Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Politologie - maturitní otázka

Politologie - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně zabývá základními otázkami a souvislostmi vědního oboru politologie. Po vymezení předmětu politologie představuje významné osobnosti a jejich myšlenky v historii politologie před jejím ustavením jako moderní samostatné vědy. Dále vyjmenovává jednotlivé disciplíny a výzkumné metody, charakterizuje základní pojmy a podává členění politických ideologií. Závěrečná část patří přehledu vývoje české ústavnosti a popisu struktury a obsahu dnešní Ústavy.

Obsah

1.
Předmět politologie
2.
Vznik a vývoj
2.1.
Starověk
2.2.
Středověk
2.3.
Období renesance a humanismu
2.4.
Novověk
2.5.
Česko
3.
Obory
4.
Výzkumné metody
5.
Základní pojmy
5.1.
Demokracie
5.2.
Volby
5.2.1.
Zásady volebního práva
5.2.2.
Volební systémy
5.3.
Politická strana
5.3.1.
Dělení
5.3.2.
Vznik
5.3.3.
Ukončení činnosti
5.4.
Stát
5.4.1.
Znaky
5.4.2.
Teorie vzniku
5.4.3.
Typy a druhy
5.5.
Politické ideologie
5.6.
Stručný vývoj naší ústavnosti
5.7.
Ústava ČR

Úryvek

„Politické ideologie:
A/ liberalismus (svoboda)
- 19. století, Anglie
- prosazují svobodu jednotlivce, právo na majetek, věří v pokrok, odmítají zásahy státu
B/ konzervatismus (zachovávat)
- lpí na tradicích, řádu, nechce změny
C/ socialismus, komunismus (společný)
- prosazují společné vlastnictví výrobních prostředků, rovnost všech
- snaží se svých cílů dosáhnout 2 způsoby:
• soc.: nenásilnou formou, postupné změny
• kom.: revolucí, bojem, krveprolitím
D/ fašismus
- vznik mezi 1. a 2. světovou válkou
- opírá se o koncepci absolutní vlády
- v čele státu je panovník s neomezenou mocí
- začátky už u N. Machiavelliho v díle Vladař
- po něm Mussollini, Hitler
- v Německu vzniká teorie nadčlověk, nadrasa (Tietzsche, Hitler – Můj boj, kde popisuje židy jako nejhorší rasu a je proti komunismu = typický úkaz, kdy se většina podřizuje menšině, Vilfredo Pareti – tvůrce elit)
E/ nacionalismus (nació = národ)
- upřednostňuje zájem jednoho národa na úkor jiného
- šovinismus – nenávistný nacionalismus
F/ anarchismus (an arché = bezvládí)
- prosazuje neomezenou svobodu jednotlivce
- maximální rovnost
- snaha o zrušení státu a státních orgánů
- vznik v 19. století
G/ feminismus (femina = žena)
- ideologie ženského hnutí, které prosazuje společenské, politické a ekonomické zrovnoprávnění žen s muži
- 1893 – na Novém Zélandě, 1. volební právo pro ženy
H/ rasismus
- teorie, která vychází z rasové nerovnosti, zvýhodňuje jednu rasu před druhou

Stručný vývoj naší ústavnosti:
o 1918
- prozatímní ústava (pouze listina)
- Národní shromáždění, prezident, vláda
o 1920
- vydána ústava
- rozdělení státní moci do tří složek
- Češi a Slováci = jeden československý národ
o 1948
- ústava 4. května
- lidově-demokratická ústava
- rozděluje ČS národ na národ český a slovenský
- asymetrická – více státních orgánů na Slovensku
o 1960
- socialistická ústava
- došlo ke změně názvu na ČSSR
- společné vlastnictví výrobních prostředků
- vedoucí úlohu má KSČ
- byla v roce 1968 doplněna o: Ústavní zákon o československé federaci (změny například: vznik české a slovenské vlády, …
- platí do roku 1989
o 1989
- proběhla sametová revoluce
- došlo k úpravám (vylepšeny články o vedoucí úloze KSČ, o plánovitém hospodářství a společném vlastnictví, vypuštěna ideologie marxismu a leninismu, došlo ke změně symboliky státu)
o 1. 1. 1993
- Ústava České republiky“

Poznámka

Text je zpracován ve formě odrážek.
Důležité pojmy jsou tučně zvýrazněny.
Práce zahrnuje krátkou tabulku.
Práce obsahuje drobné pravopisné chyby a věcné omyly (záměna jména Campanella za Componella, Mussolini za Mussollini, Nietzsche za Tietzsche).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22254
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse