Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politický systém Izraele

Politický systém Izraele

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická, Plzeň

Charakteristika: V rámci přiblížení politického systému Izraele se v této práci autor zaměřuje na podrobnější popis výkonné, zákonodárné a soudní moci Izraele. Dále představuje charakteristiku politických stran a stranického systému.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zákonodárná moc
3.
Výkonná moc
4.
Volební systém
5.
Soudní moc
6.
Stranický systém
7.
Závěr

Úryvek

"4) Volební systém:

Ve stejném termínu a v celé zemi jednotným volebním systémem probíhají volby do Knesetu a volba premiéra. Den voleb je dnem volna. „Volební období je čtyřleté. Termínem konání voleb je podle Základního zákona třetí úterý měsíce Chešvanu v roce, ve kterém končí volební období předchozího Knessetu. Jde o stanovení na základě židovského lunárně solárního kalendáře, což většinou odpovídá našemu říjnu. V případě, že Knesset rozhodne o svém rozpuštění, musí tak učinit zákonem, ve kterém zároveň uvede datum předčasných voleb“ ( Rydvan, 2002: 70 ).
Volby probíhají na principu všeobecnosti voleb, čímž míníme jak aktivní účast každého, kdo dosáhl 18 let, tak pasivní účast každého, kdo dosáhl 21 let. Pasivním volebním právem ale nedisponují: prezident, dva hlavní rabíni, soudci v úřadu, státní kontrolor, náčelník generálního štábu izraelské armády, rabíni, apod. Od roku 1988 mohou volit i lidé hospitalizováni v nemocnicích, kriminalizováni ve vězeních apod. Dalším principem je princip národních voleb, který v praxi znamená to, „že existence volebních okrsků nemá na počítání výsledků voleb žádný vliv a celý stát je považován za jeden volební obvod. Izraelský volební systém se tak v tomto ohledu velmi přibližuje čistému proporčnímu systému“ (Rydvan, 2002: 71 ). Dalším je princip přímých voleb, který spočívá v nezastupitelnosti. Volič si vybere jednu z kandidátek, nemůže však kandidátům dávat preferenční hlasy. Můžeme mluvit rovněž o principu rovných voleb, čímž rozumíme to, hlas každého voliče má shodnou váhu a důležitost. Posledním principem je princip proporcionality, který má hlavně uchovat maximální samostatnost politických stran. To však přináší i svoje negativa: politickou roztříštěnost a z toho vyplývající problémy se stabilitou vládní většiny, vnitřní štěpení stran přímo v Knesetu nebo odchody jednotlivých poslanců a v neposlední řadě zastoupení extrémních politických i náboženských názorů.
Pro rozdělení mandátů se používá tzv. Bader-Oferova formule ( v podstatě se jedná o modifikovanou Hagenbach-Bischoffovu metodu).

5) Soudní moc:

Nezávislost soudní moci je dána 8. Základním zákonem z roku 1984. Soudci jsou jmenováni prezidentem na základě doporučení komise, složené ze členů Nejvyššího soudu a dalších veřejných činitelů. Jejich jmenování je neodvolatelné a mandát trvá do věku 70 let.
V Izraeli jsou běžné soudy děleny do tří instancí: smírčí soudy, oblastní soudy a Nejvyšší soud. Smírčí soudy se zabývají lehkými až středně těžkými trestnými činy a občansko-právními spory do hodnoty 1 mil. šekelů požadované náhrady. Oblastní soudy mají v kompetenci závažnější trestné činy a občansko-právní spory přesahující požadovanou náhradu 1 mil. šekelů. Nejvyšší soud řeší odvolání proti rozhodnutí oblastních soudů a jeho rozhodnutí je konečné. Mimo těchto uvedených běžných soudů jsou v Izraeli ještě soudy speciální, které se zabývají specifickými případy. Do této kategorie patří soudy vojenské, zaměstnanecké, dopravní, soudy mladistvích, soudy místních samospráv a soudy náboženské.
Náboženské soudy fungují při čtyřech hlavních náboženstvích: židovském, muslimském, křesťanském a drůzském."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text je cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25071
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse