banky otevřen na základě písemné smlouvy, kterou je také dohodnuto úročení
- o pohybech na BÚ smí firma účtovat pouze na základě výpisu z BÚ
- bezhotovostní platební styk:

3) Převody mezi pokladnou a bankou:
a) odvod hotovosti z pokladny na BÚb) výběr hotovosti z BÚ do pokladny- účet peníze na cestě slouží jako pomocný účet k překonání časového nesouladu, který vzniká tím, že výpis z BÚ přijde později. Platí důležitá zásada, že vždy účtujeme napřed pokladnou.

- krátkodobé bankovní úvěry:
a) banka poskytne podniku úvěr:


b) banka hradí závazky podniku"PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54247815bf273.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Pokladna_a_bezny_ucet.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse