Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politika rozvoje venkova Evropské unie

Politika rozvoje venkova Evropské unie

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá politikou rurálního rozvoje Evropské unie. Nejprve uvádí vymezení a typologii venkovských oblastí EU a zkoumá historický vývoj politiky rozvoje venkova ve spojení s reformami společné zemědělské politiky. Poté sleduje projevy politiky rozvoje venkova v obdobích 2000−2006 a 2007−2013 v podobě jednotlivých programů, iniciativ či poskytovaných finančních prostředků. Jako poslední jsou zmíněni aktéři podílející se na rozvoji venkova a příklady projektů realizovaných na území České republiky za využití finančních dotací z některých fondů EU pro rozvoj venkova.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení a typologie venkovských oblastí v rámci EU
3.
Historický vývoj politiky rurálního rozvoje
3.1.
AGENDA 2000
3.2.
Reforma společné zemědělské politiky
3.3.
Rozvoj venkova a regionální politika
3.4.
Nové nařízení o rozvoji venkova
4.
Programovací období 2000−2006
4.1.
Programy
4.1.1.
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
4.1.2.
Horizontální plán rozvoje venkova
4.1.3.
Dočasný nástroj rozvoje venkova
4.2.
Iniciativy
4.2.1.
LEADER+
4.2.2.
SAPARD
4.2.3.
INTERREG III A
4.2.4.
PHARE CBC
4.3.
Finanční prostředky
5.
Programovací období 2007−2013
5.1.
Programy
5.1.1.
II. pilíř společné zemědělské politiky – Rozvoj venkova
5.1.2.
Osa I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
5.1.3.
Osa II. Zlepšování životního prostředí a krajiny
5.1.4.
Osa III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
5.2.
Iniciativy
5.2.1.
LEADER
5.2.2.
IPARD
5.3.
Finanční prostředky
6.
Aktéři
7.
Příklady realizovaných projektů
8.
Závěr

Úryvek

"2 Vymezení a typologie venkovských oblastí v rámci EU
Venkovské oblasti představují 91 % prostoru EU-27 a bydlí zde přes 56 % obyvatel EU. Jak ale definovat venkov a jak je vymezen?
Obecně můžeme venkovský prostor popsat jako geografické území charakterizované nízkou hustotou obyvatel, ve kterém relativní nadbytek půdy a přírodních zdrojů vede ke specifickým kombinacím zastavěných ploch a otevřeného prostoru. Jednotná charakteristika venkovských regionů neexistuje a jako hlavní kritérum je úváděna hustota obyvatel (podle metodiky OECD ). V potaz by měli být brány i další faktory jako je vývoj zemědělské populace z hlediska zaměstnanosti, údržby krajiny a socioekonomických ukazatelů. Důvodem nejednotné definice je například různé vnímánímání toho co je či není „venkovské“ a prvků, které charakterizují „ruralitu“ (přírodní, kulturní, hospodářské prvky, atd.) či obtížnost sběru relevantních dat na úrovni základních zeměpisných jednotek. Proto si každý členský stát stanovuje vlastní definici venkovských oblastí.
V roce 2010 schválila Evropská komise novou typologii venkovských regionů, kterou společně vytvořily DG Agriculture and Rural Development, DG Regional Policy, Eurostat a DG Joint Research Centre. Cílem bylo vytvoření konzistentního základu pro popis městských, smíšených a venkovských regionů NUTS 3 ve zprávách a publikacích Evropské komise. Na úrovni obcí využívá pravoúhlou síť rastrových buněk o velikosti 1 km2. Populační síť je vytvořena na základě statistických dat (zatím pouze u Dánska, Švédska, Finska, Rakouska a Nizozemska) získaných ze sčítání lidu a desagregací (využití počtu obyvatel LAU 2 a klasifikace krajinného pokrytí CORINE). Městské oblasti vytváří klastry, jejichž kritéria jsou následující: hustota obyvatel nad 300 obyvatel na km2 a minimální počet obyvatel 5 000. Všechny buňky, které jsou vně těchto klastrů, jsou považovány za venkovské. Klasifikace regionu je pak založena na podílu obyvatel ve venkovských rastrových buňkách:

• Převážně městské regiony – podíl obyvatel ve venkovských rastrových buňkách je nižší než 20 %
• Smíšené regiony – podíl obyvatel ve venkovských rastrových buňkách mezi 20 % až 50 %
• Převážně venkovské regiony – podíl obyvatel ve venkovských rastrových buňkách nad 50 %

V porovnání s metodologii OECD došlo k navýšení počtu obyvatel v převážně venkovských regionech, a to o 4 %."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z předmětu Evropská integrace – seminář na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23086
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse