Politologie

Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje základní oblasti, s kterými politologie pracuje. Po definování základních pojmů, zde najdeme přehled politických ideologií, typů demokracie, forem vlády a volebních systémů. Dále autor rozebírá politické strany, zájmové skupiny, volby a věnuje se také problematice politické geografie. Práce má formu výpisků.

Obsah

1.
Politologie
2.
Politický systém
3.
Politika
4.
Moc, panství, stát, ideologie
5.
Politický vztah
6.
Podmínky realizace politických zájmů
7.
Politik
8.
Politická filosofie
8.1
Dějiny politické filosofie
8.1.1
Klasická
8.1.1.1
Antika
8.1.1.2
Křesťanství
8.1.2
Moderní
8.1.3
Současná
9.
Politické ideologie
9.1
Liberalismus
9.2
Neoliberalismus
9.3
Konzervatismus
9.4
Libertarianismus
9.5
Neokonzervatismus
9.6
Nový konzervatismus
9.7
Socialismus
9.8
Nová hnutí
9.8.1
Environmentalismus
9.8.2
Nacionalismus
10.
Demokracie a její formy
10.1
Typy teorií demokracie
10.2
Teorie podle toho, kterou část politického procesu zdůrazňují
10.3
Podle výkonu vlády
10.4
Podle oblasti
10.5
Podle míry zapojení občanů
10.6
Podle způsobu zprostředkování zájmů ve společnosti
11.
Formy vlády
11.1
Parlamentní režim
11.2
Prezidentský režim
11.3
Poloprezidentský režim
11.4
Švýcarský režim
11.5
Nedemokratická uspořádání
11.5.1
Autoritativní režimy
11.5.2
Klasifikace autoritarismu podle J. J. Linze
11.6
Totalitní režimy
12.
Zájmové skupiny
12.1
Zájmové skupiny (ZS) a politické strany
12.2
Vymezení ZS
12.3
Typy politických stran
12.4
Funkce ZS
12.5
Strategie ZS
12.6
Vztah ZS a státu
13.
Politické strany
13.1
Vznik
13.2
Novák – 4 přístupy sledující vznik politických stran
13.3
Klasifikace stran dle místa, času a struktury
13.4
Funkce politických stran
14.
Stranické systémy
15.
Mezinárodní vztahy
16.
Volby a volební systémy
16.1
Volební systémy
16.2
Typologie volební kampaně
16.3
4 typy volební kampaně
16.4
Průběh volební kampaně
16.5
Charakter volební kampaně
17.
Politická geografie
17.1
Mentální mapa
17.2
Mapy a politické mapy
17.3
Regiony
17.4
Poloha
18.
Stát
18.1
Způsoby jak připojit území nové
18.2
Teritorium
18.3
Státy podle velikosti
18.4
Státy podle tvaru
18.5
Obyvatelstvo
18.6
Vnitřně politicko-prostorová organizace teritoria
18.7
Suverenita
18.8
Mezinárodní uznání
19.
Volební geografie
20.
Geopolitika

Úryvek

"Socialismus
Vznikl jako reakce na industriální revoluci. Je velmi široký od utopického komunismu, přes marxismus leninismus, neomarxismus, eurokomunismus ke státu blahobytu, eurokomunismu nebo sociálně dem stranu, třetí cestu.
Každý socialismus je nutné postihnout v určité časové době. Obecně oxfordský slovník rozdělil socialistické směry na komunistický, marxistický a sociálně demokratický.

Komunistické směry:
1. utopický socialismus
- vznikl na přelomu 18. a 19. století před Marxem a Angelsem.
- Základy mu položil již Platon a Thomas More
- US je spojen s dílem Saint-Simona a Charlese Fouriera a Robera Owena nebo Etienne Caben (Cesta do Ikarie)
- Návrhy nové společnosti, která je uspořádána spravedlivě, socialisticky
2. marxistický socialismus
- 1847/48 psali Marx s Engelsem Komunistický manifest
- Je programovým dokumentem vědeckého komunismu
- Dějiny společností jsou dějinami třídních bojů. Buržoazie vytvořila proletariát a tím vše zjednodušila. Proletariát ničí buržoazii jako ona ničila feudalismus. Společnost převezme výrobní prostředky a nastolí plánovanou organizaci společnosti. Demokracie nastane až zmizí kapitalisté, nebudou třídy a pak zmizí stát a zbyde jen svoboda (Lenin).
- Lenin vytvořil stranu bolševiků; chtěl po revoluci rozbít byrokracii a vytvořit novou. Stejně Marx a Engels – po revoluci stát zmizí. Revoluce proběhne po celém světě.
- Vedoucí role strany vzniká již za Lenina a pokračuje Stalinem.
- Stalinismus – 1929-1953; odstranil částečnou toleranci soukromého vlastnictví (byla to NEP). Zlikvidoval opozici, násilně industrializoval, a to pouze v jedné zemi, protože revoluce v jiných zemích neuspěly. Vytvořil systém gulagů, likvidoval kulaky, národnostní menšiny. Po válce se stal SSSR světovou mocností, s kultem osobnosti, vlivem pravicového fašismu lidi lákala levicová ideologie.
o Komunistické systémy ve východním bloku, číně, kubě...
o KS se formovaly a sjezdech, kde se volil ústřední výbor, politbyro a generální tajemník
o Rada vzájemné hospodářské pomoci a Organizace Varšavské smlouvy byly hlavními M org. Komunismu

- smrt Stalina 1953 se systém uvolnil – Chruščov, nástupem Brežněva v 60. letech začíná neostalinismus, skupina tech, co nechtěli destalinizaci. Zahájil doktrínu omezené suverenity a usiloval o udržení impéria pohromadě.
- Uvolnění po nástupu Gorbačeva vyvolalo revoluce a zhroucení kom bloku. Kuba, severní Korea a Čína zůstávají komunistické."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17169
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse