Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Politologie - souhrnná příprava na přijímací řízení na právnické fakulty

Politologie - souhrnná příprava na přijímací řízení na právnické fakulty

Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje směs výpisků a výkladů pojmů nebo daných oblastí:

Obsah

1.
směry
2.
Politologie jako věda
3.
Souvislost politologie s ostatními společenskovědnými disciplínami
4.
Funkce státu
5.
Národní stát
6.
Národní příslušnost
7.
Státní občanství –
8.
Teorie vzniku státu
9.
Typy státu
10.
Evropská Unie
10.1
Principy EU
10.2
Orgány EU
10.3
ČR do EU
10.4
Schenghenská dohoda
11.
Severoatlantická aliance (NATO)
11.1
Orgány NATO
12.
Další významné mezinárodní organizace
12.1
Světová obchodní organizace (WTO, dříve GATT)
12.2
G8
12.3
Mezinárodní červený kříž
12.4
Mezinárodní olympijský výbor
12.5
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
12.6
Rada Evropy
12.7
Evropský soud pro lidská práva
12.8
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
12.9
Organizace vyvážející ropu (OPEC)
12.10
Britské společenství národů (Commonwealth of Kation
12.11
Společenství nezávislých států (SNS)
12.12
Francouzské společenství (Communauté Francaise)
12.13
Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
13.
Organizace spojených národů
13.1
Orgány OSN
13.2
Generální tajemníci OSN
13.3
Kofi Atta Annan
13.4
Rada vzájemné hospodářské pomoci
13.5
Mírové síly OSN
13.6
Mezinárodní organizace začleněné do systému OSN
13.7
Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund)
13.8
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj /Světová banka(The World Bank Group)
13.9
Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
13.10
Dětský fond (UNICEF)
13.11
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)
13.12
Program OSN pro životní prostředí (UNEP)
13.13
Organizace spojených národů pro výživu a rozvoj (FAO)
13.14
Světová zdravotnická organizace (WHO)
13.15
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
13.16
Světová organizace pro duševní vlastnictví (WIPO)
14.
Rezoluce
15.
Embargo
16.
Sankce
17.
Bojkot
18.
Mezinárodní subjektivita

Úryvek

"Orgány NATO

Rada NATO – je nejvyšším politickým orgánem obranného paktu, zastoupeny všechny členské země, rozhoduje o přijetí nových členů.

Severoatlantické shromáždění – širší politický orgán NATO, přijímá doporučení a usnesení, ale nemá přímé pravomoci.

Generální tajemník NATO – nejvyšší reprezentant, pravomoci omezené, je to nejvýše postavený úředník Rady NATO

Vojenský výbor a Výbor pro plánování- rozhodují o vojenských záležitostech. Jsou podřízené politicky Radě NATO, vykonávají její vůli. Plánují obranu a zbrojní programy.

Partnerství pro mír – založeno v lednu 1994v Paříži
Pro vojenskou spolupráci mezi členskými státy NATO a ostatními v celém euroasijském prostoru.Bezpečnost a stabilita v Evropě.

Další vojensko- bezpečnostní organizace

Západoevropská unie (ZEU) – založena 1954 v Paříži, sídlí v Bruselu
Sdružuje vyspělé země západní Evropy působí vedle NATO a EU.Nemá takový vliv jako NATO, kontrola znovuvyzbrojování Německa, Maastrichtskou smlouvou byla zakotvena do obranné politiky EU.

Mezinárodní kriminální policie (INTERPOL) – založena v r. 1923 ve Vídni, sídlí v Lionu.
Potírání mezinárodního zločinu a výměna informací mezi krimin. Policiemi členských zemí(poslední doba- boj proti terorismu)

Varšavská smlouva – dnes neexistující blok komunistických zemí ve východní Evropě, založen 1955 ve Varšavě, zanikl po pádu socialistických režimů v r. 1991, sídlo v Moskvě.
Jediná vojenská akce v r. 1968 vstup spojeneckých vojsk na území Československa.

Strategická obranná iniciativa (SDI) – dříve program hvězdných válek
Protiraketovým obranným zbrojním programem USA. Vznikl počátkem 80.let,nakonec nebyl dokončen kvůli financím a odporu Sovětského svazu. USA se k němu znovu vrací, je součástí plánované obrany NATO.

ANZUS – tichomořský obranný vojenský pakt založený 1952 USA, Austrálií, Novým Zélandem.

CENTO – původně bagdádský pakt, vojensko-politické uskupení založené 1955, členy Turecko, Írák, potom Velká Británie, Pákistán a Írán.
V r. 1979 přestalo existovat.

SEATO – (organizace smlouvy pro jihovýchodní Asii)
Založena v r. 1954,sídlí v Bangkoku, vojenskopolitické uskupení mezi USA, VB, Francií, Austrálií,, Novým Zélandem, Pákistánem, Filipínami, a Thajskem.Orientováno proti Číně, severnímu Vietnamu a severní Koreji. Pakt zanikl v r. 1977.

Další významné mezinárodní organizace


Světová obchodní organizace (WTO, dříve GATT)-
Založena v r. 1955, sídlí v Ženevě-zjednodušení výměny zboží i služeb mezi státy.

G8 – je volné politické sdružení 8 hospod. Nejvyspělejších prům. států světa: USA, Kanada, Rusko, Japonsko, Německo, VB, Francie a Itálie.Spolupracují s OECD. Hospodářská politika.

Mezinárodní červený kříž- založen v r. 1863 v Ženevě, zde i sídlí.
Mezinárodní organizace zaměřená pouze na poskytování humanitární pomoci, státům postiženým válkami. Funguje v těsné součinnosti, ale mimo strukturu OSN, několikrát Nobelova cena za mír. V Československu založen v r. 1919.

Mezinárodní olympijský výbor – založen v r.1894 v Paříži, sídlí v Lausanne.Podporuje rozvoj sportu, zimní a letní olympijské hry, členy výboru pouze státy na které nejsou uvaleny sankce.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
Založena v r. 1961, sídlí v Paříži.Hospodářsky vyspělé státy a prosazuje liberalizaci obchodu. Každý rok ekonom. Analýza a hodnocení hospod. Výsledků.

Roku 1962 vypukla tzv. karibská krize, kdy SSSR budovala na území Kuby vojenskou raketovou základnu jako odpověď na americké vojen. Základny v zemích s ním sousedících. Hrozba jaderné války. SSSR stáhly rakety z Kuby, USA nesměla napadnout Kubu a stáhnout rakety z Turecka.

Studená válka balancování na pokraji války v letech 1946 – 1990, stály proti sobě kapitalistické státy v čele s USA a socialistické na druhé straně v čele s SSSR(závody ve zbrojení).

Rada Evropy – založena v r. 1949 v Londýně, sídlo Štrasburk.politická organizace, monitoruje stav lidských práv v evropských zemích. Podporuje rozvoj demokracie."

Poznámka

Práce částěčně čerpá z těchto zdrojů: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan a http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_vz%C3%A1jemn%C3%A9_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_pomoci.

Práce je nevyvážená a nepřehledná.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8979
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse