Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Politické strany moderní Evropy: Stranický systém Beneluxu a Belgie - výtah z knihy 4/5

Politické strany moderní Evropy: Stranický systém Beneluxu a Belgie - výtah z knihy 4/5

Kategorie: Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z knihy Politické strany moderní Evropy Víta Hlouška a dalších autorů se věnují stranickému systému zemí Beneluxu, především Belgie. Zabývají se vývojem stranického systému těchto zemí od začátku 20. století. Zevrubněji charakterizují vývoj politického systému Belgie od 19. století až do současnosti. Všímají si konkrétních stran, výsledků voleb a volebních strategií. Předchozí díl práce naleznete zde Politické strany moderní Evropy: Stranický systém Francie - výtah z knihy 3/5, následující zde Politické strany moderní Evropy: Politický a stranický systém Nizozemska - výtah z knihy 5/5.

Obsah

1.
Formace stranického systému Beneluxu
2.
Belgie
2.1
Politický systém a jeho vývoj
2.2
Konstituování belgického stranického systému
2.3
Proměny stranického systému, partokracíe
2.4
Dva stranické systémy
2.5
Antipolitika

Úryvek

"BENELUX
Z hlediska států seskupení Benelux (Belgie, Lucembursko, Nizozemsko) byla rozhodující etapou vědeckého zájmu druhá polovina šedesátých let, kdy se objevily první práce nizozemského politologa Arenda Lijpharta na téma konsociační demokracie, které se po¬koušely vysvětlit, jak může demokratická politika fungovat v segmentovaných společnostech.
Ačkoli dnes již konsociační model, vlivem společenských i politických proměn funguje pouze v pozměněné a omezené míře, jsou politické a stra¬nické systémy zemí uskupení Benelux stále zajímavým předmětem výzkumu. Politické systémy těchto zemí se vyznačují existencí řady formálních i nefor¬málních mechanismů, které respektují společenskou a politickou pluralitu. Pokoušejí se usnadnit kooperaci takřka všech podstatných politických elit. Důvodem k jejich zavedení byla jazyková a regionální segmentace belgické společnosti. Valonská a vlámská politika se totiž zejména po druhé světové válce oddělily a společensko-politické napětí vyústilo v roce 1993 až do federalizace Belgie. V případě Nizozemska se zase jednalo o poměrně silnou kulturně-ideovou diferenciaci na základě náboženských a sociálních štěpení.
Ve srovnání s ostatní Evropu došlo ve všech třech sledovaných zemích poměrně záhy k zavedení poměrného volebního systému. Umožnilo to adekvátní reprezentaci všech relevantních společenských segmentů. Již v meziválečném období pak započal proces transformace politické kultury směrem k formám preferujícím kooperativní chování a hledání širšího konsenzu pro přijetí zásadních politických rozhodnutí.
Již v 19. či na počátku 20. století vykrystalizovaly ve všech třech zemích tři hlavní politické proudy. Vedoucí role liberální elity byla vstupem do éry masové soutěživé politiky zpochyb¬něna, ale liberálové si přesto relevantní pozici udrželi. Jako druzí v pořadí se emancipovaly křesťansky orientované strany. Jako poslední získaly podíl v politických rozhodovacích procesech sociálnědemokratické formace. Po vzniku komunistického hnutí se i dělnické strany pozdějšího Beneluxu rozštěpily. Na počátku dvacátých let 20. století se utvořily ve všech třech systémech komunistické strany, jejichž relevance ale byla velmi nízká.
Na počátku dvacátých let však byla tato struktura již pevně etablovaná. Země Beneluxu sloužily Rokkanovi jako dobrý příklad, na němž demonstroval svou slavnou hypotézu o „zamrznutí" stranických systémů.
V šedesátých letech 20. století ale došlo k posunům, které byly nejmarkant¬nější v Nizozemsku a vedly ke vzniku nových konfliktních polí (environmentální problematika, aktivity nových sociálních hnutí atd.), v nichž se poměrně záhy a relativně úspěšně etablovaly nové typy politických stran. Kromě formací nové levice se jednalo o ekologické strany a strany populistické pravice. I v posledních desetiletích vznikly ve státech Beneluxu pozoruhodné for¬mace nového typu. Nejznámějším příkladem je nizozemská Kandidátka Pima Fortuyna (LPF), populis-tické hnutí, které otevřelo v nizozemské společenské a politické diskusi řadu do té doby tabuizovaných či přehlížených témat. Tyto nové strany reago¬valy i na únavu či znechucení občanů tradiční politikou, které se projevily zejména v Belgii v polovině devadesátých let 20. století vlnou „antipolitiky" čí v Nizozemsku soustavným poklesem členství v politických stranách Přesto ani v současné době nelze říci, že by stranické systémy zemí usku¬pení Benelux překročily z hlediska systémové logiky horizont sartoriánského umírněného pluralismu.
Belgie

Politický systém a jeho vývoj
Vídeňským kongresem roku 1815 bylo území Belgie (Jižního Nizozemí) a Severního Nizozemí spojeno v jeden stát v čele s protestantem Vilémem I. Ten přetrval pouze 15 let. Po vzoru francouzské revoluce z roku 1830 zorganizovala povstání i v Bruselu a vyhlásila samostatný stát - Belgii. Unitární stát (konstituční monarchie), vzniklý ústavou z roku 1831, byl sice z náboženského hlediska homogenní, avšak ne teritoriálně - zatímco severní část Belgie (Flandry) byla obývána Vlámy s vlastním jazykem (nizozemštinou), jižní část Belgie (Valonsko) frankofonním obyvatelstvem -Valony.
Po vzniku unitárního státu byla francouzština úředním jazykem ve Valonsku, ve Flandrech i v Bruselu (z hlediska jazykových skupin smíšeném). Devatenácté století bylo charakterizováno snahou formující se vlámské elity o narovnání této asymetrie. Jazykové požadavky vedly k posílení teritoriální homogenity jazykových skupin. Tento fakt později zvýraznil teritoriální charakter artikulace politických požadavků a usnadnil teritoriální charakter jejich zpracování."

Poznámka

Výpisek z knihy Hloušek, Vít - Chytilek, Roman - Kopeček, Lubomír - Strmiska, Maxmilián: Politické strany moderní Evropy. Portál, Praha 2005. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20482
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse