Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce

Politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje a definuje veřejněprospěšné práce, ukazuje, jaká pro ně platí pravidla a které zákony je upravují. Poté chrakterizuje strukturu a situaci s veřejnými prácemi v Ostravě v první polovině roku 2005 a 2006.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice veřejně prospěšných prací
3.
Citace zákona
4.
Příklady z praxe
5.
Rozebrání situace v Ostravě
6.
Statistiky

Úryvek

"VPP ze zákona se rozumí:
§ 112 odst. 1) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejmé-na v:
 údržbě veřejných prostranství,
 úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí,
Tyto příležitosti vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Konkrétní příklady činností v rámci VPP:
• práce převážně sezónního charakteru
• pomocné úklidové práce
• zednické práce
• údržbu zeleně a komunikací
• údržbu sportovních zařízení v obci
• zlepšení životního prostředí
• lakýrnické práce
• pomocné práce v obecních či městských lesích, čištění koryt potoků apod.

Poznámka:
Ve srovnání s dohodami o absolventských praxích jsou tyto dohody uzavírány ne na konkrétní uchazeče o zaměstnání, ale na počet míst a z tohoto faktu mohou vzniknout situace, kdy se na jed-notlivých místech po dobu platnosti dohody může vystřídat i větší počet uchazečů o zaměstnání.

Zaměstnavatel má nárok na výši příspěvku
Výše příspěvku je možná až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobec-né zdravotní pojištění.

Kdo vytváří pracovní místa v rámci VPP? S kým může úřad práce dohodu o vytvoření VPP uzavřít?
- s obcemi nebo zaměstnavateli, kteří nejsou organizačními složkami státu a státními příspěvko-vými organizacemi

Doklady, které musí zaměstnavatel k uzavření dohody předložit:
• žádost o hrazení nákladů na místa VPP
• originál a kopii platného dokladu o oprávnění k podnikání
• jmenovací listinu oprávněné osoby
• potvrzení, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na po-jistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociál-ním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší 1 měsíce)
• originál a kopii dokladu o zřízení peněžního účtu
• ostatní doklady dle požadavku ÚP (dle místních podmínek)"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7379
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse