Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politický vývoj na Slovensku

Politický vývoj na Slovensku


Kategorie: Historie, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje politickému vývoji na Slovensku od roku 1918 až do současnosti. Sleduje snahy Slovenska o osamostatnění se v období nacistické okupace. Následně se zabývá jeho historií v době, kdy u moci byli komunisté. Krátce informuje o situaci po sametové revoluci. Zevrubněji popisuje všechny politické strany působící po roce 1989, komentuje výsledky jednotlivých voleb a vlád až do roku 2010.

Obsah

1.
Slovensko v období první republiky
2.
Vznik Slovenského státu 1939
3.
Slovensko v letech komunistického režimu
4.
Křesťansky orientovaní intelektuálové
5.
Situace po sametové revoluci 1989
6.
Vývoj stranicko-politického systému Slovenska po roce 1989
7.
Přehled politických stran
7.1
Strana zelených
7.2
Křesťanskodemokratické hnutí
7.3
Slovenská národní strana
7.4
Sociálnědemokratická strana
7.5
Demokratická strana
7.6
Veřejnost proti násilí
7.7
Hnutí za demokratické Slovensko
7.8
Sdružení dělníků Slovenska
7.9
Výsledky voleb od roku 1994 do roku 2010

Úryvek

"Po ukončení války se ČSR stala lidově demokratickým státem. Základem zahraniční orientace bylo spojenectví se SSSR proti Německu. Již tehdy se v československé politice začala prosazovat závislost na Sovětském svazu, připravovaná Komunistickou stranou Československa (KSČ) za války v Moskvě. Tehdejší společenská nálada byla díky osvobození a ukončení nacistických útrap silně prosovětská. Vývoj Slovenska v letech komunistického režimu se vyznačoval specifiky, která jej nepatrně odlišovala od vývoje v ostatních postkomunistických zemích. Po tzv. vítězném únoru 1948, jak se nazýval mocenský převrat, kdy došlo k připojení Československa k Sovětskému bloku a k přechodu od demokracie k totalitě se komunisté stali monopolními vládci v Československu. Komunistické Československo tedy představovalo stranický systém s ideologicky hegemonickou, hlavní vládnoucí stranou. Ostatní politické strany Slovenska, Strana slovenské obrody a Strana svobody hrály roli ,,stran druhé kategorie“, tedy jako fasáda předstírané politické plurality bez skutečné možnosti něco ovlivnit. Politický systém komunistického Československa můžeme datovat od 25. února 1948, ačkoliv mnohé parametry pro komunistickou vládu byly do systému vneseny již v dřívějším období. Tento systém končí 17. listopadem 1989, resp. Událostmi, které následovaly v podobě tzv. sametové revoluce. V této souvislosti je možné konstatovat, že ani události Pražského jara na konci 60. let, ani následující dvě desetiletí tzv. normalizace, na tomto hodnocení nic zásadního nezměnily. Pokus o určitou obnovu politické a společenské plurality v letech 1968-69 nepřekročil hranici, která by znamenala skutečné otevření politické soutěže. V 70. a 80. letech sice poklesl tlak režimu vůči společnosti (ve srovnání s obdobím 50. let), ovšem opět nelze nalézt žádné formální známky proměny dosavadního stavu.

Ovšem na rozdíl od Polska, Maďarska i Česka se v Polsku ještě před pádem režimu nezformovaly žádné silné opoziční strany. Postoj, který zaujímalo Slovensko ke komunistickému režimu byl také odlišný, na rozdíl od české společnosti se přeci jen částečně splnily naděje, které slovenská společnost očekávala od Pražského jara v 60. letech, Slovenským komunistům se totiž podařilo prosadit federalizaci státu. V následujících dvou desetiletích zůstala federace důležitým atributem posilujícím slovenské národní sebevědomí. České antirežimní subjekty, které vznikly v 80. letech měly na Slovensku pouze minimální odezvu. Skutečný počet aktivních slovenských disidentů se tak dal do roku 1989 spočítat na prstech dvou rukou. Na Slovensku se spíše, i když ne výhradně, projevovala činnost opozice spjatá s katolickým náboženstvím. Šlo především o skupiny křesťansky orientovaných intelektuálů, z nichž někteří výrazně zasáhli do slovenské politiky po roce 1989. (Jan Čarnogurský, František Mikloško)."

Poznámka

Práce je částečně kompilační.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20893
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse