Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Politický systém v ČR - maturitní otázka 2/3

Politický systém v ČR - maturitní otázka 2/3

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka seznamuje s politickým systémem České republiky. V úvodu stručně charakterizuje směr, kterým se naše země ubírá a schematicky ukazuje rozložení moci ve státě. Dále se zabývá třemi složkami moci – zákonodárnou, výkonnou, soudní. Ve stručnosti je představuje a vymezuje jejich úkoly a pravomoci. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Politika - maturitní otázka 1/3 a následující zde Demokracie - maturitní otázka 3/3.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
ČR
2.
Orgány moci zákonodárné – legislativa
2.1.
Dolní komora – poslanecká sněmovna
2.1.1.
Poslanec, předseda
2.1.2.
Úkoly
2.1.3.
Rozpuštění prezidentem
2.2.
Horní komora – senát
2.2.1.
Senátor
2.2.2.
Úkoly
3.
Orgány moci výkonné – exekutiva
3.1.
Prezident
3.1.1.
Základní pravomoci
3.1.2.
Vázané na součinnost vlády
3.2.
Vláda
3.2.1.
Předseda, ministři
3.2.2.
Vznik vlády
3.2.3.
Druhy vlády
4.
Orgány moci soudní
4.1.
Soudci, soustava soudů
4.2.
Ústavní soud
4.2.1.
Pravomoci

Úryvek

"- ORGÁNY MOCI ZÁKONODÁRNÉ = LEGISLATIVA
o Zákonodárná moc je představována dvoukomorovým Parlamentem ČR, který se skládá z Poslanecké sněmovny (dolní komora; 200 poslanců) a Senátu (horní komora; 81 senátorů).
o II. hlava Ústavy
o Volby do obou komor se konají na základě všeobecného (volit mohou všichni), rovného (hlasy všech voličů mají stejnou váhu) a přímého (volí se rovnou poslanci a senátoři) hlasování
o Poslance ani senátora nelze trestně stíhat, aniž by k tomu komora, které je členem, dala souhlas
o Úkoly obou komor:
- Tvorba zákonů
- Schvalování mezinárodních smluv
- Vyhlašování válečného stavu
- Volba prezidenta republiky
- Musí se řídit zájmem lidu
- Mohou zakládat poslanecké / senátorské kluby (např. klub ODS)

o DOLNÍ KOMORA = POSLANECKÁ SNĚMOVNA
- 200 křesel
- Je rozpustitelná (nelze jí rozpustit 3 měsíce před koncem volebního období)
- Poslanec = musí být starší 21 let a je volen na 4 roky
- Předseda = svolává, zahajuje, řídí a ukončuje schůze (Miroslava Němcová)
- Pro hlasování o běžných usneseních je nutná 1/3 poslanců (67) a pro schvalování musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných
- Pro přehlasování prezidentského veta nebo při vyslovení nedůvěry vládě je nutné alespoň 101 hlasů bez ohledu na počet přítomných
- Zasedání PS svolává prezident
- Úkoly:
• Na základě návrhů (od vlády, poslanců, krajských a obecních zastupitelů) vypracovává nové zákony; pokud je návrh odsouhlasen, pokračuje do Senátu
• Podílí se na ustanovení nové vlády; kontroluje její činnost; může jí vyslovit nedůvěru a tím jí rozpustit
- Může být rozpuštěna prezidentem pokud:
• Nevyslovila důvěru vládě
• Neusnesla-li se do 3 měsíců o vládním návrhu zákona
• Nebyla-li po dobu delší 3 měsíce způsobilá se usnášet
• Zasedání PS bylo přerušeno po dobu delší než 120 dní
• Rozhodne-li o svém rozpuštění třípětinová většina poslanců ve Sněmovně (120 hlasů)
o HORNÍ KOMORA = SENÁT
- 81 senátorů
- Nerozpustitelný
- Má předsedu (Milan Štěch)
- Senátor = musí být starší 40 let a je volen na 6 let (každé 2 roky je 1/3 senátorů obměněna!!!)
- Při zasedání Senátu je nutná alespoň 1/3 účast (27)
- Úkoly:
• Zástupný legislativní orgán v případě rozpuštění PS
• „Brzda “ PS – může schválit a neschválit její návrh, nebo ho vrátit pozměněný
• Podává žalobou na prezidenta k Ústavnímu soudu"

Poznámka

Otázka je psaná formou odrážek. Obsahuje 2 schémata, rozsah čistého textu je cca 3,5 stran. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21967
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse