Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pokračovatelé Kosmovi - Mnich sázavský a Kanovník vyšehradský

Pokračovatelé Kosmovi - Mnich sázavský a Kanovník vyšehradský

Kategorie: Dějepis, Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamující s prvními pokračovateli Kosmovy kroniky. První část je věnována Mnichu sázavskému. Nejdříve heslovitě popisuje historii Sázavského kláštera, poté informuje o obsahu a autorství. Vyjmenovává rukopisy a jejich edice. Druhá část práce uvádí Kanovníka vyšehradského. Opět je rozebírán obsah, autorství, i doba vzniku. Charakterizuje rukopisy a jejich edice. Zmiňuje rovněž letopisy Kanovníka vyšehradského, a další edice a dodatky Mnicha sázavského. Nechybí ani zmínka o překladatelích pokračovatelů Kosmy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Mnich sázavský
2.1.
Stručná historie Sázavského kláštera
2.2.
Obsah
2.3.
Autorství
2.4.
Rukopisy a jejich edice
2.4.1.
Drážďanský rukopis
2.4.2.
Vídeňský rukopis
3.
Kanovník vyšehradský
3.1.
Obsah
3.2.
Autorství
3.3.
Doba vzniku
3.4.
Rukopisy a jejich edice
3.4.1.
Dražický kodex
3.4.2.
Fürstenberský rukopis
3.4.3.
Roudnický rukopis
3.4.4.
Muzejní rukopis
3.4.5.
Břevnovský rukopis
3.5.
Letopisy Kanovníka vyšehradského
4.
Další edice
5.
Dodatky Mnicha sázavského
6.
Václav Vladivoj Tomek

Úryvek

"KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ

Obsah
- navazuje na Kosmovu kroniku aniž by zasahoval do textu.
- jedná se o sepsání dějin vlády knížete Soběslava I., který vládl v letech 1125-1140, ten byl pro autora vzorem dokonalého hrdiny a ve svém díle mu projevuje neomezenou úctu.
- má velký význam, protože zachycuje nejdůležitější politické i veřejné události té doby.
- další věc, která má velký význam i pro určení doby vzniku je popis astronomických jevů.
- autor je přímým účastníkem zapsaných událostí.
- končí podrobným popisem smrti Soběslava I. a jeho oslavným nekrologem.
- po deseti letech po dopsání připojuje neznámý autor k tomuto dílu sepsání počátků vlády knížete Vladislava II., hlavně popis odboje údělného knížete Konráda Znojemského (autor tohoto vypravování měl jisté vztahy ke klášteru sv.Jiří).

Autorství
Oba autoři jsou naprosto neznámí, jsou však předmětem úvah řady historiků.
- Balbín a Pešina považují za autora přímého pokračování Jaroslava, který byl nejdříve kanovníkem pražským a pak se stal mnichem strahovského kláštera.
- Pešina považuje za Jaroslavovo dílo text, který je dnes připisován Kanovníku vyšehradskému, další pokračovaní připisuje jinému pokračovateli.
- Balbín pokládá Jaroslava za autora všeho, co je v kapitulním rukopise, zápisky k roku 1256 nazývá Supplementum Jaroslai, další zápisky připisuje pokračovateli Jaroslavovu.
- Jáchym Krakovský z Kolovrat, první editor kapitulního rukopisu, zastával názor, že toto celé pokračování Kosmovo je dílem dvou autorů, oba byli současníky událostí, o kterých píší, později se přiklání k Balbínovu názoru, že první byl mnichem ze Strahovského kláštera, druhý kanovníkem chrámu svatého Víta.
- Pelzel a Dobrovský, vydavatelé druhé edice, upozornili že domnělého Jaroslava uvádí Hájek v letech 890-1016, a na Strahově není žádný Jaroslav znám v době, kterou Balbín a Pešina uvádí. Vyjádřili názor, že dílo psali dva autoři, první byl kanovník svatovítský, navázal bezprostředně na Kosmu a skončil v roce 1142. Pak navazují výpisky z Jarlochova a Vincenciova letopisu a jiné krátké chronologicky řazené poznámky a období od roku 1249 píše již současný autor.
O samostatnosti první části nikdo nepochyboval, úvahy o autorovi se však různily. Z díla je patrné, že se autor pohyboval v blízkosti Soběslava I. a byl jeho velkým příznivcem a nejspíše byl duchovním. Názory Pelzela a Dobrovského se obecně přijímaly asi jedno století."

Poznámka

Obsahuje velké množství věcných chyb, zvláště ve vlastních jménech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15841
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse