Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Politické strany moderní Evropy: Politický a stranický systém Nizozemska - výtah z knihy 5/5

Politické strany moderní Evropy: Politický a stranický systém Nizozemska - výtah z knihy 5/5

Kategorie: Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z knihy Politické strany moderní Evropy Víta Hlouška a dalších autorů, kteří se zabývají vývojem politických stran a stranickým systémem Nizozemska. Práce zpřehledňuje politické strany a proudy. Charakterizuje jednotlivá politická údobí od přelomu 19. století až do současnosti. Věnuje se tak volebním strategiím, výsledkům voleb, vznikem vládních koalic, významným politickým osobnostem a současným politickým stranám. Předchozí díl práce naleznete zde Politické strany moderní Evropy: Stranický systém Beneluxu a Belgie - výtah z knihy 4/5.

Obsah

1.
Politický systém a jeho vývoj
2.
Vývoj politických stran a stranického systému: kladení základů
2.1
Konsociační éra
2.2
Desegmentace a postkonsociační éra
2.3
Nové nizozemské formace v postkonsodační éře
2.4
Strany bez straníků
2.5
Vládní konfigurace a politický konsenzus v postkonsociační éře
3.
Současná podoba stranického systému
4.
Kandidátka Pima Fortuyna - vzestup a pád
5.
Profily relevantních nizozemských politických stran
5.1
Křesťanskodemokratická výzva
5.2
Strana práce
5.3
Lidová strana pro svobodu a demokracii
5.4
Demokraté 66
5.5
Socialistická strana
5.6
Zelená levice
5.7
Kandidátka Pima Fortuyna
6.
Závěr

Úryvek

"Vývoj politických stran a stranického systému: kladení základů
Krystalizace prvních moderních politických stran v Nizozemsku spadá do druhé poloviny 19. století a je úzce spojena s fenoménem segmentace nebo jinak řečeno „zesloupovatění" společnosti. Východiskem tohoto procesu byla silná fragmentace - v zemi existovalo několik značně odlišných náboženských a sociálních skupin. Důležitým spouštěcím momentem „zesloupovatění" byla politická predominance liberálů. Liberálové díky omezenosti volebního práva majetkovým cenzem, které zvýhodňovalo jejich středostavovské městské voliče, ovládli po roce 1848 holandskou politiku. Jejich vůdčí osobností byl předseda vlády Johan Rudolf Thorbecke.
Participace zástupců ostatních nábožensky nebo sociálně odlišných skupin na politickém systému byla minimální. Reakcí reprezentace těchto skupin bylo budování vlastních sociálně-politických struktur. Nizozemská společnost se v tomto období rozdělila na několik navzájem oddělených sloupů (segmentů). Jednotlivé segmenty si vytvořily nejenom vlastní politické strany, ale i vlastní odbory, sportovní kluby, tisk atd.
Vytvořily se tři náboženské segmenty spojené s jednotlivými náboženskými komunitami s vlastní politickou reprezentací. Roku 1879 vzniká první nizozemská masová formace - Antirevoluční strana (ARP)-tvořena kalvinisty. Základem její ideologie byl odpor k liberalismu a sekulárním hodnotám francouzské revoluce. Uvnitř strany však došlo k rozkolu. Výsledkem bylo v roce 1908 ustavení nové formace Křesťanské historické unie (CHU), jež byla svázána s reformními pro¬testanty. Katolická formace založena v roce 1926 byla po druhé světové válce znovuzaložena pod názvem Katolická lidová strana (KVP).
Kromě náboženských stran se etablovaly i sekulární formace. Nejvý¬znamnější byl v tomto směruvznik Sociálnědemokratické dělnické strany v roce 1894. Dokázala oslovit pouze omezený segment dělnických voličů s velmi slabým nebo žádným vztahem k některé z církví. Demonstrovalo to určité vzájemné překřížení konfliktních linií církev-stát a vlastníci-pracující (např. katoličtí dělníci se řadili do katolického sloupu, a nikoli do sekularizovaného). Sociální demokraté prošli určitou organizační proměnou, vstřebali několik menších levicových skupin a přijali nový název Strana práce (PvdA), která se zbavila pozůstatků marxismu.
Druhou významnou sekulární silou byli liberálové. Jednalo se o volný politický proud, jenž se opakovaně organizačně transformoval a štěpil. Teprve v roce 1948 došlo k sjednocení liberálů do Lidové strany pro svobodu a demokracii (WD). Neopominutelnou roli v segmentaci nizozemské společnosti hrál geografický aspekt. Jihozápad a střed země obývali převážně kalvinisté, nao¬pak jih Nizozemska většinou katolíci. Západ a sever země byl sekularizovaný.
Nejsilněji byl integrován a od ostatních oddělen katolický sloup. Kalvinisté a reformní protestanti byli méně integrování a navíc byli vzájemně částečně propojeni. Ještě slabší míru vlastní integrace a značnou míru vzájemné prostupnosti vykazoval sociálnědemokratický a liberální sloup. Například v oblasti vzdělávání liberálové i sociální demokraté využívali společně státní školství. "

Poznámka

Výpisek z knihy Hloušek, Vít - Chytilek, Roman - Kopeček, Lubomír - Strmiska, Maxmilián: Politické strany moderní Evropy. Portál, Praha 2005. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20483
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse