Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politika reálného socialismu – Maďarsko v éře Kádárově

Politika reálného socialismu – Maďarsko v éře Kádárově

Kategorie: Historie, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zobrazuje rozvoj a proměny reálného socialismu v Maďarsku let 1956–1989 a osudy jeho tvůrce Jánose Kádára. Po úvodu, jenž předznamenává základní body textu, autorka zachycuje nástup a rozkvět Kádárova režimu a objasňuje jeho projevy v politické, sociální a ekonomické rovině. Pozornost poté převádí k pokusům o politické a ekonomické reformy v 60. a 70. letech a jejich selhání, které v období hospodářské krize vedlo k politickému pádu Jánose Kádára. Závěr práce krátce charakterizuje kádárismus v jeho jednotlivých vývojových etapách.

Obsah

1.
Úvod
2.
Nástup kádárismu a jeho „zlatý věk“
3.
Zastavení reforem
4.
Krize a pád kádárismu
5.
Závěr

Úryvek

"Nástup kádárismu a jeho „zlatý věk“
Dne 4. listopadu 1956 se János Kádár stal předsedou revoluční dělnicko-rolnické vlády a začal tak období své vlády. Na jedné straně byl velice kritický k stalinistické politice Mátyáse Rákosiho a zabránil jemu a jeho společníkům vrátit se do politiky, na druhé straně i on sám ze začátku vedl represivní politiku. Rákosi byl krátce po nástupu Kádára odvolán ze stranických funkcí a oficiálně ze „zdravotních důvodů“ poslán do Sovětského svazu. Kádárova vláda zároveň prohlásila povstání v roce 1956 za kontrarevoluci, což mimo jiné poskytovalo vhodnou omluvu pro sovětskou intervenci. Odpovědnost za kontrarevoluci měl nést Imre Nagy, který byl obviněn ze slabošství a zrady, jelikož odmítl uznat novou vládu a provést sebekritiku. Nagy byl poté převezen do Rumunska, v roce 1957 zatčen, v tajnosti souzen, a v červnu 1958 i se svými společníky popraven. Krátce po uklidnění situace roku 1956 následovaly tvrdé represe účastníků kontrarevoluce a následné souzení. Někteří byli popraveni, jiní emigrovali, dalším bylo zakázáno studovat nebo jim byla odepřena možnost uplatnit se v kvalifikované práci.
Na XXII. sjezdu KSSS v říjnu 1961 byla zahájena druhá vlna destalinizace, pod jejímž vlivem se Kádárova politika represí a potlačování transformovala v politiku mírnějšího charakteru. Za podmínky zachovat monopartijní systém a členství v sovětském bloku získaly státy relativně volné ruce v tvorbě vnitřní politiky. Nový režim v Maďarsku se stal jistou formou „osvíceného komunistického absolutismu“, střední cesty mezi stalinistickým režimem a kontrarevolucí.
Kádárismus se projevoval ve třech oblastech – politické, ekonomické a sociální. Co se týče politické roviny, snažila se Kádárova vláda nejprve distancovat od politiky rákosiovců i Nagyovy skupiny a vytvořit si svou vlastní koncepci. Dále následovali základní linii poststalinismu, tj. udržovali moc v rukou komunistické strany, podporovali centralizované řízení a státní vlastnictví. Kádár vždy počítal s tím, že režim bude podřízený Moskvě, a proto žádná zásadní reforma politické ideologie nepřicházela v úvahu. Specifikem nového režimu ale bylo, že se odklonil od některých radikálních tezí, jako byla koncepce třídního boje či absolutní státní vlastnictví. Cílem kádárismu v politické rovině bylo opustit diktaturu, zlikvidovat politickou zvůli a nezákonnost, a zavést „humánní“ socialismus.
V sociální oblasti se důkladně potírali snahy vytvořit jakoukoliv politickou opozici a diskutovat tři hlavní tabu - vztah Maďarska k Sovětskému svazu, interpretaci povstání z roku 1956 a marxismus-leninismus. Jako protislužbu získali dělníci zvýšené materiální i sociální zabezpečení, víc příležitostí vycestovat do ciziny a do určité míry bylo povoleno i soukromé podnikání. Mzdy se zvýšily v průběhu Kádárovy vlády téměř dvojnásobně, v obchodech byl dostatek potravin, docházelo k masovější výstavbě bytů, nárůstu výroby spotřební a zábavní elektroniky. Rovněž se zvýšil sociální status inteligence a to z dvou hlavních důvodů - jednak proto, že na určitých postech byla společensky nenahraditelná, a navíc představovala vhodný prostředek pro podporu legitimnosti nového režimu. V roce 1958 byly vydány kulturně politické směrnice, které se do velké míry zasloužily o rozvoj kulturního života v Maďarsku zejména v 60. letech. Bylo možno pozorovat nárůst kulturní spotřeby, rozkvět duchovního života, v literatuře vznikly nové literární směry, maďarská věda se pomalu stávala součástí vědy světové a výtvarné a filmově umění dosahovalo světové úrovně."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23001
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse