Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Političtí vězni za komunismu- vzor přípravy na hodinu dějepisu

Političtí vězni za komunismu- vzor přípravy na hodinu dějepisu


Kategorie: Historie, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická, Plzeň

Charakteristika: Práce představuje vzor podrobné přípravy na tříhodinový blok dějepisu pro 9. třídy. Jsou zde uplatněny prvky osobnostní a sociální výchovy v odborných předmětech. Tématem této přípravy jsou političtí vězni za komunismu. Autorka představuje kroky přípravy na hodinu a poté seznamuje se způsoby hodnocení hodiny ze strany žáků včetně časového rozvržení.

Obsah

1.
Podrobná příprava na vyučování (seznam pomůcek, časový odhad jednotlivých aktivit)
2.
Způsob hodnocení hodiny ze strany žáků
3.
Posouzení přínosu lekce ve vztahu k OSV

Úryvek

"První vyučovací hodina

Zahájení – seznámení s tématem a diskuze o důvodu jeho hlubšího probrání (5 min.)
Stručné zopakování Února 1948, politických procesů 50. let, rozsáhlých amnestií z 60. let. Žáci si případně mohou dopředu přečíst vybranou kapitolu v učebnici, ve třídě mohou k nahlédnutí kolovat doporučené materiály. Diskuze.

Přednáška bývalého politického vězně (40 min.)
Představení hosta, vyslechnutí přednášky – za co byl uvězněn, na jak dlouho, kde byl vězněn, co byl nucen vykonávat, jak nesla věznění jeho rodina, jak se na něj díval on sám, koho ve vězení potkal, život po propuštění a dopady na život celé rodiny, Konfederace politických vězňů.

Druhá vyučovací hodina

Beseda po přednášce (15 min.)
Žáci položí hostu otázky k doplnění přednášky.

Příklady ze svého okolí (10 min.)
Znají nebo znali žáci osobně nějakého bývalého vězně, např. ze své rodiny? Co o něm vědí? Hovořili s ním někdy o jeho věznění?

Vlastní studium, zájem (5 min.)
Viděli žáci zajímavý film nebo četli knihu o dané problematice? Líbila se jim? Jak ji hodnotí v souvislosti s dnešními poznatky? (V úvahu přichází i Černí baroni od M. Švandrlíka – příbuzné téma - PTP)

Video, debata (15 min.)
Žákům se pustí výběr videí ze serveru Youtube.cz – Záznam z procesu s JUDr. Miladou Horákovou (délka trvání asi 7 minut)
Po zhlédnutí videa se žáci ústně pokusí odpovědět na otázky:
- Jak na vás celé video zapůsobilo?
- Co si myslíte o průběhu procesu? Slyšeli jste o něm něco víc?
Dále využijeme přístupu na internet ke krátké ukázce doporučených webových stránek."

Poznámka

Součástí práce je tabulka. Čistý text je cca 2 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50e5c0125ae5b.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Politicti_vezni_za_komunismu.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse