Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Politické strany

Politické strany


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce popisuje typy politických stran a také je charakterizujte na příkladu ČR.

Obsah

1.
Politické strany
1.1
Rozdělení
1.2
Funkce
2.
Charakteristika na ČR
3.
Typologie politických stran

Úryvek

"POLITICKÉ STRANY
= politická organizace, jejíž členové na základě svých zájmů prosazují určitou ideologii, pro jejiž
prosazení se snaží získat politickou moc ve volbách

ROZDĚLENÍ
- typologie politických stran se stává dnes již těžko přehledná, strany se organizačně i pronájmově
přerývají → postupně mizí klasické rozdělení na pravici a levici

- politologie Adolfa MÜLLERA nabízí celkem přehledné rozdělení podle dvou souřadnic:

a) Osa podle demokratičnosti
- podle vnitřní a vnější demokratičnosti se dělí na strany spíše demokratické či spíše
autoritativní (diktátorské)
b) Osa podle programu
- děli strany na levicové s propracovanějšími sociálními cíli a větším důrazem na péči státu a
na strany pravicové zdůrazňující odpovědnost jedince za sebe sama a rozhodující roli trhu ve všech oblastech společenského života

FUNKCE
- v současné době politické strany plní zejména tyto funkce:

• prezentace zájmů velkých společenských skupin
• tvorba politických programů
• formulování veřejného mínění
• politická výchova části společnosti
• příprava politické elity a její delegace do státního aparátu
• účast v soutěži politických sil o moc
• účast na výkonu státní moci, nikoli však přímo, neboť to je v právním státě vyloučeno

CHARAKTERISTIKA ČR

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
- nachází se na levé části politického spektra a její ideologií je sociální demokracie
(svoboda, rovnost, spravedlnost a solidarita)

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
- je to levicově orientovaná strana, jejíž ideologií je marxismus
(požaduje společné vlastnictví a odmítá třídní dělení)

TOP 09
- stojí na straně konzervativní pravice, založená na ideologii antikomunismu
(podporuje svobodu člověka a minimální roli státu na vývoji společnosti)

Občanská demokratická strana (ODS)
- je to pravicová strana, která je orientována liberálně (s minimálními prvky konzervatismu)
(podporuje zachování tradičních hodnot a také určité formy sociální hierarchie)

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL)
- je orientovaná spíše na střed mezi pravicí a levicí, její ideologií je křesťanská demokracie
(mimo křesťanské náuky zastává tržní hospodářství neřízené státem)
TYPOLOGIE POLITICKÝCH STRAN
- systémy jednotlivých stran můžou mít pouze jednu formu nebo komibinací více těchto druhů:

Liberální - hlavním znakem je svoboda
Konzervativní - hlavním znakem je systém tradice
Sociální - hlavním znakem je solidarita
Zelení - hlavním znakem je starost o přírodu
Komunistická - hlavním znakem je rovnost (v praxi se už v čisté podobě nevyskytuje)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53614c1f94b3c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Typy_plitickych_stran.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse