Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Politologie - přednášky

Politologie - přednášky

Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaný 10-ti dílný cyklus přednášek z politologie, které se věnují charakteristice pojmů a jevů jako očekávání sociálních věd, klíčové dimenze v politologických procesech, kritický racionalismus, Popperovo pojetí demokrakcie, společensko-vědní doktríny, vztah mezi legitimitou a legalitou, empirické a racionalistické demokratické tradice, režimy, demokracie a pojetí občana v demokracii dle Raymonda Arona. Jednotlivé přednášky jsou zpracovány v rozsahu 1 až 5 stran.

Obsah

1.
Očekávání soci. věd a jejich nenaplnění
2.
Klíčové dimenze v pol. procesech
3.
Kritický racionalismus, otevřená společnost, Popperovo pojetí demokracie
a) Karl Popper
b) S. Baumann
c) Kontrafaktuál
d) Otevřená společnost
e) Řecko
f) Popperovo pojetí demokracie
4.
Společenské-vědní doktríny
a) Teorie přirozeněprávní (přirozená smlouva)
b) Thomas Hobbes
c) John Locke
d) Jean Jacques Rousseau
e) Karel Marx
f) Charles Montesquieu
g) Toqueville
5.
Vztah legitimity a legality
a) Autorita a moc
b) Legalita, legitimita
6.
Rozdíl mezi politikem a úředníkem
7.
Empirické a racionalistické demokratické tradice
a) G. Sartori
b) Racionalistická
c) Empirická
8.
Režimy
a) Pojem režim
b) Nedemokratický režim
c) Bělohradský
d) Schmidt
e) Aron
9.
Aron - Vlastnosti občanů v demokracii
a) Nepolitičtí aktéři
b) Politické strany
c) Rohhan
d) Politická kultura
e) Almond
f) Aron
10.
Demokracie
a) Robert Dahl
b) Popper
c) Rousseau

Úryvek

"Legalita, legitimita
Weber
- legitimizovaná legalita je pol.moc
- v historii se vyskytují 3 typy legitimizace pol.moci
1. tradiční – přesvědčení, že normy jsou závazné, protože jsou odvěké, platí odnepaměti – přejímané vzory myšlení a jednání, zprostředkovatelem je tradice, z latiny – leporelo – překládání – nereflektované překládání vzorů z generaci na generaci, není důvod to měnit, když nevíme k čemu to slouží, měníme je když škodí – konzervativní přístup

2. legální – nejrozšířenější, věříme v platnost neosobních spravedlivých zákonů, které se vztahují na všechny (vládnoucí i ovládané), víra – jakési přesvědčení převládá (ale je zde i prvek tradiční a charismatické)

3. charismatické – víra, že jednotlivec má nevšední schopnosti (náčelník, šaman, kněz) i v současnosti (v okamžiku krize netrvá dlouho v moderních demokraciích, dochází pak k zevšednění charismatu a k jeho vyprchání)

- herschaff – panování = pol.moc, která má legitimitu, 3 ideální typy, které se uplatňují v dějinách lidstva, působí v součinnosti

- vztah legality a legitimity – (je zde napětí) – snaha o propojení konceptů
- vztah morálky a práva – (je zde napětí) – snaha o propojení konceptů
- legitimita bez legality je anarchický stav
- legalita bez legitimity nefunguje (v souvislosti s rozpadem komun.režimu)
- morálka – soubor norem, které já uznávám za závazné (soudcem je mé svědomí)
- mravnost – soubor norem, které jsou obecně uznány za závazné (soudcem je veřejné mínění)
- morálka a právo – hranice je velmi průchodná a komplikovaná, neexistuje závažný morální příkaz, který by nebyl právním příkazem (nezabiješ, nepokradeš), pr.norma musí korespondovat s veřejným zájmem

Weber
- mrav – založit rodinu (míra sankcionování je vysoká) zvyk – pustit starší sednout (nízká)

- mnoho pr.pojmů jsou i pr.pojmy (pojem dobré mravy v obchod.zákoníku), pr.normy nejsou účinné, pokud nejsou zasazeny v širším kontextu morál.norem
- negativní svoboda – garance jistot jako svoboda od něčeho = jistota
- pozitivní svoboda – svoboda k něčemu (nikdo mi k něčemu nesmí bránit, nikdo mě nesmí diskriminovat) = možnost
- legalita a legitimita je vztah jako morálka (autorita) a právo, to je jako svoboda a odpovědnost
- odpovědnost – jednat odpovědně, brát na sebe odpovědnost, odpovědnost jako příslib a skutek, nyní se bere odpovědnost jako prožitek (za svůj život), neodpovědnost – nejsem v pozici, kdy se mi dávají otázky, odmítán převzít odpovědnost za důsledky svého jednání
- moralita je vztah odpovědnosti (jednám odpovědně a morálně, když neohrožuji zájmy druhých osob)
- pojem pozitivní svobody – co já mohu = suma možností
- pojem negativní svobody – hovoří o koalitě, co se nesmí
- existuje vztah negativní a pozitivní svobody – vztah nepřímé úměrnosti – svoboda je však jedna » čím víc jistot mám garantovaných právem (NS), tím méně možností mám (PS)
- občanská neposlušnost – pojistka – umožňuje jednat v rozporu se zákonem, až jsou-li vyčerpány ostatní možnosti – zastáncem byl Gándhí, princip definován v LZPS
- právo není schopné urovnat všechny možné konflikty (morální normu lze porušit pokud se tímto nedotknu zájmů jiných osob), když poruším pr.normu, je zde riziko potrestání
- vlády se snaží realizovat průnik do občanských svobod (v Anglii se může sledovat internet, ve Francii domovní prohlídky bez soud.příkazu – v souvislosti s válkou v Iráku)"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8658
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse