Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politická participace studentů Fakulty sociálních studií Brno - návrh výzkumu

Politická participace studentů Fakulty sociálních studií Brno - návrh výzkumu

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Tato práce představuje návrh hypotetického politologického výzkumu. Zabývá se výzkumem politické participace studentů Fakulty sociálních studií. Zkoumána je jednak konkrétní dimenze politické participace a její ovlivnitelnost mírou podvědomí o tvorbě politických procesů u studentů. Pozornost je věnována jak teoretické, tak i praktické stránce. Návrh obsahuje všechny náležitosti nezbytné pro řádné vypracování výzkumu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Ukotvení problému
3.
Výzkum v dané oblasti
4.
Formulace výzkumných otázek
5.
Úrovně výzkumu
5.1.
Úroveň originality
5.2.
Úroveň rozsahu
5.3.
Časová úroveň
5.4.
Úroveň volby
5.5.
Úroveň agregace
5.6.
Úroveň reality
6.
Zadavatel projektu
7.
Konceptualizace
8.
Operacionalizace
9.
Hypotézy
10.
Konstrukce vzorku populace
11.
Způsob sběru dat
12.
Rozpočet a časový harmonogram
13.
Závěr

Úryvek

"7. Konceptualizace

Abychom výzkum mohli provést, musíme si určit základní koncepty. Když naše teorie zní „student studující studijní program s větším podvědomím o tvorbě politických procesů politicky více participuje“, tak z výše uvedeného vyplývá, že těmito koncepty jsou politická participace, míra podvědomí a student FSS.

V nejobecnější formě můžeme politickou participaci chápat jako jakousi občanskou aktivitu, při které se ať už přímo či nepřímo zasahuje do procesů vládnutí. V současnosti je však už tato definice neúplná, musí reagovat na vývoj ve společnosti, a proto je nutné do ní zahrnout i různé neformální aktivity (protesty, aktivity v občanských sdruženích, ekologických organizacích apod.)
Tato participace je však příliš rozsáhlá, aby se mohla zkoumat jako celek. Proto ji pro potřeby kvantitativního výzkumu musíme rozdělit do několika dimenzí, jenž nám pomohou při konkretizaci a zúžení zkoumaného předmětu.

Politická participace v sobě zahrnuje celou plejádu různých občanských aktivit, které se můžou navzájem ovlivňovat, doplňovat či prolínat. Mezi nejběžnější formu tradičních participačních aktivit patří účast ve volbách. Tato aktivita je pro občana v celku nenáročná (sledování předvolební kampaně, návštěva volební místnosti, vyplnění volebního lístku apod.) , ale na druhou stranu od ní nemůže čekat výrazné výsledky (jako prosazení konkrétních zájmů, ovlivnění určitých politiků apod.).

Vyšší formu politického aktivismu představuje členství v politické straně či nějaká forma její podpory (sponzorské dary, účast na činnosti strany, vybírání peněz). Je to dáno tím, že v moderních společnostech představuje politická strana nejdůležitější nástroj pro prosazování kolektivních zájmů, vytváří prostor pro diskuzi, v případě vítězství ve volbách organizuje vládu apod.
Výraznou participační aktivitou je také členství v odborové organizaci. Tyto aktivity můžou mít různou podobu. Od výhod vyplývajících z kolektivního vyjednávání a ochrany zaměstnance až po rozvoj osobních dovedností a rozšiřování sociálních sítí při aktivní účasti na činnosti odborů.
Důležitou dimenzi je také politická komunikace, přičemž se jedná o nejméně náročnou, ale přitom všudypřítomnou participační aktivitu. Můžeme zde zařadit aktivity typu: kontaktování politiků, diskuse nad politickými tématy s kolegy z práce, s rodinou, přáteli.

Dosud se jednalo pouze o tradiční formy politické participace, existuje však také velké množství netradičních participačních aktivit. Příkladem těchto aktivit může být organizování nebo podepisování petic, účast na povolených demonstracích, v určitých případech i bojkot určitého druhu zboží nebo naopak jeho zvýšený nákup. Existují i nezákonné participační aktivity jako účast na násilných nepovolených demonstracích. Zvláštním druhem může být neplacení daní.

Dalším konceptem, který musíme vymezit, je student FSS. Jedná se o člověka, který studuje bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program na FSS. Dolní hranice věku je stanovená na 18 let a to z důvodu toho, že na FSS studuje mnoho studentů ze Slovenska, kde nemají povinnou 9. třídu základní školy, a proto se mohou stát vysokoškolskými studenty už v 18 letech. Horní hranice nemusí být omezena, protože se může studovat i v pokročilejším věku. Z hlediska našeho výzkumu ji však omezíme 26 lety, a to proto, aby nedocházelo k výraznějšímu zkreslení z důvodu jiného vnímání různých skutečností ve společnosti v pozdějším věku. Studenty dálkového studia z výzkumu vyloučíme, pro přehlednost použijeme pouze studenty prezenčního studia.

Posledním konceptem je míra podvědomí o tvorbě politických procesů. Tím je myšleno to, že studenti některých studijních programů mají větší znalost a jsou více informování o politice než studenti ostatních programů. Tyto programy můžeme rozdělit do 3 kategorii (konceptů): 1. s vysokou mírou (politologie, mezinárodní teritoriální studia), 2. se střední mírou (humanitní enviromentalistika, sociální politika a sociální práce, mediální a komunikační studia), 3. s malou mírou (psychologie,sociologie, humanitní studia).

Aby nedošlo k přílišnému zkreslení z důvodu širokého záběru, je potřeba náš předmět zkoumání zúžit. To nám také pomůže odhadnout předběžnou výši nákladů a dobu pro provedení.

Pro účely mého výzkumu se v rámci konceptu politické participace zaměřím na dimenzi stranicky orientovaných aktivit. Z konceptu míry podvědomí si vyberu pouze 1. kategorie, čímž sice dojde k výrazné redukci dat, ta je však pro úspěšné provedení výzkumu nezbytná. Po provedení této konceptualizace můžeme naši výzkumnou teorii zúžit na „student studující studijní program z 1. kategorie se více podílí na stranicky orientovaných aktivitách než studenti ostatních programů“.

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Práce do předmětu Politologie – Bezpečnostní a strategická studia - Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14921
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse